Dodávateľ

HS technology s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HS technology s.r.o.

IČO: 52081061

Adresa: Fraňa Mojtu 22, Nitra

Registračné číslo: 2019/4-PO-F199

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Apríl 2019

Záznam platný do: 1. Apríl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 266 103,09 EUR 114 114
2020 302 764,13 EUR 127 127
2021 277 935,95 EUR 43 43
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 266 103,09 EUR 114 114
2020 302 764,13 EUR 127 127
2021 277 935,95 EUR 43 43

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 22 308,07 22308.07 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 35 39 016,50 39016.50 EUR
Mesto Poprad 1 24 832,50 24832.50 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 5 324,97 5324.97 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 1 132,88 1132.88 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 5 232,50 5232.50 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 21 299,17 21299.17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 18 634,04 18634.04 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 7 733,48 7733.48 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 954,00 954.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 999,91 999.91 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 130,38 130.38 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 1 369,26 1369.26 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 6 269,00 6269.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 6 125,00 6125.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 055,00 1055.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 23 073,96 23073.96 EUR
Obec Beluša 1 27 749,17 27749.17 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 3 379,51 3379.51 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 130,00 130.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 2 730,99 2730.99 EUR
Mesto Komárno 7 5 188,87 5188.87 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32 37 312,47 37312.47 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 949,56 949.56 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 1 354,17 1354.17 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 181 853,34 181853.34 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 46 916,67 46916.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 5 463,29 5463.29 EUR
Mesto Senica 1 3 214,00 3214.00 EUR
Mesto Nové Zámky 2 13 733,99 13733.99 EUR
Slovenské národné múzeum 2 330,89 330.89 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 10 387,81 10387.81 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 207,99 207.99 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 6 379,00 6379.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 8 81 518,31 81518.31 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 1 007,99 1007.99 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 5 17 140,88 17140.88 EUR
Záchranná služba 5 33 930,50 33930.50 EUR
Mesto Hlohovec 3 7 364,83 7364.83 EUR
Slovenské národné divadlo 1 449,99 449.99 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 8 734,52 8734.52 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 11 772,50 11772.50 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3 3 279,06 3279.06 EUR
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 1 2 915,83 2915.83 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 1 089,00 1089.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 9 219,17 9219.17 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 4 718,95 718.95 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 5 199,90 5199.90 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 12 349,90 12349.90 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 1 866,80 1866.80 EUR
Ústav polymérov SAV 9 11 596,17 11596.17 EUR
Národný onkologický ústav 2 10 999,00 10999.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 3 249,17 3249.17 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 2 045,00 2045.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 3 694,17 3694.17 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 1 090,99 1090.99 EUR
Obec Čierne 1 270,83 270.83 EUR
Obec Pohorelá 1 16 248,33 16248.33 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 4 9 080,50 9080.50 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 72,92 72.92 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 5 469,00 5469.00 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 2 224,11 2224.11 EUR
Ústav merania SAV 6 911,52 911.52 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 4 2 490,56 2490.56 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 10 4 836,94 4836.94 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 79,99 79.99 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 16 999,00 16999.00 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 4 149,76 4149.76 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 528,00 528.00 EUR
Obec Šarišské Bohdanovce 1 19 436,74 19436.74 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup IKT pre účely projektov financovaných z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 7 688,57 7688.57 EUR 2019 Tovary Áno 1
Chladnička UNIVERZITA J. SELYEHO 189,00 189.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Inteligentné dátové úložiská (NAS) Mesto Senica 3 450,00 3450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický software Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 760,00 2760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 456,00 456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 6 185,54 6185.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP LaserJet Pro M15a alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 65,00 65.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 15,6" s SSD diskom pre firemné účely s dokovacím konektorom Ústav polymérov SAV 2 250,00 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 185,00 185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebný LED Televizor, rýchlovarné kanvice Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Štatistický úrad Slovenskej republiky 185,00 185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 15 876,00 15876.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky Slovenské národné divadlo 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Štatistický úrad Slovenskej republiky 273,80 273.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 691,00 1691.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
operačná pamäť pre notebook Slovenská agentúra životného prostredia 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačná pamäť do počítača Slovenská agentúra životného prostredia 54,00 54.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slúchadlá Rada pre vysielanie a retransmisiu 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289,00 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička UNIVERZITA J. SELYEHO 209,00 209.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4 707,48 4707.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook (HP ProBook 450 G6, 8MH08ES) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 900,00 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač Lenovo IdeaCentre 730S-24IKB Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chladnička s mrazničkou Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 675,00 675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laminovačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 266,00 266.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav merania SAV 35,00 35.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Maxtor (Samsung) M3 Portable 4TB, 2,5'', USB3.0, STSHX-M401TCB - externý pevný disk Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sluchadlá s mikrofónom k PC "Zalman ZM-HPS300" čierne, "Defender Warhead G-120" čierne/oranžové alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 55,00 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 180,00 2180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 288,00 288.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Bratislavský samosprávny kraj 56 394,32 56394.32 EUR 2019 Tovary Áno 1
