Dodávateľ

FERMAT SK s.r.o.

Sereď
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FERMAT SK s.r.o.

IČO: 50963791

Adresa: Čepeňská 2369/34 , Sereď

Registračné číslo: 2020/5-PO-F2987

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Máj 2020

Záznam platný do: 7. Máj 2023

Posledná zmena: 8. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 107 175,40 EUR 72 73
2021 66 411,85 EUR 39 39
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 107 175,40 EUR 72 73
2021 66 411,85 EUR 39 39

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 78 72 960,87 72960.87 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 374,16 374.16 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 6 520,00 6520.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 708,00 708.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 1 600,00 1600.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 2 500,00 2500.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 1 837,49 1837.49 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 822,67 1822.67 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 4 599,00 4599.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 182,50 182.50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 4 650,00 4650.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 14 400,00 14400.00 EUR
Obec Makov 1 1 825,00 1825.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 1 100,00 1100.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 7 264,84 7264.84 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 13 329,17 13329.17 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 2 333,33 2333.33 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 1 124,00 1124.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 508,33 508.33 EUR
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 1 7 915,83 7915.83 EUR
Stredná odborná škola 1 2 497,28 2497.28 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 595,83 1595.83 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 4 949,00 4949.00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 14 990,88 14990.88 EUR
Ústav na výkon väzby 1 1 999,07 1999.07 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 411,00 411.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné profesionálne elektrické náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 269,00 269.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 199,00 9199.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada náradia typu Gola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace stroje a podlahové čističe - vysávač priemyslový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 655,00 655.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 590,00 590.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická plnička klimatizácie automobilov, pre plyn Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 333,74 2333.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné elektromechanické nástroje, Skrutkovač akumulátorový, Píla ručná okružná elektrická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 582,00 582.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 502,50 2502.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenský vozík a náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 530,00 2530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenský vozík s náradím Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 048,80 1048.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 115,00 4115.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarské výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 460,24 1460.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
5.4.5 Spotrebný materiál - hutný materiál Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 964,00 2964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy, fólie a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 694,75 694.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
vyzúvačka pneumatík s prídavným montážnym ramenom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 556,50 2556.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autopríslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 826,08 1826.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 733,00 733.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál, tmely a lepidlá, štetce, valčeky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 844,00 844.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné pílky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 064,02 2064.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 375,00 375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 545,95 545.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sady náradia, bitov a vrtákov v kufríku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 295,00 295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál a potreby na zváranie Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 290,00 1290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné zariadenie a stroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 568,98 568.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
nízkotlakové hadice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 539,27 539.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 597,32 1597.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spájky, hrotov k trafopájke a kolofónie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 572,64 572.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 520,00 1520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 518,00 1518.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hadica vzduchovej brzdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 434,33 434.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plošinové vozíky a fúriky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 470,00 470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 472,00 472.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 396,00 396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 288,07 1288.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oceľ profilová, plechy a pletivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 224,00 3224.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 696,00 1696.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Perlit Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 290,00 4290.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie dielní Stredná odborná škola obchodu a služieb 148 420,00 148420.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Drobný železiarsky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 915,00 1915.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trúbky, potrubia, hadice a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 842,16 842.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarsky materiál. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 886,00 886.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,99 499.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trúbky, potrubia, hadice a armatúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 364,08 364.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická pásová ručná brúska a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovanie - štítky dverové a kľučky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 716,00 716.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy, fólie a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,00 331.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 444,57 1444.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 987,00 987.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plechy a pletivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 285,00 1285.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 785,00 2785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spojovací materiál 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 510,00 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 598,35 598.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
ručné náradie s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 604,90 604.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 979,92 979.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 710,00 1710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 953,00 1953.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 819,00 1819.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky, brusivá, zámky a vložky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 758,00 758.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pivné sety Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutnícky materiál 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 798,00 798.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové tyče, plechy, fólie a profily Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 777,00 777.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nástenné lekárničky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 405,00 1405.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 17 984,22 17984.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rebríky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zadlabávací zámok, FAB vložky a visiace zámky Ústav na výkon väzby 2 530,25 2530.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálna kotúčová brúska na plocho Stredná odborná škola 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 17 321,00 17321.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné náradie cestné Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 165,75 4165.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 209,40 2209.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojovací materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rebríky, pojazdné pracovné dielcové lešenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 716,00 716.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bahenné koše do uličných vpustí Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 910,00 910.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
dielenské elektro vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 530,00 530.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývací stôl a prístroj na čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 435,00 435.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 544,00 544.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická kosačka s pojazdom Ekonomická univerzita v Bratislave 219,00 219.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrické ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 419,00 419.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420,00 420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Archívne oceľové policové regály Sociálna poisťovňa, ústredie 5 520,00 5520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 987,20 2987.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 135,04 2135.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 270,00 270.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Železiarské výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 495,00 495.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňová mraznička Liebherr GNP 2713 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 449,00 449.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zdvihák Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odpadové nádoby na komunálny odpad Obec Makov 2 200,00 2200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 319,41 319.41 EUR 2021 Tovary Nie 1
zdvihák Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Suchá betónová zmes, kari siete Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600,00 1600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 116,60 116.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 997,63 1997.63 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 672,00 672.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Televízor,držiak na stenu Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 9 649,20 9649.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 412,17 1412.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Granulát oceľový Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 400,00 4400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tabuľový oceľový plech Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 050,00 3050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

obchod@fermatsk.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 130 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×