Dodávateľ

ITbubble, spol. s r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ITbubble, spol. s r.o.

IČO: 45353425

Adresa: Grösslingová 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2021/11-PO-F7925

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. November 2021

Záznam platný do: 15. November 2024

Posledná zmena: 16. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 81 707,49 EUR 13 13
2019 199 812,51 EUR 10 10
2020 40 550,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 81 707,49 EUR 13 13
2019 199 812,51 EUR 10 10
2020 40 550,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 4 945,83 4945.83 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 14 166,67 14166.67 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 10 750,00 10750.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 10 150,00 10150.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 237,50 237.50 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 2 441,67 2441.67 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 74 791,67 74791.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 805,83 805.83 EUR
Mesto Nové Zámky 1 3 200,00 3200.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 3 31 650,00 31650.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 13 000,00 13000.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 29 166,67 29166.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 45 630,00 45630.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 259,17 259.17 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 8 533,33 8533.33 EUR
TT-IT, s.r.o. 2 56 450,00 56450.00 EUR
Protimonopolný úrad SR 1 4 300,00 4300.00 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 4 150,00 4150.00 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 99,17 99.17 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 4 280,00 4280.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 733,33 733.33 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 1 2 329,16 2329.16 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Licencie Microsoft SQL Server 2017 Štatistický úrad Slovenskej republiky 7 003,20 7003.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky softvérový balík Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predplatné Microsoft Exchange Online Plan 1 na jeden rok Mesto Nové Zámky 4 100,00 4100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencia od spoločnosti Microsoft Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 522,00 3522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencia Microsoft Exchange 2016 Standard Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 015,00 1015.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
VO na nákup licencií a softvérovej podpory (supportu k licenciám) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 51 600,00 51600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky balík - Microsoft Office Standard 2016 Mesto Hlohovec 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencie Microsoft Rada pre vysielanie a retransmisiu 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server 2016 Datacenter (anglická verzia) Protimonopolný úrad SR 5 160,00 5160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MS OFFICE - školská licencia Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 3 105,20 3105.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Operačný systém pre serverovú infraštruktúru Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 11 295,54 11295.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvér-MS SQL Server 2017 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 139,42 1139.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Visual Studio with MSDN - predĺženie licencie IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 183,00 5183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 cez program CSP Fakultná nemocnica Trenčín 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server Standard Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 249,20 1249.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business Premium a Power BI Pro TT-IT, s.r.o. 33 521,00 33521.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Power BI Premium P1 licencia Národné centrum zdravotníckych informácií 41 648,80 41648.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie MS SQL Fakultná nemocnica Trenčín 14 999,00 14999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencie SQL Servery a SQL CAL Záchranná zdravotná služba Bratislava 13 791,17 13791.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka softvéru a softvérových licencií spojených s používaním softvéru spoločnosti Microsoft Centrum výcviku Lešť 14 250,00 14250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
System Center Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 17 538,00 17538.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predĺženie platnosti licencií Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3 Bratislavský samosprávny kraj 104 567,88 104567.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup licencií platformy Microsoft Office 365 Hlavné mesto SR Bratislava 16 232,00 16232.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 cez program CSP Fakultná nemocnica Trenčín 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business Premium TT-IT, s.r.o. 38 280,00 38280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Bartovic
Adresa:
Podhorská 189 Banka 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
A|K|K|L advokáti s.r.o.
Adresa:
Grösslingová 50 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
A|K|K|L advokáti s.r.o.
Adresa:
Miletičova 5 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Meno:
A|K|K|L advokáti s.r.o.
Adresa:
Miletičova 5B Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.11.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×