Obstarávanie

Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 145 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 145 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71313000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a E. súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 9 145 000,00 Neuvedené EUR 12. November 2019 259167

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 28. Február 2019 28. Február 2019 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012200/content/890184/download","filename":"SKM_C224e18120716470.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. November 2019 19. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066841/content/1006296/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066687/content/1006076/download","filename":"Sofos_Ponuka.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk označených ako "Kritériá" 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066739/content/1006136/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066686/content/1006074/download","filename":"Microcomp_ponuka.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. December 2018 17. December 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 4. December 2018 4. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011270/content/888724/download","filename":"MUSES vysvetlenie č. 1.pdf"}]
Zmluva ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č. MC2019/004 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066650/content/1006008/download","filename":"Zmluva o poskytnutí služieb č. MC2019_004 - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066673/content/1006055/download","filename":"Asseco_Ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke MUSES Súťažné podklady v editovateľnej podobe - link 4. December 2018 4. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011276/content/888729/download","filename":"MUSES Súťažné podklady v editovateľnej podobe - link.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066736/content/1006133/download","filename":"Zápisnica_Otváranie_Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. November 2018 15. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006897/content/878645/download","filename":"espd-request (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006897/content/878648/download","filename":"Súťažné podklady_SAŽP_MUSES_lfinal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006897/content/878649/download","filename":"Rozpocet.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a ponúk označených ako "Ostatné" 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066737/content/1006134/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia PÚ a častí ponúk Ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066738/content/1006135/download","filename":"Zápisnica_Otváranie_Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Marec 2019 12. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028864/content/926022/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×