Obstarávanie

Opravy, údržba, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 798,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 916,66
Zaplatené:
60.78%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50110000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
sluzba pre ks vozidiel
Množstvo:
7.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú služby spojené so servisom (záručný a pozáručný), opravou, údržbou a dodávkou originálnych náhradných dielov a výrobcom predpísaných prevádzkových kvapalín pre osobné motorové vozidlá. Ide najmä o zabezpečenie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov na služobných osobných motorových vozidlách, ako aj bežných opráv a opráv pri poistných udalostiach.; Objednávateľ uzatvorí s dodávateľom Rámcovú dohodu, ktorej predmetom je zabezpečenie servisu, opráv a údržby osobných motorových vozidlách kategórie M1 v rozsahu servisných úkonov predpísaných výrobcami podľa počtu najazdených kilometrov na osobných motorových vozidlách.; Objednávateľ zároveň obstaráva predmet zákazky za účelom zabezpečovania dlhodobého bezporuchového a bezpečného užívania osobných motorových vozidiel, preto je nevyhnutné, aby boli všetky služby poskytované riadne a včas podľa aktuálnych potrieb objednávateľa za použitia ; výrobcami predpísaného zariadenia, techniky, vybavenia, originálnych náhradných dielov, špeciálneho náradia a dodržiavania technologických postupov predpísaných výrobcami motorových vozidiel.; Súčasťou predmetu zákazky je vykonávanie predpísaných pravidelných a nepravidelných servisných prehliadok na základe výrobcom predpísaných cyklov, vykonávanie bežných opráv motorových vozidiel a opráv motorových vozidiel po dopravných nehodách, vrátane opráv elektrického systému, karosérií, dvier, ; zámkov, okien, lakovania, opráv a obmeny pneumatík, vrátane diskov, nastavenia a vyvažovania kolies a pod., na základe požiadavky verejného obstarávateľa a všetky ostatné služby súvisiace s údržbou motorových vozidiel podľa odporúčaní výrobcu.; Objednávateľ požaduje garanciu originálnych a výrobcom odporúčaných náhradných dielov na jednotlivé typy vozidiel, garanciu záruk na práce a náhradné diely a umývanie motorových vozidiel a iné súvisiace služby.; Servisné práce sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov vozidiel (napr. brzdové doštičky, prevádzkové kvapaliny a iné), prípravy vozidiel na emisnú kontrolu a kontrolu STK s cieľom úspešného vykonania predmetných kontrol, ; zabezpečenie emisných kontrol a kontroly STK.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Opravami a údržbami vozidiel sa rozumie najmä:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vykonanie servisu vozidiel v režime záruky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vykonávanie pozáručného servisu (pokračovanie pravidelných predpísaných servisných prehliadok), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vykonávanie opráv bežného opotrebovania vozidiel a náhlych mechanických a elektroinštalačných porúch vozidiel, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vykonanie diagnostiky a načítavanie chybových hlásení centrálnej riadiacej jednotky CPU (ECU) vozidiel, vrátane ABS, EBS a a AirBagov, akčných a bezpečnostných členov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vykonanie opráv vozidiel po poistných udalostiach, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vykonávanie merania a nastavenia geometrie vozidiel, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - príprava vozidiel na EK a STK, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - servis a údržba klimatizácií, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - opravy výmeny čelných skiel, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - výmena náhradných dielov a príslušenstva, olejov, mazadiel, prevádzkových kvapalín, akumulátorov a ostatných automobilových materiálov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - ekologická likvidácia nebezpečných odpadov, ktoré vznikli pri oprave motorového vozidla (akumulátor, pneumatiky, opotrebované oleje a mazivá, opotrebovanie súčiastky zo skla, plastov a kovov)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Pod servisnými a opravárenskými prácami sa rozumie cena za každú začatú štvrťhodinu v EUR na:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. servisné práce, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. mechanické práce, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. elektrikárske práce, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. klampiarske práce, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. lakovnícke práce, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. pneuservisné práce, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zabezpečenie kompletných služieb pneuservisu – pneuservisné práce vykonávané na motorových vozidlách znamená kompletné prezutie – oceľové, hliníkové disky 13“, 14“, 15“, 16“, ktoré zahŕňa:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - demontáž kolesa z nápravy, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - demontáž závažia, vypustenie vzduchu alebo plynu z pneumatiky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zloženie