Dodávateľ

Marek Špeťko - IMEX

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Marek Špeťko - IMEX

IČO: 41648242

Adresa: Bulharská 1256/24, Nitra

Registračné číslo: 2020/12-FO-F5108

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. December 2020

Záznam platný do: 1. December 2023

Posledná zmena: 2. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 9 335,25 EUR 13 13
2019 118 954,91 EUR 102 102
2020 124 447,01 EUR 146 146
2021 57 705,66 EUR 35 35
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 9 335,25 EUR 13 13
2019 118 954,91 EUR 102 102
2020 124 447,01 EUR 146 146
2021 57 705,66 EUR 35 35

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 151 102 576,12 102576.12 EUR
Slovenská správa ciest 1 291,67 291.67 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 16 565,83 16565.83 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 186,00 186.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 3 233,33 3233.33 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 1 708,33 1708.33 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 1 972,00 1972.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 44 382,16 44382.16 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 991,67 991.67 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 137,00 137.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 55,00 55.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 125,00 1125.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 850,00 1850.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1 913,33 1913.33 EUR
Mesto Komárno 4 1 850,00 1850.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 441,33 1441.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 2 390,00 2390.00 EUR
Mesto Nové Zámky 2 649,33 649.33 EUR
Slovenské národné múzeum 5 1 877,00 1877.00 EUR
Stredná odborná škola 3 3 641,67 3641.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 21 705,16 21705.16 EUR
Mesto Senec 1 975,00 975.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 633,00 1633.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 641,67 641.67 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 5 786,50 5786.50 EUR
Slovenské národné divadlo 6 10 032,49 10032.49 EUR
Mesto Svätý Jur 4 637,50 637.50 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 3 300,00 3300.00 EUR
Mesto Stará Turá 1 533,33 533.33 EUR
Spišská katolícka charita 3 1 841,33 1841.33 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 7 410,00 7410.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 7 250,00 7250.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 5 500,00 5500.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 358,33 1358.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 9 745,00 9745.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 266,67 266.67 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 250,00 250.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 6 448,75 448.75 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 525,00 525.00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 833,33 833.33 EUR
Spojená škola 1 150,00 150.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 708,33 708.33 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 208,33 1208.33 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 108,33 1108.33 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 116,67 116.67 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 2 583,33 2583.33 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 270,00 270.00 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 850,00 850.00 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 3 5 225,00 5225.00 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 3 000,00 3000.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 2 816,67 2816.67 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 204,17 204.17 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 2 2 550,00 2550.00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 2 850,00 850.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 916,67 916.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 583,33 1583.33 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 1 9 780,00 9780.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 2 013,00 2013.00 EUR
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 1 4 999,17 4999.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Železiarsky tovar Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 3 382,40 3382.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
čiastiace prostriedky Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarský material a náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 815,66 815.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo vhodné pre žiakov II. stupňa ZŠ Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 331,00 331.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stavebné lepidlo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 135,00 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
malta, cement, brúsny papier Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské a pracovné náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 497,00 1497.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 850,00 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koberce do MŠ Mesto Komárno 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby, obalový materiál Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 3 422,74 3422.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinsekčné potreby Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 5 150,00 5150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier Slovenské národné múzeum 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Olej, čistič, mazivo a sprejové farby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 138,78 138.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Univerzita Komenského v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby a materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 1 970,00 1970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26,00 26.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 240,00 1240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , soft bez púdru velkosti XS, S,M,L, XL Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 830,00 2830.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 123,00 1123.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 893,00 7893.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 939,00 2939.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 250,00 4250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 5 999,04 5999.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 42 041,00 42041.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 384,80 1384.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76,00 76.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 858,00 1858.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich autopotrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 871,25 871.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
autokozmetika pre automatickú umývaciu linku ISTOBAL M9+ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 512,00 512.0 EUR 2019 Služby Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 503,00 503.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 4 950,00 4950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky Slovenské národné divadlo 4 350,00 4350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérový nášľapný odpadkový kôš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zakúpenie kobercov do triedy Mesto Komárno 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 356,00 356.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 470,00 3470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 88,81 88.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 375,00 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidla,tmely Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 073,00 1073.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
koberec Slovenské národné múzeum 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 105,00 105.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 024,43 3024.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a laky Základná škola s materskou školou Župkov 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 897,65 897.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35,00 35.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 154,60 5154.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 224,00 2224.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 404,10 404.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 87,45 87.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 670,00 1670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov - letná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 324,00 324.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uteráky a osušky Slovenské národné divadlo 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich autopotrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 253,00 253.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzervačný olej Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231,00 231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlotuhnúci opravný tmel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 149,62 149.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 498,48 1498.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 477,78 477.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 416,66 416.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 658,33 658.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochrana podvozku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69,68 69.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 826,00 4826.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 967,09 2967.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 58,00 58.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 480,00 1480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
