Dodávateľ

SAVOG s. r. o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SAVOG s. r. o.

IČO: 52687490

Adresa: Studená 4503/11, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3778

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Júl 2020

Záznam platný do: 16. Júl 2023

Posledná zmena: 17. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 645 116,76 EUR 50 66
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 290 807,76 EUR 49 49
2021 354 309,00 EUR 1 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 27 242,00 27242.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 5 973,00 5973.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 7 409,00 7409.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 785,00 785.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 416,00 416.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 070,00 3070.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 26 684,94 26684.94 EUR
Mesto Brezno 1 9 269,00 9269.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 17 354 309,00 354309.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 4 474,00 4474.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 15 238,00 15238.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 1 960,00 1960.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 35 624,90 35624.90 EUR
Mesto Trenčín 1 78 898,00 78898.00 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 5 861,00 5861.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 344,00 1344.00 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 3 052,00 3052.00 EUR
Ústav polymérov SAV 1 730,00 730.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 10 648,00 10648.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 2 870,92 2870.92 EUR
Divadlo Nová scéna 1 4 479,00 4479.00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 354,00 1354.00 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 3 791,00 3791.00 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 1 113,00 1113.00 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 1 18 780,00 18780.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 261,00 1261.00 EUR
Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 1 18 480,00 18480.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pevný disk 3.5",Dátové úložisko pre 4 disky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 650,00 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC stolový, príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 495,00 1495.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 399,60 21399.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 786,00 2786.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB flash pamäťové médium (USB kľúč) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 651,00 651.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diktafón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 065,85 1065.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Trenčiansky samosprávny kraj 546,30 546.3 EUR 2020 Tovary Áno 1
nákup a dodanie 34 " monitora pre firemné účely Ústav polymérov SAV 760,00 760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 742,27 3742.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 442,66 3442.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička otočná, so synchrónnou mechanikou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 816,00 816.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič s ohrevom vody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 744,00 744.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie pre chladenie a mrazenie (chladnička, mraznička) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 463,87 5463.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 700,00 5700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 544,40 544.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup satelitného príslušenstva - káble, redukcie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 362,00 1362.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodávka a montáž klimatizácie Ekonomická univerzita v Bratislave 16 936,00 16936.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 580,77 1580.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 221,00 1221.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební ZŠ - informačno-komunikačné technológie Mesto Trenčín 96 637,37 96637.37 EUR 2020 Tovary Áno 1
Monitory Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 490,00 1490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika - elektrospotrebiče Sociálna poisťovňa, ústredie 18 822,00 18822.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stojany s automatickým dávkovačom dezinfekcie , automatické dávkovače dezinfekcie na stenu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 390,80 13390.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie do UPS Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 22 650,00 22650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook (Lenovo ThinkPad E14, 20RA001LMC) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 400,00 4400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky 17" a 14" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektory do učební Stredná zdravotnícka škola 1 605,00 1605.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT Technika pre materské školy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 14 545,00 14545.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 474,72 4474.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 365,12 2365.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G6 Micro Tower alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA mimo balenia Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 160,00 2160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 758,00 4758.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka monitorov Samsung C49J89, prípadne ekvivalent rovnakých parametrov Centrum výcviku Lešť 3 120,00 3120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Mesto Brezno 9 275,00 9275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač - dar Nadácie pre deti Slovenska mestu Mesto Nové Zámky 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní a skenerov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 303,00 3303.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky + software, tabletové počítače REGINA - Domov sociálnych služieb 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 4 238,00 4238.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a software Divadlo Nová scéna 5 100,00 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 14 700,00 14700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 996,00 1996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook ASUS Laptop X509FA - 15,6" strieborná/šedá Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 18 480,00 18480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 17 567,90 17567.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT technika - s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 812,59 4812.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítače a notebooky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 272,00 4272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 468,00 1468.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačná pamäť RAM pre PC Kingston HyperX Predator/ 32GB (1x32 GB)/ 3200 MHz/ DDR4/ PC4-25600/ CL16/ s chladičom alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 120,00 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1 075 558,00 1075558.0 EUR 2020 Tovary Áno 17
+421940512000


obchod@obstaravania.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 74 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Vichnálek
Adresa:
Studená 11 Bratislava - mestská časť Ružinov 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HARŠÁNY advokáti, s.r.o.
Adresa:
Hlavná 15 Trnava 91701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.12.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×