Dodávateľ

BOLUS s r.o.

Selce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BOLUS s r.o.

IČO: 52119599

Adresa: Dolná 7, Selce

Registračné číslo: 2019/3-PO-F161

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Marec 2019

Záznam platný do: 27. Marec 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 24 127,86 EUR 19 19
2020 116 376,03 EUR 24 24
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 24 127,86 EUR 19 19
2020 116 376,03 EUR 24 24

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 4 787,47 4787.47 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 8 259,42 8259.42 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 64 900,00 64900.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 945,83 945.83 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 2 574,00 2574.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 4 535,00 4535.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 7 21 674,24 21674.24 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 8 078,16 8078.16 EUR
Štátna opera 1 1 283,33 1283.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 10 625,76 10625.76 EUR
Krajská prokuratúra 1 3 715,00 3715.00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 358,25 358.25 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 285,81 4285.81 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 3 4 207,45 4207.45 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 274,17 274.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 3 086,70 3086.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 640,00 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750,00 1750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup priemyselných utierok z netkanej textílie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 368,00 1368.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 3 323,50 3323.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 382,69 382.69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servírovacie potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 3 837,00 3837.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 1140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre stravovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre stravovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 756,00 756.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 946,00 1946.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre spoločné stravovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 270,00 1270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 440,00 4440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, pena do zásobníka Deb Refresch ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750,00 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 4 623,60 4623.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 6 360,00 6360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Krajská prokuratúra 4 990,00 4990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 4 639,80 4639.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 154,00 1154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné náplne do dávkovačov CWS Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 12 396,00 12396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 690,00 1690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 637,00 1637.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 646,96 1646.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 430,00 430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 3 472,00 3472.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre stravovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 123,00 1123.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 2 446,00 2446.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 4 264,20 4264.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 710,00 710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, jednorázové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 6 400,00 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 040,00 1040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 850,00 1850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 730,45 4730.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie papierových hygienických potrieb a zásobníkov na obdobie 12 mesiacov vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 69 931,70 69931.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, pena do zásobníka Deb Refresch ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750,00 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 43 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×