Dodávateľ

Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier

Bratislava 5
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier

IČO: 37218379

Adresa: Wolkrova 1135/5, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2020/4-FO-E4703

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Apríl 2020

Záznam platný do: 24. Apríl 2023

Posledná zmena: 25. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 73 942,23 EUR 16 16
2021 788 978,37 EUR 112 112
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 73 942,23 EUR 16 16
2021 788 978,37 EUR 112 112

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 4 080,83 4080.83 EUR
Slovenská správa ciest 2 1 327,50 1327.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 9 581,67 9581.67 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 24 899,17 24899.17 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 14 989,00 14989.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 84 800,00 84800.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 1 091,67 1091.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 1 075,00 1075.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 22 349,00 22349.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 4 998,00 4998.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 569,99 569.99 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 1 349,17 1349.17 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 533,74 533.74 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 10 399,98 10399.98 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 4 083,33 4083.33 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 510,00 510.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 44 580,83 44580.83 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 65 666,66 65666.66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 19 546,14 19546.14 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 2 749,17 2749.17 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 900,00 900.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 101 833,33 101833.33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 350,00 350.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 33 880,00 33880.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 1 599,00 1599.00 EUR
Mesto Senec 3 1 881,67 1881.67 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 4 582,50 4582.50 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 4 125,00 4125.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 38 958,33 38958.33 EUR
Mesto Pezinok 2 1 800,00 1800.00 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 3 125,00 3125.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 1 534,99 1534.99 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 5 270,00 5270.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 10 958,33 10958.33 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 913,00 913.00 EUR
Slovenské národné divadlo 2 2 391,67 2391.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 31 000,00 31000.00 EUR
Mesto Svätý Jur 5 1 200,16 1200.16 EUR
Krajská prokuratúra 1 2 962,50 2962.50 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 17 168,60 17168.60 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 13 320,83 13320.83 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 11 375,00 11375.00 EUR
Mesto Stará Turá 2 1 082,50 1082.50 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 312,50 312.50 EUR
Národný onkologický ústav 2 15 068,00 15068.00 EUR
Mesto Lučenec 1 824,17 824.17 EUR
Obec Štiavnik 2 4 825,00 4825.00 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 41 666,45 41666.45 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 1 991,67 1991.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 850,00 2850.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 9 781,66 9781.66 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 2 416,67 2416.67 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 1 374,17 1374.17 EUR
Krajská prokuratúra 1 4 814,17 4814.17 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 9 946,99 9946.99 EUR
Divadlo Nová scéna 1 282,50 282.50 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 273,33 273.33 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 7 458,33 7458.33 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 115,83 115.83 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 5 685,00 5685.00 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 490,83 490.83 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 915,83 915.83 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 578,33 578.33 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 406,67 406.67 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 145,82 145.82 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 757,99 757.99 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 832,50 832.50 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 1 315,83 1315.83 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 2 1 279,98 1279.98 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 1 050,00 1050.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 556,66 1556.66 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 3 116,67 3116.67 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 2 232,50 2232.50 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 658,33 658.33 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 924,17 924.17 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 4 358,32 4358.32 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 1 11 375,00 11375.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 4 625,00 4625.00 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 1 16 666,67 16666.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 1 1 916,67 1916.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 890,83 890.83 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 758,32 758.32 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 2 614,16 614.16 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 53 499,00 53499.00 EUR
Environmentálny fond 2 628,33 628.33 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 1 3 499,00 3499.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 4 250,00 4250.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 9 165,83 9165.83 EUR
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 4 464,99 4464.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 8 866,67 8866.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Servítky a servírovacie potreby na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 317,00 1317.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 501,00 501.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierenské výrobky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 12 480,00 12480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 215,00 215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 15 191,12 15191.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 151,25 151.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 400,00 4400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové plastové poháre Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 534,00 534.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 010,00 1010.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 50 000,00 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - LÚČ 6 799,44 6799.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky, rukavice, lopaty Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 5 274,20 5274.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 541,55 38541.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 675,41 1675.41 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 8 090,00 8090.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 7 422,05 7422.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 868,50 868.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 101 520,00 101520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP- Respirátory FFP2, KN 95,FFP3, jednorazové rúška, hygienické potreby, jednorazové rukavice Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 320,00 320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia na biologický odpad a vrecia na kontaminované prádlo-rýchlorozpustné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 11 940,00 11940.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do strojov a zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 430,00 1430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 317,00 317.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace potreby január 2021 Mesto Pezinok 1 850,00 1850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
