Dodávateľ

Lach-Ner, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CENTRALCHEM, s.r.o.

IČO: 51324440

Adresa: Račianska 66, Bratislava - Nové Mesto

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6324

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Apríl 2021

Záznam platný do: 29. Apríl 2024

Posledná zmena: 30. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 3 235,84 EUR 3 3
2020 77 240,96 EUR 28 28
2021 20 802,39 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 3 235,84 EUR 3 3
2020 73 594,96 EUR 26 26
2021 24 448,39 EUR 19 19

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 29 933,46 29933.46 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 703,33 703.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 51 260,40 51260.40 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 1 864,52 1864.52 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 1 003,00 1003.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 874,97 874.97 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 1 750,51 1750.51 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 4 860,00 4860.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 2 890,00 2890.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 313,00 313.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 4 431,00 4431.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 525,00 525.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 870,00 870.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laboratórne chemikálie 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 454,00 3454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 520,00 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikália pre molekulárne analýzy - Chloroform Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 159,00 159.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 522,00 522.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 324,00 324.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 470,00 470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 860,00 860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikália Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60,00 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 982,00 982.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 224,34 224.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 151,80 151.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 739,80 739.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické činidlá a médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Indium, Mangán Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 255,80 255.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 022,63 1022.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 47,04 47.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 722,25 722.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 901,50 901.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 576,00 576.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Silikagél s oranžovým indikátorom vlhkosti Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Protivymrazovacia kvapalina do leteckého paliva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 000,00 49000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 178,40 178.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 407,40 407.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna chémia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 60,00 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty pre laboratórny výskum Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 405,00 405.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál - laboratórne chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,13 350.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 318 314,00 318314.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 678,30 678.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 103,00 103.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 156 411,00 156411.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie do chemického skladu Univerzita Komenského v Bratislave 5 650,00 5650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 008,00 2008.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 312,08 312.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anorganické chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 463,00 463.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 166,00 166.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 560,00 22560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 525,00 6525.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikália Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 504,00 504.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 51 348,78 51348.78 EUR 2021 Tovary Áno 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50,52 50.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 475,00 475.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Organické a anorganické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 280,08 280.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 114,00 32114.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 118 964,00 118964.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 296,00 296.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 334,00 13334.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 81 371,00 81371.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

centralchem@centralchem.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 41 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×