Obstarávanie

Stavebné úpravy a prístavba angiografického pracoviska


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
621 814,00
Konečná suma(Bez DPH):
621 814,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce a prístavba angiografického pracoviska Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok fakultná nemocnica. Bližšie informácie ohľadne predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KLIMATI-ČP, spol. s r.o. 2 621 814,00 Neuvedené EUR 27. September 2019 257892

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058795/content/990648/download","filename":"F1_Zapisnica z otvarania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990675/download","filename":"Cenová ponuka.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990676/download","filename":"Csob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990677/download","filename":"Čestné prehlásenie o účtoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990678/download","filename":"Danový.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990679/download","filename":"Dovera.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990680/download","filename":"harmonogram.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990681/download","filename":"ISO 9001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990682/download","filename":"Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990683/download","filename":"Kontrolný a skúšobný plán.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990684/download","filename":"Krycí list stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990685/download","filename":"Obrat .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990686/download","filename":"Pokuty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990687/download","filename":"Potvrdenie - konkurz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990688/download","filename":"Potvrdenie - likvidácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990689/download","filename":"Referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990690/download","filename":"Register trestov Andrea.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990691/download","filename":"Register trestov Erika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990692/download","filename":"Register trestov Ivo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990693/download","filename":"Register trestov Klimati.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990694/download","filename":"Rekapitulácia rozpočtu.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990695/download","filename":"scan0011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990696/download","filename":"Sociálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990697/download","filename":"Sociálna poisťovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990698/download","filename":"Spôsob určenia ponukovej ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990699/download","filename":"Technické predpoklady elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990700/download","filename":"Technické predpoklady stavba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990701/download","filename":"Technické predpoklady VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990702/download","filename":"Union.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990703/download","filename":"Všeobecná zdravotná poisťovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990704/download","filename":"Vyhlásenie uchádzačov o podmienkach súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990705/download","filename":"Výpis z obchodného registra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990706/download","filename":"Zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990707/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990708/download","filename":"Zmluva o spolupraci Mallay.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990709/download","filename":"Zmluva o spolupraci Staveko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990710/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990711/download","filename":"0 Sprievodný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990712/download","filename":"1 Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990713/download","filename":"2 Čestné prehlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990714/download","filename":"3-1 Profesný životopis Adrián Danko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990715/download","filename":"3-2 Profesijný životopis Ján Morvic.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990716/download","filename":"3-3 Záznamník praxe zoznam stavieb stavby vedúci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990717/download","filename":"3-4 Záznamník praxe zoznam vedúci elektro a MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990718/download","filename":"3-5 Osvedčenie Jaroslav Vavrík.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990719/download","filename":"3-6 7 Profesný životopis Jaroslav Vavrík.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058804/content/990720/download","filename":"3-8 Záznamník praxe zoznam Vavrík.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990721/download","filename":"Sprievodný list STAVPOČ s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990722/download","filename":"Bankova_zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990723/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_uchadzaca_o_splneni_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990724/download","filename":"Harmonogram_realizacie_stavebnych_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990725/download","filename":"Identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990726/download","filename":"Kontrolny_a_skusobny_plan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990727/download","filename":"Oceneny_vykaz_vymer.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990728/download","filename":"Plna_moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990729/download","filename":"Sposob_urcenia_ponukovej_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990730/download","filename":"Vyhlasenie_uchadzaca_o_podmienkach_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990731/download","filename":"Zmluva_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990732/download","filename":"Zmluvne_pokuty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990733/download","filename":"Certifikat_systemu_EM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990734/download","filename":"Certifikat_systemu_MK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990735/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_o_bankach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990736/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_o_obrate.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990737/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_o_zapise_do_zoznamu_HS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990738/download","filename":"Elektrotechnik_osvedc_zivotopis_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990739/download","filename":"Potvrdenie_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990740/download","filename":"Stavbyveduci_osvedc_zivotopis_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990741/download","filename":"Technik_VZT_osvedc_zivotopis_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990743/download","filename":"Z_o_spolupraci_STAVIZOL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990744/download","filename":"Z_o_spolupraci_STAVOTECH_SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990745/download","filename":"Zoznam_stavieb_referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990746/download","filename":"Elektrotechnik_doplneny_zivotopis_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990747/download","filename":"Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_doplnenie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990748/download","filename":"Potvrdenia_spolocnosti_STAVIZOL_s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990749/download","filename":"Technik_VZT_doplneny_zivotopis_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990750/download","filename":"Odpoved_na_ziadost_o_vysvetlenie_doplnenie_ponuky_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058805/content/990751/download","filename":"Potvrdenie_objednavatela_Armerina_s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058803/content/990674/download","filename":"M_Sprava o zakazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058808/content/990753/download","filename":"Prílohy - text-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058808/content/990754/download","filename":"Prílohy - text-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058808/content/990755/download","filename":"Prílohy - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058808/content/990756/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenie ponúk 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058802/content/990672/download","filename":"F2_Zapisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058802/content/990673/download","filename":"F2_Zapisnica z vyhodnotenia (po EA).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 421057.pdf 3. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041139/content/952825/download","filename":"Odpovede na otázky VO 421057.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041072/content/950417/download","filename":"PLT_SP_UVN angioSP.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041072/content/950423/download","filename":"SP_UVN_P02 JED.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041072/content/950437/download","filename":"SP_UVN_P03 PD.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041072/content/950446/download","filename":"SP_UVN_P04 Vykaz vymer Angio.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041072/content/950450/download","filename":"SP_UVN_P05 Osobne udaje.docx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava zo dňa 01.07.2019 1. Júl 2019 1. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045594/content/961161/download","filename":"Oprava SP02.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055893/content/983826/download","filename":"M01_Informácie o poradí.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava zo dňa 07.06.2019 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041854/content/952823/download","filename":"PLT_SP_UVN angioSP (oprava 1).docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041854/content/952824/download","filename":"SP_UVN_P04 Vykaz vymer Angio.xlsx"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×