pneumatiky z disku, demontáž a montáž nového bezdušového ventilu, vrátane čistenia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - montáž pneumatiky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - vyváženie a kontrola vyváženia kolies, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - montáž kolesa na nápravu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - dotiahnutie kolesa, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - výmena letných/zimných pneumatík, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - demontáž kolesa z nápravy, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - umytie demontovaného kolesa, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - montáž kolesa na nápravu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zároveň objednávateľ požaduje zabezpečiť opravu defektov, vrátane demontáže, nepretržitý servis, sezónne uskladnenie pneumatík a diskov, vrátane umytia diskov, ošetrenia a označenia, ekologickú likvidáciu ojazdených pneumatík a diskov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Citroen C4:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Dátum zaradenia:, Hodnota / charakteristika: 07.11.2006; Technické vlastnosti: Zdvihový objem:, Hodnota / charakteristika: 1 587 cm3; Technické vlastnosti: Počet najazdených km:, Hodnota / charakteristika: 121 620,00 km; Technické vlastnosti: Platnosť technickej kontroly:, Hodnota / charakteristika: 05.06.2017; Technické vlastnosti: Platnosť emisnej kontroly: , Hodnota / charakteristika: 05.06.2017; Technické vlastnosti: Farba:, Hodnota / charakteristika: strieborná metalíza svetlá; Technické vlastnosti: Citroen C4:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Dátum zaradenia:, Hodnota / charakteristika: 26.09.2007; Technické vlastnosti: Zdvihový objem:, Hodnota / charakteristika: 1 587 cm3; Technické vlastnosti: Počet najazdených km:, Hodnota / charakteristika: 107 277,00 km; Technické vlastnosti: Platnosť technickej kontroly:, Hodnota / charakteristika: 11.09.2017; Technické vlastnosti: Platnosť emisnej kontroly: , Hodnota / charakteristika: 11.09.2017; Technické vlastnosti: Farba:, Hodnota / charakteristika: strieborná metalíza svetlá; Technické vlastnosti: Citroen C4:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Dátum zaradenia:, Hodnota / charakteristika: 01.04.2010; Technické vlastnosti: Zdvihový objem:, Hodnota / charakteristika: 1 598 cm3; Technické vlastnosti: Počet najazdených km:, Hodnota / charakteristika: 147 865,00 km; Technické vlastnosti: Platnosť technickej kontroly:, Hodnota / charakteristika: 1.5.2018; Technické vlastnosti: Platnosť emisnej kontroly: , Hodnota / charakteristika: 1.5.2018; Technické vlastnosti: Farba:, Hodnota / charakteristika: šedá metalíza; Technické vlastnosti: KIA Rio:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Dátum zaradenia:, Hodnota / charakteristika: 27.11.2007; Technické vlastnosti: Zdvihový objem:, Hodnota / charakteristika: 1 493 cm3; Technické vlastnosti: Počet najazdených km:, Hodnota / charakteristika: 96 144,00 km; Technické vlastnosti: Platnosť technickej kontroly:, Hodnota / charakteristika: 20.04.2017; Technické vlastnosti: Platnosť emisnej kontroly: , Hodnota / charakteristika: 20.4.2017; Technické vlastnosti: Farba:, Hodnota / charakteristika: modrá metalíza; Technické vlastnosti: Škoda Fabia Combi:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Dátum zaradenia:, Hodnota / charakteristika: 10.03.2004; Technické vlastnosti: Zdvihový objem:, Hodnota / charakteristika: 1 390 cm3; Technické vlastnosti: Počet najazdených km:, Hodnota / charakteristika: 149 830,00 km; Technické vlastnosti: Platnosť technickej kontroly:, Hodnota / charakteristika: 12.8.2018; Technické vlastnosti: Platnosť emisnej kontroly: , Hodnota / charakteristika: 12.8.2018; Technické vlastnosti: Farba:, Hodnota / charakteristika: strieborná diamantová metalíza; Technické vlastnosti: Škoda Rapid:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Dátum zaradenia:, Hodnota / charakteristika: 03.05.2013; Technické vlastnosti: Zdvihový objem:, Hodnota / charakteristika: 1 598 cm3; Technické vlastnosti: Počet najazdených km:, Hodnota / charakteristika: 66 126,00 km; Technické vlastnosti: Platnosť technickej kontroly:, Hodnota / charakteristika: 03.05.2017; Technické vlastnosti: Platnosť emisnej kontroly: , Hodnota / charakteristika: 03.05.2017; Technické vlastnosti: Farba:, Hodnota / charakteristika: biela; Technické vlastnosti: Škoda Rapid:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Dátum zaradenia:, Hodnota / charakteristika: 24.07.2015; Technické vlastnosti: Zdvihový objem:, Hodnota / charakteristika: 1 598 cm3; Technické vlastnosti: Počet najazdených km:, Hodnota / charakteristika: 11 796,00 km; Technické vlastnosti: Platnosť technickej kontroly:, Hodnota / charakteristika: 24.07.2017; Technické vlastnosti: Platnosť emisnej kontroly: , Hodnota / charakteristika: 24.07.2017; Technické vlastnosti: Farba:, Hodnota / charakteristika: biela

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 1 3 500,00 20% EUR 4. Január 2017 129080

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×