Dodávateľ

IMONICE INVEST, s.r.o.

Košice - mestská časť Juh
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IMONICE INVEST, s.r.o.

IČO: 53112172

Adresa: Werferova 6, Košice - mestská časť Juh

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5331

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. December 2020

Záznam platný do: 31. December 2023

Posledná zmena: 1. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2021 56 474,00 EUR 15 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2021 56 474,00 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 558,33 558.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 2 600,00 2600.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 7 797,00 7797.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 830,00 830.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 6 010,00 6010.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 7 000,00 7000.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 10 100,00 10100.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 7 350,00 7350.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 3 389,00 3389.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 1 3 150,00 3150.00 EUR
Vojenský historický ústav 1 570,00 570.00 EUR
Obec Dolné Kočkovce 2 373,00 373.00 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 3 566,67 3566.67 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 1 3 180,00 3180.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mobilné telefóny a príslušenstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 699,00 7699.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 3 180,00 3180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Národné centrum zdravotníckych informácií 7 986,00 7986.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hnojivo. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 7 000,00 7000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 Vojenský historický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 730,00 2730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 Obec Dolné Kočkovce 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národné rehabilitačné centrum 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné respirátory FFP2 Obec Dolné Kočkovce 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové nitrilové vyšetrovacie, nepudrované velkosti č. M, L Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 300,00 3300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové Zariadenie pre seniorov Prievidza 3 900,00 3900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup svietidiel Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 068,00 4068.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nitrilových a vinylových rukavíc Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 5 845,00 5845.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prepravný box pre veľké plemená psov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 953,40 953.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici - Zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre ochranu pracovníkov nemocnice - Kontajner pre MOM Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 798,67 7798.67 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 14 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Patrik Obšitoš
Adresa:
Námestie oceliarov 13 Košice - mestská časť Šaca 04015
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Adresa:
Námestie sv. Mikuláša 20 Stará Ľubovňa 06401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.05.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×