Obstarávanie

Dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský stolnotenisový zväz
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
25 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 433,33
Zaplatené:
49.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
kWh
Množstvo:
650000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa v predpokladanom objeme 650  za zmluvné obdobie od 06:00 hod. SEČ dňa 01.01.2021 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.12.2021, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: číslo odberného miesta, Hodnota / charakteristika: SKSPPDIS000130021146; Technické vlastnosti: tarifná trieda, Hodnota / charakteristika: 9; Technické vlastnosti: Počet odberných miest, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: Zmluvné obdobie – začiatok, Hodnota / charakteristika: 06:00 SEČ dňa 01.01.2021; Technické vlastnosti: Zmluvné obdobie – koniec, Hodnota / charakteristika: 24:00 SEČ dňa 31.12.2021; Technické vlastnosti: Charakter odberu, Hodnota / charakteristika: vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného             odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia; Technické vlastnosti: Odberový diagram pre jednotlivé kalendárne mesiace odberu zemného plynu (v %):, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 01/2021, Hodnota / charakteristika: 17; Technické vlastnosti: 02/2021, Hodnota / charakteristika: 16; Technické vlastnosti: 03/2021, Hodnota / charakteristika: 9; Technické vlastnosti: 04/2021, Hodnota / charakteristika: 5; Technické vlastnosti: 05/2021, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: 06/2021, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: 07/2021, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: 08/2021, Hodnota / charakteristika: 2; Technické vlastnosti: 09/2021, Hodnota / charakteristika: 5; Technické vlastnosti: 10/2021, Hodnota / charakteristika: 9; Technické vlastnosti: 11/2021, Hodnota / charakteristika: 14; Technické vlastnosti: 12/2021, Hodnota / charakteristika: 17

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaný ročný odber zemného plynu, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 650 000; Technické vlastnosti: Denné maximálne množstvo DMM, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 340; Technické vlastnosti: Tolerancia odberu zemného plynu, Jednotka: %, Minimum: 50, Maximum: 130, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MFGK Slovakia s. r. o. 6 14 920,00 20% EUR 28. Máj 2020 277937

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×