Dodávateľ

MARSUPIUM s.r.o.

Krásno nad Kysucou
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MARSUPIUM s.r.o.

IČO: 50980556

Adresa: 1682, Krásno nad Kysucou

Registračné číslo: 2021/5-PO-E7961

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Máj 2021

Záznam platný do: 3. Máj 2024

Posledná zmena: 4. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 223 399,00 EUR 1 1
2020 714 406,00 EUR 2 2
2021 2 296 173,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 223 399,00 EUR 1 1
2020 714 406,00 EUR 2 2
2021 2 296 173,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 2 265 764,00 2265764.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 275 831,00 275831.00 EUR
Mesto Čadca 1 692 383,00 692383.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
KNsP Čadca – stavebné úpravy JIS interného oddelenia Žilinský samosprávny kraj 223 399,00 223399.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci Mesto Čadca 692 434,00 692434.0 EUR 2020 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA PRIESTOROV COVAP HOTELOVÁ AKADÉMIA LM Žilinský samosprávny kraj 229 465,00 229465.0 EUR 2020 Práce Áno 1
SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy dielní odborného výcviku - debarierizácia Žilinský samosprávny kraj 493 140,00 493140.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia 1. NP Kliniky vnútorného lekárstva na špecializované ambulancie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 456 587,00 456587.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Stavebné úpravy skladu na registratúru UVN Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 503 502,00 503502.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Stavebné úpravy infektologickej kliniky a JIS infektologického oddelenia Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 083 340,00 1083340.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Oprava oddelenia gastroenterológie internej kliniky UVN SNP Ružomberok-FN Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 222 335,00 222335.0 EUR 2021 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zuzana Čierňavová
Adresa:
64 Nová Bystrica 02305
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ján Čierňava
Adresa:
Nová Bystrica 023 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marcel Šmehýl
Adresa:
Daniela Dlabača 2 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.06.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×