Dodávateľ

BBC Systém s.r.o.

Hliník nad Hronom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BBC Systém s.r.o.

IČO: 36634760

Adresa: Kamenárska 186, Hliník nad Hronom

Registračné číslo: 2019/4-PO-F192

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Apríl 2019

Záznam platný do: 1. Apríl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 27 901,74 EUR 15 15
2020 4 103,82 EUR 5 5
2021 42 549,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 27 901,74 EUR 15 15
2020 4 103,82 EUR 5 5
2021 42 549,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 59 661,82 59661.82 EUR
Slovenská správa ciest 1 98,24 98.24 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 248,33 248.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 122,50 122.50 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 6 000,00 6000.00 EUR
Slovenské národné divadlo 2 3 973,83 3973.83 EUR
Divadlo Nová scéna 1 241,67 241.67 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 1 466,50 1466.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 341,67 341.67 EUR
Občianske združenie "VICTUS" 1 2 400,00 2400.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektroinštalačný materiál 3 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarovky, elektromateriál, svietidlá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 355,46 355.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál Slovenská správa ciest 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Divadlo Nová scéna 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava elektroinštalácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 591,00 8591.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Riadenie systému osvetlenia OSRAM - DALI HB PRO CONTROL TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 772,00 772.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava elektroinštalácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava zásuvkovej siete Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251,90 251.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie) Ekonomická univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 84,49 84.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektro materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpäťová spúšť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál k údržbe verejného osvetlenia - nákup a dodanie svietidiel Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 759,80 1759.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 153,00 153.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60,00 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plynové kartuše CV 360 ,52 g plynu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 137,33 137.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inštalácia bleskozvodov Občianske združenie "VICTUS" 4 700,00 4700.0 EUR 2020 Služby Nie 1
odstránenie nedostatkov z odborných prehliadok a odborných skúšok - elektro Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000,00 9000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
výmena svietidiel na stožiaroch Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 965,64 15965.64 EUR 2021 Služby Nie 1
oprava - výmena elektrického kotla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 998,76 24998.76 EUR 2021 Služby Nie 1
výmena dvoch 2ks transformátorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 999,66 14999.66 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Lukáš Baran
Adresa:
9. mája 648 Hliník nad Hronom 966 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrik Baran
Adresa:
9. mája 648 Hliník nad Hronom 966 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
Adresa:
Námestie SNP 41 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×