Obstarávanie

Výmena okien a hliníkových dverí


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
25 551,85
Konečná suma(Bez DPH):
9 900,00
Zaplatené:
38.74%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Výmena drevených okien a dverí ; Demontáž jestvujúcich drevených okien a dverí a montáž nových plastových okien a nových hliníkových dverí. ; Odvoz a ekologická likvidácia odpadu.; Búracie práce, ktorých predmetom je kompletné vybúranie okennej a dvernej výplne vrátane príslušenstva a parapetov.; Murárske a začisťovacie práce.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: výpis okien a dverí , Hodnota / charakteristika: podrobná špecifikácia okien , dverí a príslušenstva je uvedená v prílohe opis. formuláru, rám plastových okien dvojtesniaci, farba biela, prevedenie štandart,

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: začistenie vnútorných omietok okolo okien - spodná strana okien - parapety , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 52,80; Technické vlastnosti: omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 47,706; Technické vlastnosti: doplnenie muriva ostení okenných obrúb po vybúraní okien , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 191,52; Technické vlastnosti: začistenie vonkajších omietok okolo okien - spodná strana okien - parapety, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 52,8; Technické vlastnosti: omietka vápenocementová vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného hladká, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 31,804; Technické vlastnosti: demontáž oplechovania vonkajších parapetov šírky do 330 mm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42,2; Technické vlastnosti: demontáž  parapetnej dosky drevenej alebo plastovej  šírky do 300 mm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,8; Technické vlastnosti: demontáž okien drevených aj s rámom , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 191,52; Technické vlastnosti: demontáž dverí drevených vchodových aj s rámom , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,6; Technické vlastnosti: zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,037; Technické vlastnosti: odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,037; Technické vlastnosti: odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,037; Technické vlastnosti: vnútrostavenisková doprava sutiny do 10 m , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,037; Technické vlastnosti: Poplatok za skladovanie - stavebná suť , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,037; Technické vlastnosti: presun hmôt pre opravy a údržbu objektov , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14,972; Technické vlastnosti: montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 191,52; Technické vlastnosti: tesniaca fólia CX exterier pre okenné konštrukcie , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 201,096; Technické vlastnosti: tesniaca fólia CX interier pre okenné konštrukcie , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 201,096; Technické vlastnosti: plastové okno, 3- dielne- fix , rozmer 2100 x 1 400 mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.1 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: plastové okno, 3- dielne,  fix-0-fix , rozmer 2100 x 1 400 mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.3 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: plastové okno jednokrídlové , rozmer 600 x 1 700 mm, izolačné dvojsklo 6 komorový profil, biele pol. č.5 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: plastové okno jednokrídlové ,S, rozmer 1200 x 500 mm, izolačné dvojsklo  6 komorový profil, biele pol. č.6 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: plastové okno jednokrídlové ,S, rozmer 700 x 600 mm, izolačné dvojsklo  6 komorový profil, biele pol. č.7 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: plastové okno dvojkrídlové ,O-OS, rozmer 1500 x 1 500 mm, izolačné dvojsklo  6 komorový profil, biele pol. č.8 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: plastové okno jednokrídlové ,OS, rozmer 900 x 1 500 mm, izolačné dvojsklo  6 komorový profil, biele pol. č.9 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: plastové okno dvojkrídlové ,O-OS, rozmer 1200 x 1 700 mm, izolačné trojsklo  6 komorový profil, biele pol. č.10 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: plastové okno jednokrídlové ,O, rozmer 1800 x 1600 mm, izolačné dvojsklo  6 komorový profil, biele pol. č.11 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: plastové okno zostava 2xdvojkrídlové ,OS-O-O-OS, rozmer 2 400 x 1 700 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, biele pol. č.12 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: plastové okno trojkrídlové ,O-O-OS, rozmer 2 400 x 1 700 mm, izolačné trojsklo  6 komorový profil, biele pol. č.13 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: plastové okno jednokrídlové ,fix, rozmer 1000 x 500 mm, izolačné dvojsklo, nepriehľadné bezpečnostné ,   6 komorový profil, biele pol. č.14 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: plastové okno jednokrídlové ,fix, rozmer 2 00 x 500 mm, izolačné dvojsklo nepriehľadné bezpečnostné  6 komorový profil, biele pol. č.15 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: plastová výkladová stena delená 6x, 5xfix-1xS,  rozmer 3000 x 2 520 mm, izolačné dvojsklo  6 komorový profil, biele , 1x otvor pre klimat. pol. č.16 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: plastové okno trojkrídlové , OS-O-O, rozmer 2 100 x 1 500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, biele, pol. č. 17, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: plastové okno trojkrídlové ,OS-O-O, rozmer 1600 x 1 500 mm, izolačné trojsklo  6 komorový profil, biele pol. č.18 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: montáž vonkajších parapetov plechových montážnou penou , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42,2; Technické vlastnosti: parapet vonkajší plechový s PVC koncovkami , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42,2; Technické vlastnosti: montáž vnútorných parapetov plastových, drevených montážnou penou , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,8; Technické vlastnosti: parapet vnútorný plastový s koncovkami , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36,8; Technické vlastnosti: príplatok za bezpečnostné sklo, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,030; Technické vlastnosti: presun hmôt pre konštrukcie stolárske , Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: montáž dverí hliníkových  s hydroizolačnými ISO páskami , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,60; Technické vlastnosti: tesniaca fólia CX exterier pre okenné konštrukcie , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26,88; Technické vlastnosti: tesniaca fólia CX interier pre okenné konštrukcie , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26,88; Technické vlastnosti: Hliníkové vchodové jednokrídlové , rozmer 1 000 x 2 200 mm, izolačné dvojsklo , nepriehľad. , bezpečnostné, farebné drevo  pol. č. 2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Hliníkové vchodové dvojkrídlové , rozmer 1 300 x 2 100 mm, izolačné dvojsklo , nepriehľad. , bezpečnostné, farebné drevo  pol. č. 4 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Hliníková vchodová stena , 2x dvojkrídlové dvere, nadsvetlík, rozmer 3 000 x 3 200 mm, izolačné dvojsklo , nepriehľad. , bezpečnostné, farebné drevo  pol. č. 19 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandartnej , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42,39; Technické vlastnosti: Interierová žalúzia hliníková STANDART biela 18/25 - bez vedenia , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42,39; Technické vlastnosti: presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12m, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 6 11 880,00 20% EUR 10. August 2017 143897

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×