Dodávateľ

5K, spoločnosť s ručením obmedzeným

Tvrdošín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36200883

Adresa: Vojtaššákova 846, Tvrdošín

Registračné číslo: 2021/1-PO-F5406

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Január 2021

Záznam platný do: 15. Január 2024

Posledná zmena: 25. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 25 717,26 EUR 3 3
2019 192 587,70 EUR 136 136
2020 148 649,04 EUR 67 67
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 25 717,26 EUR 3 3
2019 192 587,70 EUR 136 136
2020 148 649,04 EUR 67 67

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 97 483,11 97483.11 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 5 366,67 5366.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 20 25 239,00 25239.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 969,00 969.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 2 876,64 2876.64 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 1 639,90 1639.90 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 570,00 570.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 415,82 1415.82 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 13 666,05 13666.05 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 230,00 230.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 5 480,83 5480.83 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 2 103,00 2103.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 1 350,00 1350.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 5 120,00 5120.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 22 958,33 22958.33 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 375,00 375.00 EUR
Mesto Komárno 2 174,58 174.58 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 871,58 871.58 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 065,75 1065.75 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 498,33 3498.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 099,00 1099.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 2 211,52 2211.52 EUR
Mesto Nové Zámky 1 350,00 350.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 9 775,00 9775.00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 2 584,54 2584.54 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 2 330,00 2330.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 4 961,21 4961.21 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 9 205,83 9205.83 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 4 441,67 4441.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 4 732,50 4732.50 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 2 369,33 2369.33 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 925,00 925.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 1 174,17 1174.17 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 5 750,00 5750.00 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 11 416,67 11416.67 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 1 337,50 1337.50 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 9 090,00 9090.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 3 915,83 3915.83 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 166,66 166.66 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 000,00 1000.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 4 000,00 4000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 19 180,82 19180.82 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 28 619,99 28619.99 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 2 066,67 2066.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 18 041,59 18041.59 EUR
Ústav merania SAV 3 2 170,84 2170.84 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 2 179,16 2179.16 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 558,33 558.33 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 569,92 569.92 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 241,67 241.67 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 2 2 875,00 2875.00 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 2 083,33 2083.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 453,33 6453.33 EUR
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 1 5 163,33 5163.33 EUR
Ústav na výkon väzby 1 1 460,00 1460.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Bezpilotné letecké zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 698,99 1698.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
RGB-D kamera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserový diaľkomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 625,33 28625.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 877,00 1877.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 451,39 451.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59,00 59.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náradie pre stavebnú údržbu Slovenské národné divadlo 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s redukciou na bajonet T2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 558,90 558.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 070,00 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľúče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie do kúpeľní Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 300,00 6300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatické kávovary Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 375,00 1375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 896,83 896.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 496,00 496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 661,00 1661.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 602,56 602.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 620,00 2620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérový nášľapný odpadkový kôš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý disk Ústav merania SAV 224,50 224.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 181,00 181.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 102,00 1102.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovar Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný vozík na tlakové fľaše Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
manipulačný vozík, vozík na prepravu náradia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 262,17 262.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka televízora Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 375,00 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 84,00 84.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 279,00 279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá,osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46,00 46.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 774,44 774.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolová lampa, ručné nabíjacie svetlo halogénové, kovové svietidlo ručné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 930,00 930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rebríky Mesto Komárno 160,50 160.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárna technika - vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 986,00 986.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plombovacie kliešte Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný anemometer s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 284,00 284.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antikorový mlynček mäsa elektrický s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 242,00 1242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 457,00 457.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom a objektív Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 023,67 2023.67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Železiarske výrobky, brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 316,00 1316.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpečnostný zámok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plomba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246,00 246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľne stojaci popolník exteriérový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 222,00 222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
spinningový bicykel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 395,95 395.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 580,34 580.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámok visiaci Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 196,11 196.11 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorček stieračov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 171,00 171.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 659,00 1659.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L390 Yoga 20NT001KXS alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 280,00 1280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odmeny za súťaže žiakov a výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 4 427,94 4427.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trúbky, potrubia, hadice a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Visiace zámky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 304,00 304.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zálievkové malty Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 040,00 5040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém určenia polohy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný počítač All-in-One Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 699,00 1699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 025,35 1025.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246,00 246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rebrík pre MŠ Mesto Komárno 50,00 50.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup organizérov a kufríkov na súčiastky a náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,40 200.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 256,00 3256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, SW Slovenské národné múzeum 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žľaby pre vysokú záťaž Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovacie prvky a krytky k hliníkovým profilom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 179,00 179.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reťaze snehové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 383,80 383.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 700,00 4700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Futbalová lopta Košický samosprávny kraj 1 620,00 1620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - konvertibilný notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 176,36 1176.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 987,00 2987.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 732,00 732.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 870,00 870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hadice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 308,00 308.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce, valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 482,00 482.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre manipuláciu s materiálom - ručný vozík so sklopnou rukoväťou, nosnosť 300 kg Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 348,00 348.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotoaparát NIKON D3400 TELO a Objektív Nikon NIKKOR 50 mm f/1.8G AF-S čierny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 670,00 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka Canon EOS 2000D-telo + objektív Canon EF-S 18–135mm IS STM Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 685,00 685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 984,49 984.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálna videokamera a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 609,45 609.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 609,45 609.