Obstarávanie

Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 921 889,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 594 075,00
Zaplatené:
82.94%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113310-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
12

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie obaľovanej asfaltovej zmesi - asfaltového betónu určeného na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, t. j. určeného pre opravy výtlkov na povrchu cestných komunikácií za tepla pre jednotlivé lokality špecifikované v predmete zákazky. Doprava bude zabezpečovaná vlastnými dopravnými prostriedkami verejného obstarávateľa. Bližší popis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 5 345 500,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 255538
STRABAG s.r.o. 5 54 400,00 Neuvedené EUR 29. Máj 2019 255537
Inžinierske stavby, a. s. 5 108 000,00 Neuvedené EUR 10. Jún 2019 255536
Inžinierske stavby, a. s. 5 110 000,00 Neuvedené EUR 10. Jún 2019 255535
Inžinierske stavby, a. s. 5 53 500,00 Neuvedené EUR 10. Jún 2019 255534
EUROVIA SK, a.s. 5 49 100,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 255533
STRABAG s.r.o. 5 179 355,00 Neuvedené EUR 29. Máj 2019 255532
STRABAG s.r.o. 5 56 200,00 Neuvedené EUR 29. Máj 2019 255531
EUROVIA SK, a.s. 5 60 000,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 255530
Doprastav Asfalt, a.s. 5 104 710,00 Neuvedené EUR 29. Máj 2019 255529
EUROVIA SK, a.s. 5 345 500,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 255528
EUROVIA SK, a.s. 5 127 810,00 Neuvedené EUR 28. Máj 2019 255527

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Marec 2019 8. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028484/content/925503/download","filename":"Link SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 30. Apríl 2019 30. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036508/content/941054/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 30. Apríl 2019 30. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036506/content/941053/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028518/content/925555/download","filename":"SP TEPLÁ OBAĽOVANÁ ZMES.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 30. Apríl 2019 30. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036505/content/941052/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 4 formulár JED 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028525/content/925559/download","filename":"Príloha č. 4 JED formulár.rtf"}]
Iný dokument k zákazke Návrh zmluvy 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028519/content/925556/download","filename":"Príloha č. 5 Zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 1Návrh na plnenie kritérií 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028521/content/925558/download","filename":"Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií.docx"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 2 formulár Predloženie ponuky 11. Marec 2019 11. Marec 2019 []
Iný dokument k zákazke Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača 11. Marec 2019 11. Marec 2019 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×