Dodávateľ

INSTAL - SP s. r. o.

Kysucké Nové Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INSTAL - SP s. r. o.

IČO: 36755559

Adresa: Štúrova 1303, Kysucké Nové Mesto

Registračné číslo: 2021/1-PO-F5459

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Január 2021

Záznam platný do: 22. Január 2024

Posledná zmena: 23. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 6 624,34 EUR 12 12
2019 4 723,57 EUR 11 11
2020 1 102,92 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 6 624,34 EUR 12 12
2019 4 723,57 EUR 11 11
2020 1 102,92 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 6 657,08 6657.08 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 2 750,01 2750.01 EUR
IUVENTA 1 66,65 66.65 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 624,17 624.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 352,92 2352.92 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zámky, visiace zámky,elektródy, rezné a brúsne kotúče, časti ručných nástrojov, zváracie materiály, spojovací materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 230,29 1230.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visiace zámky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 214,00 1214.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámky visiace Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 852,77 852.77 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 950,00 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 815,00 815.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visiace zámky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 210,00 2210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visiace zámky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47,48 47.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 195,00 195.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 253,82 253.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106,00 106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zadlabávací zámok, FAB vložky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
zámok bezpečnostný visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 983,00 983.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámky II Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 494,00 494.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
zámok bezpečnostný visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 249,99 249.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vložka do zámku, zámok zadlabávací, Kl'učky dverové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 885,00 885.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Visiace zámky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 318,60 318.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámky a vložky do zámkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 486,00 486.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
zámok bezpečnostný visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 494,00 494.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
zámok bezpečnostný visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámok visiaci IUVENTA 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zadlabávací zámok, FAB vložky a visiace zámky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 620,00 1620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Silvester Pastva
Adresa:
Kukučinova Kysucké Nové Mesto 02401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anna Pastvová
Adresa:
Kukučinova Kysucké Nové Mesto 02401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Gabriela Bírošová
Adresa:
Moyzesova 46 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.02.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×