Dodávateľ

Green Technologies Slovakia s. r. o.

Brezová pod Bradlom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Green Technologies Slovakia s. r. o.

IČO: 46101381

Adresa: Nám. Gen. M. R. Štefánika 341/2, Brezová pod Bradlom

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3528

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Jún 2020

Záznam platný do: 24. Jún 2023

Posledná zmena: 25. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 83 483,32 EUR 4 4
2021 491 194,83 EUR 47 47
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 45 483,32 EUR 3 3
2021 529 194,83 EUR 48 48

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 533,32 533.32 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 52 000,00 52000.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 21 200,00 21200.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 64 800,00 64800.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 39 415,00 39415.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 6 600,00 6600.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 47 500,00 47500.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 91,67 91.67 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 15 900,00 15900.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 950,00 1950.00 EUR
Obec Beluša 1 745,83 745.83 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 6 650,00 6650.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 70 625,00 70625.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 1 820,00 1820.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 7 916,67 7916.67 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 41 700,00 41700.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 5 666,67 5666.67 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 51 440,00 51440.00 EUR
Záchranná služba 2 78 833,33 78833.33 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 20 000,00 20000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 800,00 800.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 3 250,00 3250.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 20 599,99 20599.99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 7 200,00 7200.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 1 74,00 74.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 66,67 66.67 EUR
Inšpektorát práce Nitra 1 300,00 300.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 2 000,00 2000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 5 000,00 5000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Teplomer bezkontaktný na meranie telesnej teploty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 739,73 739.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky jednorazový overal, respirátor FFP3 Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 7 800,00 7800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - overaly NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 100 160,00 100160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 100,00 10100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 18 000,00 18000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D IV Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 16 462,80 16462.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Overal celotelový Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 700,00 14700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranný overal (kombinéza) CAT III typ 5/6 s normou EN14126 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 39 625,20 39625.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Overal celotelový, návleky na obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Overal celotelový - 2 000 ks Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 400,00 10400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP3 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 36 960,00 36960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 46 800,00 46800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazový protichemický oblek s návlekmi Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 76 100,00 76100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
respirátor FFP2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 31 860,00 31860.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
respirátor FFP3 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 360,00 18360.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
OOPP - overaly Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 76 500,00 76500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu, respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Záchranná služba 85 960,00 85960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP3 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 980,00 980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP, overal ochranný jednorazový, ochranný návlek na obuv Národný ústav reumatických chorôb 66 600,00 66600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Národná transfúzna služba SR 20 973,00 20973.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 Fakultná nemocnica Trnava 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000,00 400000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 30 600,00 30600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
vysoký návlek na obuv Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 100,00 4100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Celotelový ochranný overal Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 170 700,00 170700.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Lýtkový návlek na obuv s normou EN14126 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9 939,60 9939.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 13 700,00 13700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázový pracovný overal Národná transfúzna služba SR 7 963,20 7963.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 11 750,00 11750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazový protichemický oblek s návlekmi Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 136 500,00 136500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 000,00 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 a FFP 3 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 110,00 1110.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D IV Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 680,00 1680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP3 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 15 200,00 15200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - overaly Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 000,00 72000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typu FFP3 bez ventilu Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 57 200,00 57200.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Ochranný overal jednorazový s kapucňou, ochranný návlek na obuv Záchranná služba 166 620,00 166620.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 900,00 8900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorazový ochranný overal Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 15 600,00 15600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 490,00 7490.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 a FFP 3 bez výdychového ventilu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 10 338,00 10338.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D IV Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 666,67 666.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 Inšpektorát práce Nitra 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 400 000,00 400000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Obec Beluša 1 170,00 1170.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Zariadenie pre seniorov Prievidza 130,00 130.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP2 s výdychovým ventilom, a ochranný jednorazový overal. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 400,00 11400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici - Zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre ochranu pracovníkov nemocnice - RESPIRÁTOR typ FFP3 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 147,50 147.5 EUR 2021 Tovary Áno 1
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici - Zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre ochranu pracovníkov nemocnice - JEDNORAZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 252,67 1252.67 EUR 2021 Tovary Áno 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Overaly Nemocnica s poliklinikou Myjava 5 366,67 5366.67 EUR 2021 Tovary Áno 1

tomas.repta@centrum.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Repta
Adresa:
Nám. Gen. M. R. Štefánika 341/2 Brezová pod Bradlom 90613
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Weis & Partners s.r.o.
Adresa:
Ivánska cesta 30/B Bratislava - mestská časť Ružinov 82104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.02.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×