Dodávateľ

IPP Consulting, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IPP Consulting, s.r.o.

IČO: 50794698

Adresa: Račianska 88 B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5540

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Jún 2017

Záznam platný do: 27. Jún 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 1 600 278,33 EUR 25 25
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 1 600 278,33 EUR 25 25

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Svidník 1 74 000,00 74000.00 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 57 500,00 57500.00 EUR
Obec Solčany 1 85 000,00 85000.00 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 67 500,00 67500.00 EUR
Obec Lendak 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 70 000,00 70000.00 EUR
Obec Rožkovany 1 67 000,00 67000.00 EUR
Obec Sučany 1 0,00 0.00 EUR
Obec Rozhanovce 1 64 833,33 64833.33 EUR
Obec Michalová 1 0,00 0.00 EUR
Obec Kozárovce 1 0,00 0.00 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 6 945,00 6945.00 EUR
Obec Bátorove Kosihy 1 0,00 0.00 EUR
Obec Udiča 1 82 500,00 82500.00 EUR
Obec Štiavnik 1 0,00 0.00 EUR
Obec Pohronská Polhora 1 63 000,00 63000.00 EUR
Obec Košeca 1 75 000,00 75000.00 EUR
Obec Šuňava 1 75 000,00 75000.00 EUR
Obec Opatovce nad Nitrou 1 70 833,33 70833.33 EUR
Mikroregión Hlinické Pohronie 1 145 833,33 145833.33 EUR
Združenie obcí - Čistý Liptov 1 98 750,00 98750.00 EUR
Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica 1 118 666,67 118666.67 EUR
Združenie obcí ONDAVA 1 121 666,67 121666.67 EUR
"Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu" 1 134 583,33 134583.33 EUR
Združenie obcí pod Inovcom 1 121 666,67 121666.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Záhradné kompostéry Obec Kozárovce 120 450,00 120450.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka záhradných kompostérov Obec Rozhanovce 97 104,00 97104.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Mesto Svidník 80 396,00 80396.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry na BRKO Obec Košeca 114 590,00 114590.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaravanie kompostérov Obec Udiča 117 238,13 117238.13 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie kompostérov Obec Lendak 154 000,00 154000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry na BRKO Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica 155 888,33 155888.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Kráľová pri Senci 90 651,00 90651.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Michalová 75 020,00 75020.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Pohronská Polhora 85 932,00 85932.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu - systém kompostovania Obec Družstevná pri Hornáde 118 889,60 118889.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Zemianske Kostoľany 80 133,48 80133.48 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup a dodanie kompostérov Obec Sučany 97 260,80 97260.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Mesto Dolný Kubín 138 360,00 138360.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Opatovce nad Nitrou 106 447,70 106447.7 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie kompostérov Obec Solčany 122 186,25 122186.25 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie kompostérov "Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu" 205 864,50 205864.5 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podpora predchádzania vzniku BRKO vybavením domácností kompostérmi - nákup kompostérov Združenie obcí ONDAVA 194 289,79 194289.79 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu kompostovaním Združenie obcí - Čistý Liptov 181 999,00 181999.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup kompostérov do domácností Obec Bátorove Kosihy 152 196,00 152196.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Štiavnik 138 110,40 138110.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry pre obec Obec Rožkovany 84 480,00 84480.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Šuňava 94 900,00 94900.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry - nákup Mikroregión Hlinické Pohronie 194 500,00 194500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie bioodpadu Združenie obcí pod Inovcom 208 411,20 208411.2 EUR 2018 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 27 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivana Ichnatoliová
Adresa:
Edelényska 42 Rožňava 04801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Nehéz
Adresa:
K Železnej studienke 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
3. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Judita Nagyová
Adresa:
Námestie baníkov Rožňava 048 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 3.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×