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Širokouhlý objektív k digitálnej zrkadlovke Mesto Nové Zámky 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodárenský materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie vodovodné pákové,umývadlo Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 6 282,00 6282.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia a tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 760,00 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Páska lepiaca obojstranná penová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na knihársku výrobu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 619,00 1619.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trubky, potrubia, hadice a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 509,00 509.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie pre manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablety s púzdrom VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698,00 698.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Samozatvárač dverí, kľučky dverové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 633,00 633.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kachle na tuhé palivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 434,00 434.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablety s príslušenstvom 38/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 008,00 2008.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 004,00 5004.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 359,00 3359.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Televízny monitor Sony KD-55XG8196 Ústav merania SAV 699,00 699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy, fólie a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 110,00 1110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Športové náradie a náčinie Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 793,00 793.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektropotreby - elektrické prístroje pre domácnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 932,00 5932.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
montážne svietidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69,00 69.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
montážne svietidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69,00 69.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 470,00 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pojazdný vozík Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 857,00 857.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre maľovanie, štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 48/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 861,00 3861.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Florbalové hokejky a Florbalové loptičky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 899,00 899.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraznička, PC príslušenstvo a mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 542,00 542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny, zariadenia Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 14 256,24 14256.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Technická univerzita v Košiciach 28 745,40 28745.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamera SONY Handycam HDR-CX405 Black (HDRCX405B.CEN) alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 408,00 408.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava All in One/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slúchadlá so skladacím mostíkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plávajúca laminátová podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 630,12 9630.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 567,48 567.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 958,00 958.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 100,00 4100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 234,55 4234.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čítačka elektronických kníh (projekt) Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 6 196,00 6196.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Stolový počítač, monitor, laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 086,00 2086.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby-laky a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny 2019 II SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 470,00 4470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a laky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 7 140,00 7140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenský materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 439,18 7439.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 10 295,00 10295.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Televízne prijímače a držiak na televízor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 914,42 2914.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výrobník ľadu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 183,00 183.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 150,00 7150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 241,67 241.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 844,00 844.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pneumatické nástroje, ich časti, vŕtačky a vŕtacie zariadenie Slovenské národné múzeum 1 264,54 1264.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 128,00 1128.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98,01 98.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
počítač DELL XPS 8930 Ústav merania SAV 1 690,00 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook, grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie elektrického rozprašovača dezinfekcie "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 345,60 345.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 660,00 4660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Smart zariadenie pre sledovanie bezpilotných zariadení (dronov) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 799,20 799.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čističky vzduchu s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 032,23 1032.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kamery s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 795,00 795.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevo, rezivo a snehové koly - drevené dubové dosky na pracovné stoly Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 640,00 1640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP ENVY x360 15-ed0003nc alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 370,00 1370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 340,00 1340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Intel Core i7 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 680,00 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 595,00 595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika a vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 694,00 2694.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálna fotoaparát Katolícka univerzita v Ružomberku 771,93 771.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Olejový radiátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trojdielny univerzálny hliníkový rebrík Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 149,00 149.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odpadkový kôš na triedený odpad interiérový- trojkomorový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 805,80 6805.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika a vodoinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 595,00 5595.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 806,00 7806.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 848,00 4848.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 704,00 7704.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 931,52 931.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Box chladiaci prenosný 60L Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 350,00 3350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ceny do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 1 758,50 1758.5 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stavebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 274,00 2274.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 682,15 5682.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrofóny a webkamery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Športové vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 225,65 4225.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomôcky na výučbu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 813,00 1813.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné nástenné zrkadlo s poličkou Ústav na výkon väzby 1 752,00 1752.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický radiálny lis Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 120,00 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup myši a slúchadiel Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 191,00 191.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 332,00 1332.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 731,90 3731.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 11 618,00 11618.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, dokovacia stanica, monitor, HDMI kábel, externý box, set - klávesnica a myš Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 685,00 1685.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 992,50 6992.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál, sanitárna keramika a príslušenstvo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 818,00 8818.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál, sanitárna keramika a príslušenstvo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 955,02 955.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 614,60 2614.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor DLP, Full HD Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oceľové skladacie schodíky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 513,48 513.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 121,73 1121.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Objektív fotoaparátu s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 156,95 156.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ultrabook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 215,00 1215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sanitárna technika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 127,00 1127.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odpadkové koše na triedený odpad Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 998,00 998.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička a iné elektrospotrebiče Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 103,00 2103.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál a sanita Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 380,00 2380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou AMICA VC 1802 AFW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570,00 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Okuliare pre virtuálnu realitu s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 883,81 1883.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 16 487,50 16487.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Samonivelačná poterová zmes Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 700,00 7700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Garbiar
Adresa:
Školská 366 Liesek 027 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Garbiarová
Adresa:
Školská 366 Liesek 027 12
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Nechala & Co. s. r. o.
Adresa:
Panenská 23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×