Dodávateľ

Tamal s. r. o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Tamal s.r.o.

IČO: 52378101

Adresa: M. R. Štefánika 844/57, Žilina

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4255

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. August 2020

Záznam platný do: 24. August 2023

Posledná zmena: 25. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 7 338,86 EUR 14 14
2021 11 374,39 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 7 338,86 EUR 14 14
2021 11 374,39 EUR 17 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 4 313,21 4313.21 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 662,50 662.50 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 149,17 1149.17 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 3 404,49 3404.49 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 306,67 306.67 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 295,83 295.83 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 107,00 107.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 541,00 1541.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 391,66 391.66 EUR
Slovenské národné múzeum 1 485,00 485.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 1 539,00 1539.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 253,00 253.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 150,00 150.00 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 182,49 1182.49 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 548,25 548.25 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 110,16 110.16 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 203,00 203.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 2 070,82 2070.82 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 702,91 702.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 570,00 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 030,90 1030.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
certifikovaný pracovný odev a certifikovaná obuv Slovenské národné múzeum 490,00 490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Participatívny projekt - Lesík - záhradnícke potreby Mesto Nové Zámky 470,00 470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drevoobrábacie stroje, zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 156,60 156.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 254,00 254.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polotvárová ochranná maska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 79,00 79.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 162,00 162.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 643,00 2643.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - DEMY 245,38 245.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 132,20 132.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 850,00 1850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové, rukavice protichemické Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 560,00 560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 806,00 1806.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice jednorazové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 536,00 1536.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - Pracovné odevy Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 370,00 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup OOPP pre zamestnancov údržby na škole Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice s náprsenkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 86,40 86.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 293,00 293.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovný odev, obuv, rukavice Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 3 070,00 3070.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pilčícke ochranné pracovné prostriedky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy - prsačky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovná pánska zimná bunda Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 040,00 2040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - policový regál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180,00 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monterková súprava do pása, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Policový regál Národné lesnícke centrum (NLC) 147,64 147.64 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×