Obstarávanie

Priebežné vzdelávanie pracovníkov pre implementáciu PRV SR 2014 – 2020


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
16 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 083,33
Zaplatené:
60.01%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80511000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Priebežné vzdelávanie zamestnancov v meste Nitra 7.11.2017; 8:30 - 9:00 hod. registrácia spojená s občerstvením č.1 ( káva, čaj, voda, slané a sladké pečivo); Prenájom konferenčnej miestnosti pre 580 osôb s divadelným sedením s predsedníckym stolom pre 6 - 8 osôb na 8 hodín (8:30 - 16:30) s ozvučením celej konferenčnej miestnosti, plátno s projektorom s možnosťou pripojenia VGA alebo HDMI k PC, PC, prenajatie zvukára na cca 6 hod, prenajatie 1 stacionárneho mikrofónu a 5 prenosných, Prenájom stolov, stoličiek a rečníckeho pultu, prenájom priestorov na zabezpečenie podávania obeda a občerstvenia počas obednej prestávky 12:15 - 13:45 hod.; Od 15:00 do 18:00 okrem hlavnej konferenčnej miestnosti prenájom ďalšej samostatnej miestnosti pre 150 osôb s ozvučením miiestnosti, plátno s projektorom s možnosťou pripojenia VGA alebo HDMI k PC, PC, prenajatie 1 stacionárneho mikrofónu.; Občerstvenie č.2 počas školenia (káva, čaj, voda, slané a sladké pečivo); Prenájom parkoviska v tesnej blízkosti konferenčnej miestnosti pre minimálne 100 áut a 4 autobusy; Zabezpečenie : Výdaj obeda: 12:30-13:30 obsah: polievka + hlavné jedlo (mäso 150g, príloha a šalát ), voda, zákusok; Preprava zamestnancov z Bratislavy do Nitry na miesto realizácie a späť so 4-mi autobusmi. Kapacita 1 autobusu min. 45 osôb.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Program: 8:30 – 9:00 , Hodnota / charakteristika: Registrácia a občerstvenie; Technické vlastnosti: 9:00 – 9:30 , Hodnota / charakteristika: Úvodný príhovor; Technické vlastnosti: 9:30 – 10:00 , Hodnota / charakteristika: Informačné systémy, bezpečnosť a riadenie rizík; Technické vlastnosti: 10:00 - 10:30 , Hodnota / charakteristika: Kontrola na mieste; Technické vlastnosti: 10:30 – 11:00 , Hodnota / charakteristika: Administrácia projektových opatrení PRV SR 2014 – 2020; Technické vlastnosti: 11:00 – 11:30, Hodnota / charakteristika: Administrácia neprojektových opatrení PRV SR 2014 – 2020; Technické vlastnosti: 11:30 – 11:45 , Hodnota / charakteristika: Opatrenia 1. piliera SPP a ich procesné prepojenie s implementáciou PRV SR 2014 – 2020; Technické vlastnosti: 11:45 – 12:15 , Hodnota / charakteristika: Vnútorný audit, audity EK a EDA, akreditácia; Technické vlastnosti: 12:15 – 13:45 , Hodnota / charakteristika: Prestávka na obed; Technické vlastnosti: 13:45 – 14:45 , Hodnota / charakteristika: Diskusia; Technické vlastnosti: 14:45 – 15:00 , Hodnota / charakteristika: Zhodnotenie a záver 1. časti; Technické vlastnosti: 15:00 – 18:00, Hodnota / charakteristika: 2. časť školenia - Nové legislatívne požiadavky pre administrovanie podpôr; Technické vlastnosti: Zmena programu vyhradená, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: konferenčný priestor s divadelným sedením, Jednotka: osoba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 580; Technické vlastnosti: Ozvučenie celej konferenčnej miestnosti vrátane mikrofónov, Jednotka: miestnosť, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prenajatie 1 stacionárneho mikrofónu , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prenajatie 5 prenosných mikrofónov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Prenájom plátna s dataprojektorom s možnosťou pripojenia VGA alebo HDMI k PC a samotné PC, Jednotka: sada, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prenájom zvukára, Jednotka: deň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prenájom parkoviska v tesnej blízkosti konferenčných priestorov pre osobné auta (100) a autobusy (3), Jednotka: park. miesto, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 103; Technické vlastnosti: Prenájom stoličiek, Jednotka: stolička, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 580; Technické vlastnosti: Rečnícky pult a pódium pre 6 - 8 rečníkov, Jednotka: sada, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prenájom priestorov na podávanie obeda a občerstvenia pre 580 osôb v priľahlých samostatných priestoroch, Jednotka: miestnosť, Minimum: 1, Maximum: 4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Odchod 4 -och autobusov z Bratislavy z Hraničnej ul. č.12, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7:00; Technické vlastnosti: 8:30 - 9:00 Registrácia - Občerstvenie č.1 - káva, čaj, voda, slané a sladké pečivo, Jednotka: osoba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 580; Technické vlastnosti: Obedná prestávka: 12:15-13:45 Výdaj obeda 12:30-13:30 obsah: polievka, hl. jedlo - mäso 150g, príloha a šalát, voda, zákusok, Jednotka: osoba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 580; Technické vlastnosti: Občerstvenie č.2 - káva, čaj, voda, slané a sladké pečivo - počas školenia, Jednotka: osoba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 580; Technické vlastnosti: Odchod autobusov z miesta realizácie školenia - Nitra do Bratislavy - Hraničná ul. 12, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17:15

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEGA Education, s. r. o. 2 12 100,00 20% EUR 25. Október 2017 148458

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×