Profesionálny notebook II Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou a mikrovlnná rúra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 344,00 344.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 240,25 3240.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Edge E490 20N8001XXS alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 840,00 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet a Dotykový monitor Národné centrum zdravotníckych informácií 1 068,00 1068.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory - lampy do projektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 820,00 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook DELL Inspiron G3 17-3779 čierny, (kód produktu: N-3779-N2-713K), 17,3" LED antireflexný, /i7-8750H Coffee Lake, /16GB DDR4, /nVidia GeForce GTX 1060 MAX-Q Design 6GB DDR5 (kód produktu: N17P-G1 Max-Q), /SSD 256GB + HDD 2TB, /WiFi, /HD webkamera, /W10 Home 64-bit alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 4 850,00 4850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook v kvalite ASUS Mesto Komárno 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 15,6" s SSD diskom pre firemné účely so zárukou a príslušenstvom Ústav polymérov SAV 3 415,00 3415.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkPad E590 Black Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače a príslušenstvo Záchranná služba 11 337,14 11337.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289,00 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče, biela technika Stredná zdravotnícka škola 536,46 536.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener A4 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý USB 3.1-C disk zn. LaCie d2 Professional 8TB alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač HP Pavilion Gaming 690-0020nc 7PX40EA alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 2 750,00 2750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky alebo ekvivalent a spotrebný materiál Mesto Zlaté Moravce 3 995,00 3995.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák Mesto Komárno 343,00 343.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124,00 124.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264,00 264.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 007,64 9007.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - počítač All in one, multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 780,50 780.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 654,00 654.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač, žehlička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 193,00 193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - tablet PC Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 908,78 908.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 26,99 26.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mesto Nové Zámky 14 625,00 14625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo Legion Y530-15ICH alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 220,00 1220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky - Videoprojektor a náhradne lampy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Mesto Komárno 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Audiová a výpočtová technika (tf + r) Katolícka univerzita v Ružomberku 9 410,00 9410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 562,06 1562.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav merania SAV 23,50 23.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotokopírovacie zariadenie formátu A4 s možnosťou tlače na formát A3 - tlač, kopírovanie, skenovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 408,00 1408.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a projektor Katolícka univerzita v Ružomberku 4 806,77 4806.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 166,00 166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika - umývačka riadu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 229,00 229.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 128,00 128.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elite Screens Tripod 124,5 x 221cm T100UWH Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289,00 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 825,96 1825.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC Trenčiansky samosprávny kraj 3 379,53 3379.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kopírovacie stroje a tlačiarne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 390,00 1390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérové licencie Záchranná služba 13 903,63 13903.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Ústav merania SAV 253,00 253.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické vybavenie pracovísk Slovenská inovačná a energetická agentúra 12 382,00 12382.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 14 718,00 14718.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kamera Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 476,00 4476.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 046,18 1046.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 119,63 119.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Adobe Acrobat Professional 2017 MP CZ Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Lenovo ThinkStation P330 Tower Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT príslušenstvo-čítačka e-kníh Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 84,76 84.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 654,02 1654.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s SSD diskom a HDD pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 515,00 1515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technické vybavenie Katolícka univerzita v Ružomberku 1 170,00 1170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-db1013nc Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 850,00 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň + upgrade kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 060,00 1060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 34 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 678,00 678.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Záchranná služba 3 060,43 3060.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 313,60 5313.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
1x Tablet 9,6" IPS/ 16GB/ 2GB RAM/; 1 x Monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 357,00 357.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Ústav merania SAV 46,00 46.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava HP ProDesk 400G5 MT alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardware, software Mestská časť Košice-Nad Jazerom 5 200,00 5200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 6 606,52 6606.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvérový firewall Záchranná služba 3 279,13 3279.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
APC Smart- UPS SC420I 420VA alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika nákup Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 603,62 1603.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý disk UNIVERZITA J. SELYEHO 303,45 303.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor, laserová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 325,00 325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anténový zlučovač Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650,92 650.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
