Dodávateľ

ELRON s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELRON, s.r.o.

IČO: 36807478

Adresa: Mládeže 2354/32, Poprad

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4872

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Október 2020

Záznam platný do: 30. Október 2023

Posledná zmena: 2. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 115 774,76 EUR 15 15
2021 218 560,12 EUR 50 50
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2020 115 774,76 EUR 15 15
2021 218 560,12 EUR 50 50

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 19 651,65 19651.65 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 42 500,00 42500.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 17 300,00 17300.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 799,00 799.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 6 549,00 6549.00 EUR
Mesto Nitra 1 8 099,00 8099.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 11 449,00 11449.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 390,00 390.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 708,33 708.33 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 34 073,00 34073.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 13 899,00 13899.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 699,99 3699.99 EUR
Obec Beluša 1 699,00 699.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 280,00 280.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 3 750,00 3750.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 9 569,58 9569.58 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 24 523,00 24523.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1 999,17 1999.17 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 51,67 51.67 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 29 900,00 29900.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 3 200,00 3200.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 275,00 1275.00 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 000,00 2000.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 7 790,00 7790.00 EUR
Záchranná služba 1 664,99 664.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 989,00 989.00 EUR
Stredná priemyselná škola 2 3 508,33 3508.33 EUR
Mesto Lučenec 1 5 390,00 5390.00 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 820,00 820.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 6 989,67 6989.67 EUR
Vojenský historický ústav 1 250,00 250.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 10 899,00 10899.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 3 916,67 3916.67 EUR
Zdravé regióny 4 45 431,66 45431.66 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 2 329,00 329.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 1 303,17 1303.17 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 2 313,00 313.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 458,33 458.33 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 550,00 550.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 210,00 210.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 7 666,67 7666.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 490,00 490.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Národná transfúzna služba SR 35 993,83 35993.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 050,00 9050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 993,00 12993.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Parný generátor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 640,00 640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný štít na tvár Záchranná zdravotná služba Bratislava 19 680,00 19680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 116 650,00 116650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 950,00 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatický bezdotykový dávkovač mydla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 993,26 24993.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezkontaktný infračervený teplomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 245,00 245.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby 13 872,00 13872.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Trenčiansky samosprávny kraj 46 800,00 46800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 861,10 6861.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky jednorazový overal, respirátor FFP2 OOPP Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D IV Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 8 400,00 8400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
1. Pulzný oxymeter 2. Bezkontaktný teplomer Trenčiansky samosprávny kraj 5 491,30 5491.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pulzný oximeter Zdravé regióny 1 296,36 1296.36 EUR 2021 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 3 310,00 3310.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 Vojenský historický ústav 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 400,00 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Zariadenie pre seniorov Prievidza 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky respirátor FFP2 a ochranné rúško jednorázové OOPP Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 650,00 650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie teplomerov Zdravé regióny 70 320,00 70320.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 100,00 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
respirátor FFP2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 31 860,00 31860.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
respirátor FFP3 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 360,00 18360.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 380,00 1380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Zariadenie pre seniorov Prievidza 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 240,00 240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 200,00 5200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom (FFP-2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP- Respirátory FFP2, KN 95,FFP3 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 320,00 4320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Národná transfúzna služba SR 15 729,00 15729.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
OOPP - respirátory FFP3 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 360,00 6360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP2 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 980,00 10980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky respirátor FFP2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 250,00 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie a dodanie jednorazových respirátorov typu FFP2 na ochranu pred Koronavírusom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 138 000,00 138000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 600,00 4600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 200,00 5200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Mesto Lučenec 10 000,00 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 350,00 2350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP2/KN95 bez ventilu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 20 000,00 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Certifikovaná filtračná polmaska/respirátor na ochranu proti COVID-19 Mesto Nitra 20 000,00 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 Obec Beluša 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Filtračná tvárová polomaska = respirátor kategórie FFP3 s výdychovým ventilom Univerzitná nemocnica Martin 142 835,00 142835.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 12 350,00 12350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bezpečnostná optická závora Stredná priemyselná škola 2 158,30 2158.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálne tlakomery - 2021 Zdravé regióny 12 160,00 12160.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Bezpečnostné komponenty Stredná priemyselná škola 2 992,35 2992.35 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie teplomerov Zdravé regióny 70 320,00 70320.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Pulzný oximeter prstový Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 040,00 1040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pulzný oxymeter Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 210,00 210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pulzný oximeter Záchranná služba 3 854,48 3854.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prúdový chránič Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95,00 95.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 600,00 19600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné rúško - jednorázové - čierne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Respirátory bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 832,00 2832.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Náustky pre alkoholtester Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 250,00 3250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
COVID 19 - Ochranné pomôcky a potreby Hlavné mesto SR Bratislava 700 000,00 700000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke osobné ochranné pracovné prostriedky - DNS Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 25 650 254,00 25650254.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421527884641


huckol@elron.eu.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 71 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Hučko
Adresa:
Ul. mládeže 32 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Viktor Novýsedlák
Adresa:
L. Svobodu 1 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.11.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×