Obstarávanie

Zber, odvoz a likvidácia/zhodnotenie odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
76 530,00
Konečná suma(Bez DPH):
76 530,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Odber, odvoz a likvidácia odpadu na TUKE

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT a.s. 4 76 530,00 Neuvedené EUR 27. Máj 2015 239643

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501819/content/375366/download","filename":"Správa o zákazke § 21.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501828/content/375374/download","filename":"Zápisnica Kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Odkaz na faktúry za plnenie podľa zmluvy 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775080/content/562835/download","filename":"KOSIT_OdkazNaFaktury_20150331.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EBA s.r.o. 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501801/content/375329/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501801/content/375330/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775056/content/562776/download","filename":"KOSIT_SumaSkutUhradPlnenia2016_20170201.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932403/content/726028/download","filename":"kosit_sumaskutuhradplnenia2017_20180123.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775053/content/562771/download","filename":"KOSIT_SumaSkutUhradPlnenia2015_20160331.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501792/content/375243/download","filename":"Zápisnica po elektronickej aukcii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Marius Pedersen 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501798/content/375294/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501798/content/375295/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501807/content/375347/download","filename":"odpoved na ziadost o vysvetlenie SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501786/content/375240/download","filename":"Súťažné podklady .pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Máj 2015 5. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501810/content/375354/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501825/content/375372/download","filename":"Zápisnica osobné postavenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501822/content/375370/download","filename":"Zápisnica osobné postavenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501813/content/375360/download","filename":"Zmluva o poskytnutí služieb Kosit.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOSIT a.s. 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501795/content/375260/download","filename":"Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501795/content/375261/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 2. Jún 2015 2. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501804/content/375341/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/501804/content/375342/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018 31. Január 2019 31. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022889/content/909622/download","filename":"KOSIT_SumaSkutUhradPlnenia2018_20190131.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×