Dodávateľ

Filson Slovakia s.r.o.

Dechtice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Filson Slovakia s.r.o.

IČO: 48157716

Adresa: 41, Dechtice

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6125

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Apríl 2021

Záznam platný do: 9. Apríl 2024

Posledná zmena: 10. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 11 618,32 EUR 28 28
2019 104 254,59 EUR 22 22
2020 98 367,62 EUR 20 20
2021 55 262,73 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 11 618,32 EUR 28 28
2019 104 254,59 EUR 22 22
2020 98 367,62 EUR 20 20
2021 55 262,73 EUR 10 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 24 092,59 24092.59 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 44 240,83 44240.83 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 4 916,66 4916.66 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 6 738,00 6738.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 87 199,00 87199.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 433,33 433.33 EUR
Obec Beluša 1 583,33 583.33 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 29 299,89 29299.89 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 3 668,33 3668.33 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 51 583,33 51583.33 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 5 082,50 5082.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 774,16 1774.16 EUR
Mesto Nové Zámky 1 293,33 293.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 4 033,33 4033.33 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 179,00 179.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 1 338,75 1338.75 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 1 199,99 1199.99 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 999,00 999.00 EUR
Mesto Lučenec 1 99,83 99.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 257,50 257.50 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 21,58 21.58 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 1 469,00 1469.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132,00 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 977,00 977.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 063,00 1063.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 669,00 669.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 684,85 684.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do chladičov automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do chladičov automobilov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 732,31 732.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 404,00 404.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúce náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 244,00 2244.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 474,85 474.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 720,00 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autochémia a prostriedky na údržbu vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 670,00 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 298,08 298.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zimná kvapalina do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87,75 87.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do ostrekovačov, nemrznúca kvapalina do chladičov, zimná prísada do nafty, destilovaná voda, rozmrazovače a čistiace /leštiace/ prostriedky na automobily. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160,00 2160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 237,00 237.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 870,00 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do chladičov automobilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 845,02 845.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov , zimná, autošampón, kontakty na čistenie, mazivo WD 40 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134,64 134.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
kvapalina do ostrekovačov - zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213,95 213.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autochémia a prostriedky na údržbu vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 522,00 522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autokozmetika, rôzny tovar do priamej spotreby pre dopravný úsek Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 589,56 589.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prevodový olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 246,00 246.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autochémia a iné chemické výrobky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 663,00 663.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby, autochémia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483,00 483.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 765,00 765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 510,00 1510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov - letná, zimná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 642,00 642.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby a autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 703,00 1703.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do ostrekovačov 3L Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 369,00 369.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 721,00 721.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - Náplň do ostrekovačov áut Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 035,00 2035.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autopotreby a autokozmetika Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 441,00 441.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby a autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 804,00 804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel) a odmasťovacia kvapalina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 001,00 1001.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel) a odmasťovacia kvapalina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 840,00 1840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odstraňovač ropných produktov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 979,82 9979.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 143,00 2143.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ad Blue močovina Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 111 300,00 111300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do ostrekovačov autobusov a technologických vozidiel Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby- Zimná kvapalina do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 442,00 442.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 026,00 2026.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplň do odstrekovačov zimná a letná zmes, lampový olej, rozmrazovač skiel a zámkov Mesto Nové Zámky 639,00 639.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel) a zmes do chladičov Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 173,00 2173.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne kvapaliny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 38 563,74 38563.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný gél na ruky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 470,00 3470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 140,00 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kvapalina do ostrekovačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 647,00 647.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel, čističe bŕzd v spreji) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 452,00 3452.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Letná zmes do ostrekovačov osobných motorových vozidiel Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 296,00 2296.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 740,33 740.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 682,10 3682.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne kvapaliny Správa ciest Košického samosprávneho kraja 26 609,00 26609.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 341,67 341.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel, čističe bŕzd v spreji) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 629,00 629.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 580,00 1580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 70 362,00 70362.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kvapaliny do ostrekovačov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 628,00 628.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nemrznúce náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 032,17 2032.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky - dezinfekcia na ruky s rozprašovačom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 273,00 273.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 373,06 373.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky na ruky Mesto Lučenec 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne kvapaliny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 51 992,00 51992.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nemrznúce náplne Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 196,30 3196.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antibakteriálna emulzia na ruky, dezinfekcia na ruky Obec Beluša 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Destilovaná voda, letná a zimná zmes do ostrekovačov skiel motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 480,00 15480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 486,00 8486.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 534,00 534.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby (letné a zimné zmesi do ostrekovačov motorových vozidiel) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 798,40 798.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,00 75.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych kvapalín Správa ciest Košického samosprávneho kraja 12 331,75 12331.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Letná a zimná zmes do ostrekovačov Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 828,00 5828.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 99 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Libor Čihák
Adresa:
Karla Zicha 3 Uhřiněves Praha 10 10400
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Eduard Šoška
Adresa:
Daniela Dlabača 21 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.06.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×