Obstarávanie

Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
237 843,00
Konečná suma(Bez DPH):
237 843,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 7 237 843,00 Neuvedené EUR 3. Jún 2019 254490

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018869/content/903243/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018873/content/903247/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018873/content/903248/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.3 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020655/content/906282/download","filename":"IUVENTA_vysvetlenie č. 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019096/content/903554/download","filename":"IUVENTA_vysvetlenie č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.7 22. Február 2019 22. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026462/content/921525/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie SP č.7.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041886/content/952884/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041886/content/952885/download","filename":"Príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041886/content/952886/download","filename":"Príloha č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041886/content/952887/download","filename":"Príloha č.3.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041870/content/952861/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041888/content/952891/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.6, zmena SP č.3 a korigenda č.4 k Výzve 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025545/content/916868/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie č.6, zmena SP č.3 a korigenda č.4 k Výzve.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 8 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026961/content/922535/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie SP č.8.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 9 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027115/content/922746/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie SP č. 9.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.5, zmena SP č.2 a korigenda č.3 k Výzve 7. Február 2019 7. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024072/content/911825/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie č.5_ zmena SP č.2 a korigenda č.3 k výzve.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041879/content/952872/download","filename":"OMOSS_ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Máj 2019 14. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038423/content/944546/download","filename":"IUVENTA_Oznámenie o výsledku.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041869/content/952860/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041883/content/952876/download","filename":"KALYPSO SK_ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.2 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019765/content/904628/download","filename":"IUVENTA_vysvetlenie č. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041885/content/952883/download","filename":"PANORAMA SLOVAKIA_ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041871/content/952862/download","filename":"ZMVZ_ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.4_ zmena SP č.1 a korigenda č.2 k výzve 31. Január 2019 31. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022562/content/909096/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie4_zmena1_korigenda2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041874/content/952866/download","filename":"OBLOK_ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041877/content/952869/download","filename":"GEALAN_ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041873/content/952865/download","filename":"STAVREM PLUS_ponuka.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×