papierové utierky v rolke Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 24 883,00 24883.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre rok 2021 Stredná odborná škola letecko technická 2 802,51 2802.51 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 58 920,00 58920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 100,00 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky, dezinfekcia, masky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 999,00 999.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 19 655,00 19655.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 296,60 37296.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Pôdohospodárska platobná agentúra 17 999,20 17999.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky I. Výskumný ústav vodného hospodárstva 41 305,67 41305.67 EUR 2021 Tovary Áno 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Stará Turá 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky na ruky, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, pracovné kalendáre Štatistický úrad Slovenskej republiky 610,00 610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť M Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 910,00 910.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Krajská prokuratúra 10 030,00 10030.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 190 alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 3 000,00 3000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 12 699,00 12699.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 215,38 4215.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 330,00 330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 650,00 650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 170,00 1170.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP- Respirátory FFP2, KN 95,FFP3, jednorazové rúška, hygienické potreby, jednorazové rukavice, dezinfekčné prostriedky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 670,00 670.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 11 700,61 11700.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 068,60 3068.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Filtračné vrecká do vysávačov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 363,34 1363.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 550,00 550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Upratovacie príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 630,00 630.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 80 g Národný onkologický ústav 13 750,00 13750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 780,00 780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 375,00 375.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 265,00 1265.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 800,00 4800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dávkovač dezinfekcie a náplň Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 533,75 533.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Mestská časť Bratislava - Petržalka 18 100,00 18100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Sociálna poisťovňa, ústredie 207 960,00 207960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky Fakultná nemocnica Trnava 14 931,12 14931.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky na rok 2021-2022 Univerzitná nemocnica Bratislava 97 622,00 97622.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 8 500,00 8500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranný prostriedok proti ektoparazitom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pohár biely plastový 0,08 l jednorazový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 513,60 513.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 7 071,00 7071.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál - Potravinárska fólia na ručné balenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 782,00 782.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 980,00 1980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenský ľudový umelecký kolektív 5 230,00 5230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné rukavice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Handry, špongie Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 497,90 497.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 16 230,47 16230.47 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 330,00 6330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 100,00 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 916,00 2916.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 2 780,00 2780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 415,00 415.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické prostriedky, spotrebný materiál a ochranné pracovné pomôcky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 14 595,33 14595.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 370,00 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 6 833,26 6833.26 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 8 144,04 8144.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 4 023,85 4023.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Divadlo Nová scéna 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zásobník na utierky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 23 700,00 23700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 103 350,00 103350.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 40 940,85 40940.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29 909,55 29909.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 210,00 210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace potreby apríl 2021 Mesto Pezinok 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 5 600,00 5600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 750,00 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 850,00 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1 650,00 1650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 83 623,00 83623.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Lučenec 2 100,00 2100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 528,00 528.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 690,00 1690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiaci materiál Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 12 044,78 12044.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 763,92 763.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 13 000,00 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 783,53 3783.53 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 1 494,50 1494.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Fantázia 6 270,00 6270.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náplne do hygienických dávkovačov Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 899,06 3899.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier Národný ústav reumatických chorôb 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 000,00 24000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 500,00 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 014,97 2014.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecká a filtre do vysávačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 067,00 1067.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 300,00 6300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 2 340,00 2340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 4 700,00 4700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Štiavnik 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 208 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×