Dodávateľ

LOVTEK, s.r.o.

Beluša
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LOVTEK, s.r.o.

IČO: 36534153

Adresa: Slatinská 1710/248, Beluša

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6085

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Apríl 2021

Záznam platný do: 1. Apríl 2024

Posledná zmena: 2. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 2 150,00 EUR 1 1
2019 13 855,83 EUR 9 9
2020 56 601,67 EUR 8 8
2021 6 150,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 2 150,00 EUR 1 1
2019 13 855,83 EUR 9 9
2020 56 601,67 EUR 8 8
2021 6 150,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 760,00 760.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 79,16 79.16 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 561,00 561.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 2 150,00 2150.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 3 420,83 3420.83 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 954,17 954.17 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 4 930,00 4930.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 2 190,00 2190.00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 5 300,00 5300.00 EUR
Záchranná služba 1 3 791,67 3791.67 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 749,17 749.17 EUR
Zoologická záhrada 1 37 500,00 37500.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 432,50 432.50 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 2 15 939,00 15939.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup osiva na políčka pre divo žijúcu zver ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 490,00 2490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trávnatá zmes – lúčna zmes bezďatelinová Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Závesné váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 98,40 98.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vaňa na zver Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95,00 95.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie trávnej zmesi SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED baterka Tank007 TC18 resp. ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nabíjačka na baterky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48,89 48.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Geofyzikálne a navigačné prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 717,06 717.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ďalekohľad Vortex Viper 10x42 HD Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotopasca a SD karta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 720,00 1720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 750,00 6750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 210,00 1210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitorovacie zariadenia Zoologická záhrada 93 822,40 93822.4 EUR 2020 Tovary Áno 1
Pneumatiky na osobné vozidlo a traktor Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 690,80 690.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie trávnej zmesi SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 9 150,00 9150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky a duše Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 342,00 1342.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 368,00 1368.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa pneumatík na motorové vozidlá Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatiky pre motorové vozidlá Záchranná služba 6 692,15 6692.15 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laserový a ultrazvukový diaľkomer s GPS Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 899,00 2899.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 24 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×