súprava na umývanie okien s teleskopickou tyčou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 178,00 178.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 149,58 1149.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérový nášľapný odpadkový kôš Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maliarske potreby - lepidlo, farba Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne kvapaliny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21 044,00 21044.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 425,88 425.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 222,00 222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166,00 166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 375,00 2375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby, autokozmetika Štatistický úrad Slovenskej republiky 681,10 681.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 427,08 1427.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 115,00 2115.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autochémia a prostriedky na údržbu vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 347,00 1347.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odmasťovací prípravok do umývacieho stola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odmasťovací prípravok do umývacieho stola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplň do odstrekovačov zimná a letná zmes, lampový olej, rozmrazovač skiel a zámkov Mesto Nové Zámky 639,00 639.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a prevádzkové kvapaliny, spotrebný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 374,00 374.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autočistiace potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 890,00 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
farba, malta, acetón, štetce Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631,28 631.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náterové farby, lieh technický Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky Slovenské národné divadlo 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 876,00 876.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ČISTIACE PROSTRIEDKY Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 938,34 938.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 114,50 114.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do ostrekovačov Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 215,00 215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 750,00 3750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 270,00 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 660,00 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný, zváračský a maliarsky materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 055,00 3055.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kadernícke a kozmetické prípravky Spojená škola 182,00 182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do ostrekovačov, nemrznúca kvapalina do chladičov, zimná prísada do nafty, destilovaná voda, rozmrazovače a čistiace /leštiace/ prostriedky na automobily. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160,00 2160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 510,00 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie, ručné náradie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 950,00 1950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koša a nádoby z UH Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 992,70 992.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské náčinie a potreby na prípravu jedál Spojená škola internátna Prakovce 1 333,00 1333.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské stroje a náradie Spojená škola internátna Prakovce 1 963,00 1963.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 3 070,00 3070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 510,00 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál Spišská katolícka charita 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 219,00 219.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 87,45 87.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sprej proti všiam Detská fakultná nemocnica Košice 3 990,00 3990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál - fólia baliaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231,50 231.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 653,00 653.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 140,00 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
syntetické farby, štetce, interiérová a fasádna farba Slovenské národné múzeum 730,00 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenský materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 130,68 12130.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bavlnené rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29,00 29.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací detergent do umývačky riadu Spišská katolícka charita 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup bublinkovej fólie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34,84 34.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 998,20 998.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 294,16 294.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 833,33 833.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 252,00 252.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autokometika a kvapalina do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 377,00 377.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 050,00 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autochémia a autokozmetika Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 100,00 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 119,06 2119.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38 420,00 38420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 3 645,49 3645.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 741,00 3741.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 316,99 316.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vytyčovacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 157,00 157.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 037,40 2037.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 985,00 985.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 273,30 1273.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 541,00 3541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430,92 430.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 322,30 322.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 84,16 84.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, silikóny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 329,71 329.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 998,83 998.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 211,25 211.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 067,00 1067.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 217,00 217.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náradie pre murárov pre praktické vyučovanie Stredná odborná škola 998,00 998.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náradie pre maliarov pre praktické vyučovanie Stredná odborná škola 1 290,00 1290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 773,95 773.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 910,00 910.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 768,00 1768.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačný materiál a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 859,16 859.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel, čističe bŕzd v spreji) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 134,00 1134.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 951,49 1951.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 231,50 1231.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 325,00 325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar pre praktické vyučovanie Stredná odborná škola 3 100,00 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 832,76 832.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 890,83 890.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Suchá betónová zmes triedy C 16/20 na všetky bežné betonárske práce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 86,00 86.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Disperzné lepidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169,50 169.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Klampiarsky tmel, rezojed Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 192,10 192.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 448,00 1448.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lepidlá, tmely, silikóny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 973,00 973.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 670,00 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
