Dodávateľ

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

Stará Turá
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ROTEX ELEKTRO s.r.o.

IČO: 36322229

Adresa: SNP 77, Stará Turá

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3935

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Júl 2020

Záznam platný do: 28. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 26 191,66 EUR 2 2
2018 6 106,25 EUR 3 3
2019 4 131,84 EUR 9 9
2020 9 123,92 EUR 3 3
2021 1 461,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 26 191,66 EUR 2 2
2018 6 106,25 EUR 3 3
2019 4 131,84 EUR 9 9
2020 9 123,92 EUR 3 3
2021 1 461,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 2 140,26 2140.26 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 249,00 249.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 208,33 1208.33 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 16 150,00 16150.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 732,50 732.50 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 1 416,67 1416.67 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 20 783,33 20783.33 EUR
Slovenské národné divadlo 1 443,33 443.33 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 3 082,50 3082.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 199,00 199.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 610,42 610.42 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osvetlenie kancelárskych priestorov Hlavné mesto SR Bratislava 105 487,27 105487.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED svietidlá s príslušenstvom pre osvetlenie kancelárskych a chodbových priestorov Centrum vedecko-technických informácií SR 22 700,00 22700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné svietidlá a príslušenstvo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 292,00 292.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED svietidlá s príslušenstvom pre osvetlenie kancelárskych a chodbových priestorov Centrum vedecko-technických informácií SR 5 800,00 5800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunikačný modul Smart Access WEB SERVER MODULE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
svietidlá,elektroinštalačný materiál, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 669,70 669.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
elektro materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 295,00 295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prúdové chrániče, konektory, zásuvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 473,00 473.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pogumované káble pre pohyblivý prívod Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 799,00 2799.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED svietidlá s príslušenstvom pre osvetlenie kancelárskych a chodbových priestorov Centrum vedecko-technických informácií SR 9 802,00 9802.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup predlžovacích káblov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49,80 49.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
LED núdzové osvetlenie Univerzitná knižnica v Bratislave 5 250,00 5250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 890,00 2890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 46 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×