Obstarávanie

Potenciostat s EIS, elektrochemická nádobka pre ploché vzorky s príslušenstvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 360,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 110,83
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38300000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kpl
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Potenciostat s EIS, elektrochemická nádobka pre ploché vzorky s príslušenstvom na fyzikálnochemické analýzy

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Potenciostat s EIS, elektrochemická nádobka pre ploché vzorky s príslušenstvom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pracovné (Compliance voltage) napätie , Jednotka: V, Minimum: 10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Merací potenciálový rozsah, Jednotka: V, Minimum: ±10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rýchlosť merania, Jednotka: Počet vzorkovaní/ sekunda, Minimum: 200 000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Akvizičný čas , Jednotka: μs, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozlíšenie potenciálu , Jednotka: μV, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Maximálny prúd, Jednotka: mA, Minimum: ±800, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prúdový rozsah nastaviteľný plynule , Jednotka: μA, Minimum: ±10 do 1A (7rozsahov), Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Prúdové rozlíšenie, Jednotka: pA, Minimum: 760, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Impedancia elektrometra, Jednotka: ohm, Minimum: 1012 pri 12pF, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Frekvenčný rozsah EIS, Jednotka: Hz, Minimum: 10-5 až 106, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozlíšenie frekvencií, Jednotka: %, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Počet analógových vstupov, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Automaticky prepinateľné rozsahy analógových vstupov, Jednotka: V, Minimum: ±2.5, ±5, ±10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozlíšenie analógového výstupu, Jednotka: bit, Minimum: 16, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRAGOLAB s.r.o. 1 6 133,00 20% EUR 24. Apríl 2017 136427

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×