značky a súviciace prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56,68 56.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 733,91 733.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 107,50 1107.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 450,00 2450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie 1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 873,71 873.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 304,96 1304.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 059,00 2059.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynských zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 364,00 364.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 445,00 1445.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 110,00 1110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 643,00 1643.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 060,64 1060.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 671,28 671.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 334,00 334.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koberce Mesto Komárno 475,12 475.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Destilovaná voda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 474,00 474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace auto potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 582,00 582.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
autokozmetika pre automatickú umývaciu linku ISTOBAL M22 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 543,33 543.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 257,88 257.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 838,00 1838.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 977,00 977.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Brúsna pasta, odhrzovač, čistič plastov, čistič motorov, odstranovač lepidiel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 939,00 939.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
interiérová farba - biela Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 87,45 87.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 158,70 158.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27,37 27.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 208,83 208.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 030,00 1030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
RaŠÚ vonkajších zariadení a ihrísk Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 387,99 387.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konzervačný olej Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 237,00 237.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 189,00 189.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konzervačný olej Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49,00 49.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 178,40 2178.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 147,00 1147.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210,00 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení - obrusy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,98 199.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Doska na krájanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43,58 43.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup tmelov a lepidiel. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 196,00 196.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
RaŠÚ vonkajších zariadení a ihrísk Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 002,60 2002.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 664,00 2664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 243,00 1243.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 312,00 312.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Maliarske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20,00 20.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 129,00 129.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 10,00 10.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76,17 76.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 803,00 803.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trubky, potrubia, hadice a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 67,09 67.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 441,93 441.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 452,61 452.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľké šálky na kávu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 30,00 30.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mop s vedrom Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 490,00 490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poháre na vodu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 36,00 36.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika, alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380,00 380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drogéria - spotrebný materiál Národný onkologický ústav 8 924,00 8924.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby, obalový materiál Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 13 671,30 13671.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 290,00 1290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999,70 999.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Koša a nádoby z UH Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 067,10 1067.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250,00 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čalúnnické lepidlo Univerzita Komenského v Bratislave 1 120,00 1120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mazivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 998,93 1998.93 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59,62 59.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000,00 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Záhradnícke potreby Mesto Nové Zámky 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Školské potreby Mesto Komárno 565,40 565.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Menu box Ústav na výkon trestu odňatia slobody 390,00 390.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny - schodové hrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 511,00 511.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a papierové hygienické výrobky Mestská časť Košice-Nad Jazerom 8 900,00 8900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 316,00 5316.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kuchárske potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 660,75 1660.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,01 99.01 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 10 352,00 10352.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 416,46 416.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup auto drogérie Generálna prokuratúra SR 2 400,00 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 7 198,80 7198.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kreslá, stolík Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 509,50 509.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komoda Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175,00 175.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie oddelenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 250,00 1250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup tmelov, lepidiel a konzervačných prípravkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 924,56 3924.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 907,00 907.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tmely, konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,70 199.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,74 499.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mazivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 321,20 1321.2 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 297 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Špeťko
Adresa:
Bulharská 24 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Adresa:
Damborského 3 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.10.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×