Dodávateľ

NILTEX s. r. o.

Sládkovičovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NILTEX s. r. o.

IČO: 51873885

Adresa: Košútska 72, Sládkovičovo

Registračné číslo: 2018/10-PO-E9176

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Október 2018

Záznam platný do: 18. Október 2021

Posledná zmena: 4. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 220 944,16 EUR 4 4
2019 1 220 406,50 EUR 15 15
2020 341 640,67 EUR 25 25
2021 411 765,33 EUR 13 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 220 944,16 EUR 4 4
2019 1 220 406,50 EUR 15 15
2020 499 640,67 EUR 26 26
2021 253 765,33 EUR 12 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 27 364,17 27364.17 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 16 694,00 16694.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 124 916,67 124916.67 EUR
Mesto Žilina 1 34 165,83 34165.83 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 2 675,00 2675.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 158 000,00 158000.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 8 698,33 8698.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 3 040,00 3040.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 43 155,00 43155.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 135 273,00 135273.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 226,66 226.66 EUR
Obec Drahovce 1 69 165,83 69165.83 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 38 098,00 38098.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 8 050,00 8050.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 1 539,00 1539.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 31 999,17 31999.17 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 4 665,83 4665.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 249,17 3249.17 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 11 191,67 11191.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 95 572,00 95572.00 EUR
Mesto Holíč 1 123 582,50 123582.50 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 69 500,00 69500.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 380,00 1380.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 4 333,33 4333.33 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 26 833,33 26833.33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 83 220,00 83220.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 2 215,00 2215.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 1 195,00 1195.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 28 582,50 28582.50 EUR
Mesto Sobrance 2 259 240,00 259240.00 EUR
Obec Bátorove Kosihy 1 92 495,83 92495.83 EUR
Mesto Veľký Krtíš 1 58 324,17 58324.17 EUR
Obec Veľké Úľany 1 143 822,50 143822.50 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 9 997,50 9997.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 26 500,00 26500.00 EUR
Obec Košúty 1 70 291,67 70291.67 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 1 140,00 140.00 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 452,50 452.50 EUR
Združenie obcí ONDAVA 1 152 915,83 152915.83 EUR
"Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu" 1 124 991,67 124991.67 EUR
Združenie obcí EKOTORYSA 1 97 004,00 97004.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Záhradné kompostéry Mesto Veľký Krtíš 90 932,40 90932.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Galantérny materiál vešiak a obaly na odev Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 517,00 3517.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradné kompostéry_ Obec Drahovce 126 468,00 126468.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup kompostérov do domácností Obec Bátorove Kosihy 125 363,33 125363.33 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie záhradných kompostérov Obec Košúty 85 916,00 85916.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pracovná obuv zdravotnícka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 83 318,00 83318.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku bio odpadov Združenie obcí EKOTORYSA 136 680,00 136680.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov Mesto Holíč 177 885,00 177885.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie kompostérov "Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu" 205 864,50 205864.5 EUR 2019 Tovary Áno 1
Poľný nábytok a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 168 000,00 168000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodácke oblečenie a potreby Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10 440,00 10440.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Podpora predchádzania vzniku BRKO vybavením domácností kompostérmi - nákup kompostérov Združenie obcí ONDAVA 194 723,50 194723.5 EUR 2019 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Mesto Sobrance 155 962,89 155962.89 EUR 2019 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Mesto Sobrance 155 962,89 155962.89 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie záhradných kompostérov Obec Veľké Úľany 173 085,00 173085.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 210,53 3210.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
zabezpečenie zimných doplnkov odevu pre ohrozené skupiny obyvateľov v prípade krízových situácii Hlavné mesto SR Bratislava 17 255,42 17255.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
zabezpečenie ohrevných pomôcok pre ohrozené skupiny obyvateľov v prípade krízových situácii Hlavné mesto SR Bratislava 17 255,42 17255.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 2 780,00 2780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Keper Ústav na výkon trestu odňatia slobody 37 765,50 37765.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný štít Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 127,50 127.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pončo do dažďa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63 210,92 63210.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Športtester Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 510,00 1510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - Reprezentačné odevy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško s potlačou loga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 187,00 187.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné zdravotné pomôcky – rúško Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 012,00 1012.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bavlnené ochranné rúška Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 749,00 3749.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 400,00 7400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou č. A -F Ekonomická univerzita v Bratislave 9 370,03 9370.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 580,00 6580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 s výdychovým ventilom Záchranná zdravotná služba Bratislava 71 800,00 71800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Balíček osobný únikový - XXL. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 14 526,00 14526.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový protichemický oblek s návlekmi Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 85 400,00 85400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 s výdychovým ventilom Štátny veterinárny a potravinový ústav 6 960,00 6960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový protichemický oblek s návlekmi Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 600,00 5600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 475,00 8475.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
vysoký návlek na obuv Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 290,00 7290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný overal, návlek na obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 497,00 4497.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 35 833,41 35833.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 995,14 19995.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
jednorázové vyšetrovacie rukavice Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 28 000,00 28000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška a nitrilové rukavice Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 726,00 726.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových ochranných rukavíc NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 72 012,00 72012.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky, COVID Univerzita Komenského v Bratislave 14 813,50 14813.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné prádlo a nemocničná bielizeň Univerzitná nemocnica Bratislava 213 760,00 213760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 500,00 7500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom Zariadenie pre seniorov Prievidza 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazový protichemický oblek s návlekmi Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 76 100,00 76100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nitrilové nepudrované rukavice Mesto Žilina 50 400,00 50400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranný overal (kombinéza) CAT III typ 4/5/6 s normou EN14126 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 39 625,20 39625.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky-COVID Univerzita Komenského v Bratislave 87 671,50 87671.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 31 650,00 31650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - overaly proti biologickým rizikám pre špeciálne použitie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 48 000,00 48000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Filtračná tvárová polomaska = respirátor kategórie FFP3 s výdychovým ventilom Univerzitná nemocnica Martin 59 180,00 59180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - Reprezentačné odevy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 350,00 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Posteľná bielizeň Univerzitná nemocnica Martin 34 361,00 34361.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici - Zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre ochranu pracovníkov nemocnice - RUKAVICE chirurgické, vyšetrovacie, nesterilné, nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 080,00 8080.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 68 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Rastislav Lindák
Adresa:
Budovateľská 14 Sládkovičovo 925 21
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.10.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×