Dodávateľ

24music Martin s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: 24music Martin s.r.o.

IČO: 47428163

Adresa: Jána Šimka 4708/9A, Martin

Registračné číslo: 2017/10-PO-E6406

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Október 2017

Záznam platný do: 6. Október 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 27 572,50 EUR 5 5
2018 8 134,83 EUR 7 7
2019 5 626,74 EUR 5 5
2020 1 125,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 27 572,50 EUR 5 5
2018 8 134,83 EUR 7 7
2019 5 626,74 EUR 5 5
2020 1 125,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 8 095,33 8095.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 1 200,00 1200.00 EUR
Mesto Nitra 1 17 500,00 17500.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 458,00 458.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400,00 400.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 169,00 169.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 4 766,24 4766.24 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 380,00 380.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 1 583,00 1583.00 EUR
Pohronské osvetové stredisko 1 7 907,50 7907.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov alebo ekvivalent alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 331,00 331.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup klavíra Mesto Nitra 49 850,00 49850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Audio a nahrávacie zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie javiska svetelnou, premietacou a zvukovou technikou pre Pohronské osvetové stredisko ZH Pohronské osvetové stredisko 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reproduktor Slovenské národné múzeum 192,00 192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
herná konzola Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 407,50 407.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvuková technika Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6 980,00 6980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rezonančný kachón (cajon) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trubky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 480,00 7480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrofóny a reproduktory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 477,00 1477.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrofóny a reproduktory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 443,84 443.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aktívne reproduktory Yamaha DXR 15, mixpult s káblami, reproduktorové stojany a mikrofón Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 485,00 485.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvuková karta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 182,00 182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezdrôtový mikrofón s prijímačom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 552,00 552.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×