Dodávateľ

PAMARCH, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PAMARCH, s.r.o.

IČO: 46282041

Adresa: Štefánikova trieda 4/7, Nitra

Registračné číslo: 2019/9-PO-D1199

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. September 2019

Záznam platný do: 12. September 2022

Posledná zmena: 13. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 1 000 767,00 EUR 3 3
2020 2 427 512,00 EUR 4 4
2021 1 147 349,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 927 463,00 EUR 2 2
2020 2 500 816,00 EUR 5 5
2021 1 147 349,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 2 171 304,00 171304.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 419 126,00 419126.00 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 1 121 487,00 1121487.00 EUR
Mesto Brezno 1 568 523,00 568523.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 159 700,00 159700.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 452 257,00 452257.00 EUR
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 1 350 254,00 350254.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján 1 475 206,00 475206.00 EUR
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov 1 857 771,00 857771.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca Kancelária prezidenta SR 466 000,00 466000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa – obnova a reštaurovanie pamiatky Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján 475 206,00 475206.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru. Mesto Žilina 73 304,00 73304.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina Mesto Žilina 98 000,00 98000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stredoslovenské múzeum B. Bystrica - reštaurovanie fasády Thurzov dom Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 350 254,00 350254.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Michalskej veže Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 121 487,00 1121487.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Kláštor jezuitov v Žiline Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov 857 771,00 857771.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obnova mestskej veže Mesto Brezno 568 523,00 568523.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Územný generel zelene hlavného mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 221 000,00 221000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rekonštrukcia zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj 419 126,00 419126.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+421905334417


info@pamarch.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Kresan
Adresa:
Štefánikova trieda 4/7 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Róbert Daňo PhD.
Adresa:
Šoporňa č.d. 1082 Šoporňa 92552
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
26. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Róbert Daňo PhD.
Adresa:
Šoporňa č.d. 1082 Šoporňa 92552
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Kresan
Adresa:
Štefánikova trieda 4/7 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokáti Heinrich s.r.o.
Adresa:
Skautská 12 Nitra 94901
Meno:
JUDr. Zuzana Kozinová
Adresa:
Opálová 1 Bratislava - mestská časť Jarovce 85110

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.12.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 26.10.2017 do: 21.12.2018

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 26.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×