Obstarávanie

Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
103 995,00
Konečná suma(Bez DPH):
86 661,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98310000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne. ; Súvisiace služby s praním bielizne a odevov zahrnuté v cene budú: manipulácia s bielizňou a odevami, zber, naloženie a odvoz znečistenej bielizne a odevov z kliník, oddelení a pracovísk, dovoz vo vozíkoch a vyloženie čistej bielizne a odevov na jednotlivých klinikách, oddeleniach a pracoviskách; podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa, chemické čistenie a pranie záclon, vankúšov, paplónov a pod., evidencia opratej bielizne.; Súvisiace služby s praním matracov zahrnuté v cene budú: manipulácia s matracmi, zber, naloženie a odvoz znečistených matracov z kliník, oddelení a pracovísk, dovoz vo vozíkoch a vyloženie čistých matracov na jednotlivých klinikách, oddeleniach a pracoviskách podľa potrieb a požiadaviek; objednávateľa, evidencia opratých matracov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Frekvencie prania: posteľná bielizeň, Hodnota / charakteristika: 884 kg/1 deň; Technické vlastnosti: Frekvencie prania: vysoko infekčná bielizeň z infekčných oddelení, bielizeň kontaminovaná rádionuklidmi a cytostatikami, Hodnota / charakteristika: 381 kg/1 deň; Technické vlastnosti: Frekvencie prania: operačná bielizeň, Hodnota / charakteristika: 485 kg/1 deň; Technické vlastnosti: Frekvencie prania: ostatná bielizeň a pracovné odevy pre zamestnancov, vrátane bielizne a pracovných odevov z infekčných oddelení a zo stravovacej prevádzky, Hodnota / charakteristika: 1220 kg/1 týždeň; Technické vlastnosti: Frekvencie prania: matrace, vrátane návlekov, Hodnota / charakteristika: 30 kg/1 týždeň; Technické vlastnosti: Orientačné požadované množstvá vypratej bielizne, odevov a matracov po dňoch, Hodnota / charakteristika: 2500 kg/pondelok, 2300 kg/utorok, 1700 kg/streda, 1500 kg/štvrtok, 1400 kg/piatok

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Bielizeň, odevy v čistom opratom stave, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 159 500; Technické vlastnosti: Matrace v čistom opratom stave, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ELASTIK - M, s.r.o. 2 103 994,00 20% EUR 24. Máj 2017 138630

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×