SSD a operačné pamäte Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 958,00 958.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 938,34 938.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 688,54 688.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Server Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook s možnosťou dokovania Mesto Hlohovec 1 810,00 1810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - tablet, multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 921,58 921.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 788,00 1788.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
voľne stojaca kombinovaná chladnička Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook/ Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 415,83 1415.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor, tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 050,00 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk Ústav merania SAV 320,50 320.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 450,00 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 219,13 219.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT vybavenie učební pre ZŠ s MŠ Obec Pohorelá 23 197,07 23197.07 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook Asus Vivobook Pro Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčný kopírovací stroj, notebook, monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 410,00 1410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Microsoft SQL Server 2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 18 153,00 18153.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové dátové úložisko NAS, SSD disk Katolícka univerzita v Ružomberku 1 441,39 1441.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvér na spracovanie videa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 532,80 532.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň laserová farebná Obec Čierne 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, tablet, púzdro 8/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 720,26 2720.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 171,00 171.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 676,00 4676.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektory a dátové káble Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup softvéru TeamViewer verzia Business Mesto Nové Zámky 402,00 402.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 152,00 1152.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač DELL Precision 3431 SFF Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Asus Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 841,86 841.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia odbornej učebne ZŠ a MŠ v meste - Obstaranie IKT učebne Mesto Poprad 31 778,53 31778.53 EUR 2020 Tovary Áno 1
Počítače Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Dell Inspiron 15 3000 (3593) alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup PC zostáv do IT modrá (2. etapa) a PC zostavy pre hospodárku Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica (skrátený názov SPŠ Považská Bystrica) 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Original SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR) Národný onkologický ústav 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 161,85 2161.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 650,00 3650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 369,00 369.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mini chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 91,58 91.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 166,67 1166.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Double Layer DVD medium 8,5GB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32,00 32.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All-in-One, mechanika DVD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 573,00 573.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 306,00 306.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač all in one, externý harddisk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 070,00 3070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All-in-One Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 076,08 1076.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor DELL Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 390,00 390.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 840,00 1840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatický kávovar, mikrovlnná rúra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 691,66 691.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 520,00 1520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 658,00 1658.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarne Národný onkologický ústav 11 490,00 11490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 938,00 1938.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup a dodanie 24 " monitorov pre firemné účely Ústav polymérov SAV 620,00 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Myš, klávesnica, adaptér, kábel pre Mac OS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednodoskový počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 770,00 1770.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 918,00 918.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 470,28 28470.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 6 627,31 6627.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 588,67 3588.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor DLP Katolícka univerzita v Ružomberku 997,79 997.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 249,00 249.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 231,83 231.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reproduktor a slúchadlá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 232,95 232.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Audio a video systém Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové smerovače, pamäťové archivačné média, pamäte ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 2 669,00 2669.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, kanvica rýchlovarná, kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 071,00 1071.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mini PC zostavy a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 480,00 1480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 10 237,50 10237.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor ACER C200LED Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrofón Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 42,68 42.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízor SMART LED, 100 cm, 4K Ultra HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 195,00 1195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 880,00 880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT - napájací adaptér s konektorom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 53,80 53.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fotoaparát, datavideoprojektor, kamera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 190,80 1190.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 409,00 409.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 117,00 117.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 45 614,00 45614.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor, externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítača – batéria do notebooku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 199,27 199.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička do 90 l Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 576,00 576.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 245,52 1245.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup automatickej práčky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 329,92 329.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - tablet, pero Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 098,13 1098.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC a Tovar ku PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 850,83 4850.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pamäťové média Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230,55 230.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 956,15 4956.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 433,00 433.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchlo varná kanvica z nerezovej ocele Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 346,80 1346.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
videoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 562,00 2562.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
GPSmap 66st EUROPE Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 455,00 455.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT pre Základnú školu Obec Beluša 39 422,34 39422.34 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,54 160.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 588,00 588.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpasmový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 100,00 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup rýchlovarných kanvíc Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 91,50 91.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
externé 2.5" disky na zálohovanie dát a USB kľúče Ústav polymérov SAV 1 157,00 1157.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor, ventilátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 138,00 138.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Acer s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 270,30 1270.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Acer s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 495,60 1495.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Video konferenčný stolový set Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 363,44 363.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
vybavenie kuchyne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 67,00 67.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook 11/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 084,67 1084.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabletové počítače, monitory, projektor, SSD disky, slúchadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 139,00 5139.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 310,00 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 145,24 1145.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 794,00 2794.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 009,00 4009.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT učebne a jazykovej učebne - IKT Obec Šarišské Bohdanovce 23 324,10 23324.1 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka monitora Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
1.Držiak monitor.1,2,3, 4.Harddisk ex.,5.Harddisk pre dát. úlož.,6.Harddisk,7.USB HUB 3.0,8.Predlž. kábel 1,2, 10.Bezdrôt.set–myš a kláv.,11.Drôtový set–myš a kláv.,12.Matič. doska,13.Počít.. proces.,14.Dát. úložisko,15.Pamäť RAM,16.Reproduktory k PC,17.Router,18. Rozbočovač HDMI,19.Switch.,20.Zdroj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 145,00 2145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 040,00 1040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor, tlačiareň, operačná pamäť Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, SSD, monitory, sieťové karty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 123,00 4123.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mikropočítač Raspberry Pi 4 B a elektronické príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
switch Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 291,67 291.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiareň v kvalite EPSON L3150 Mesto Komárno 198,40 198.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a jej komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 32 265,62 32265.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 6 343,00 6343.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná priemyselná škola 4 097,93 4097.93 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zakúpenie PC techniky Mesto Komárno 4 228,70 4228.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty na stolový počítač bez monitora Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 850,00 1850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
pamäť RAM pre PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 456,00 456.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Grafický tablet a slúchadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a jej komponenty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 209 996,40 209996.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Ústav merania SAV 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner do kopírovacieho stroja CANON Image RUNNER 2520 - C-EXV 33 Krajská prokuratúra Trnava 180,00 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Webkamery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250,00 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče do kuchyne Mesto Komárno 155,00 155.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zakúpenie kuchynského robota Mesto Komárno 95,00 95.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky balík Microsoft 365 Technická inšpekcia, a.s. 19 500,00 19500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 11 320,00 11320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD monitory kancelárske Fakultná nemocnica Trenčín 6 600,00 6600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Web kamery a hlasové komunikátory Štatistický úrad Slovenskej republiky 515,00 515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 393,81 393.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup monitora Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 141,00 141.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 191,00 191.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
grafický tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 269,00 269.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 646,60 3646.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 16 176,08 16176.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 1/2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 047,00 1047.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC 6 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 990,00 990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Televízory Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 490,00 4490.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 790,00 4790.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor, tablet so stylusom a puzdro na tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 467,20 467.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor, tablet, puzdro, pamäťová karta, USB kľúč a prezentéry Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 699,70 699.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Grafický tablet Wacom Bamboo Folio small Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT - grafický tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 167,69 167.69 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka aktívnych a pasívnych sieťových prvkov počítačovej sieti Ekonomická univerzita v Bratislave 1 428,00 1428.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítače, počítačové komponenty a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 645,00 3645.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 420,00 1420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 152,69 3152.69 EUR 2021 Tovary Nie 1
Videokamera s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 6 808,00 6808.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 279 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×