Dodávateľ

Interaktívna trieda.sk s.r.o.

Imeľ
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Interaktívna trieda.sk s.r.o.

IČO: 50601971

Adresa: Hurbanovská 386/23, Imeľ

Registračné číslo: 2020/9-PO-F4489

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. September 2020

Záznam platný do: 18. September 2023

Posledná zmena: 19. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 1 388,00 EUR 1 1
2020 27 737,50 EUR 7 7
2021 23 104,19 EUR 19 19
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 1 388,00 EUR 1 1
2020 27 737,50 EUR 7 7
2021 23 104,19 EUR 19 19

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 86,67 86.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 795,00 795.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 2 867,00 2867.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300,49 300.49 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 93,61 93.61 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 2 438,00 2438.00 EUR
Mesto Komárno 1 739,17 739.17 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 161,67 1161.67 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 14 782,50 14782.50 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 1 762,67 1762.67 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 2 490,00 2490.00 EUR
Mesto Galanta 1 2 915,83 2915.83 EUR
Mesto Kežmarok 1 1 874,17 1874.17 EUR
Spojená škola, Tehelná 23, Lipany 1 6 233,33 6233.33 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 75,83 75.83 EUR
Stredná priemyselná škola 1 625,00 625.00 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 3 327,50 3327.50 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 747,42 747.42 EUR
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 1 7 998,00 7998.00 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 915,83 915.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
datavideoprojektory - lampy do datavideoprojektorov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 779,00 1779.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT vybavenie na ZŠ IV Mesto Galanta 5 008,00 5008.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Žiarovka do dataprojektora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155,00 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor s držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Datavideoprojektory Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 399,95 1399.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Spojená škola, Tehelná 23, Lipany 8 078,40 8078.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie modernej vzorovej školy Centrum vedecko-technických informácií SR 19 336,00 19336.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické vybavenie Materskej školy Mesto Kežmarok 2 359,13 2359.13 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zariadenia a pomôcky pre potreby dištančného vzdelávania Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 4 000,00 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 144,90 144.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 187,13 187.13 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 386,40 386.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 181,86 181.86 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektor Stredná priemyselná škola 750,30 750.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektory Ekonomická univerzita v Bratislave 3 222,00 3222.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 909,25 909.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Web kamera, Slúchadlá Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 2 150,00 2150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Webkamera Niceboy STREAM PRO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 360,00 360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre deti Mesto Komárno 890,00 890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Webová kamera Niceboy STREAM alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 105,00 105.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dovybavenie školy zariadeniami pre dištančné vzdelávanie Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 9 000,00 9000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 168,45 168.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 450,00 1450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE SOŠ STAVEBNÁ ŽILINA Žilinský samosprávny kraj 134 969,00 134969.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Lampa do dataprojektora Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 93,61 93.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - interaktívna tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 685,97 685.97 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tamás Lovász
Adresa:
Hurbanovská 386/23 Imeľ 94652
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×