Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Čadca
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
692 434,00
Konečná suma(Bez DPH):
692 383,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, ktorých výsledkom budú stavebné úpravy vytvárajúce predpoklady pre zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy Mestského domu v Čadci. Účelom realizácie predmetu zákazky je vytvorenie technických podmienok a opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov a zníženie spotreby energie vo verejnej budove v súlade s Prílohou č. 2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá je verejne dostupná v Centrálnom registri zmlúv na elektronickej adrese https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2532945&l=sk .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MARSUPIUM s.r.o. 4 692 383,00 Neuvedené EUR 9. Jún 2020 278517

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Jún 2020 10. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095359/content/1066622/download","filename":"Zapisnica splnenie podmienok učasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava 1 16. December 2019 16. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070852/content/1015600/download","filename":"Redakčná oprava 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady s prílohami 27. November 2019 28. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068045/content/1008777/download","filename":"Priloha_c_2_SP_Kalkulacia_ceny_predmetu_zakazky_Vykaz_vymer.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068045/content/1008779/download","filename":"Priloha_c_2_SP_Kalkulacia_ceny_predmetu_zakazky_Vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068045/content/1008780/download","filename":"Priloha_c_3_SP_JED_formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068045/content/1008781/download","filename":"Priloha_c_4_SP_Navrh_Zmluvy_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068045/content/1008782/download","filename":"Priloha_c_5_SP_Zavazny_harmonogram_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068045/content/1008783/download","filename":"Priloha_c_6_SP_Zoznam_subdodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068045/content/1008784/download","filename":"Priloha_c_7_SP_Stavebne_povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068045/content/1008785/download","filename":"Príloha_c_8_SP_Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068045/content/1008786/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 10. Jún 2020 10. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095362/content/1066627/download","filename":"Ponuka MARSUPIUM__Znizenie_energetickej_narocnos.zip"}]
Zmluva Zmluva o dielo 15. Jún 2020 15. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095757/content/1067435/download","filename":"scan Zmluva.pdf"}]
Súťažné podklady Doplnenie súťažných podkladov č.2 7. Január 2020 7. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073319/content/1022071/download","filename":"Doplnenie sutaznych podkladov 2.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č.1 súťažných podkladov - projektová dokumentácia 27. November 2019 27. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008790/download","filename":"1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008791/download","filename":"1pp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008792/download","filename":"2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008793/download","filename":"3np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008794/download","filename":"4np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008795/download","filename":"klampiarske.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008796/download","filename":"led.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008797/download","filename":"okna doplnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008798/download","filename":"OKNA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008799/download","filename":"rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008800/download","filename":"STRECHA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008802/download","filename":"technicka sprava-doplnenie (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008803/download","filename":"1np Model (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008804/download","filename":"1np.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008805/download","filename":"2np Model (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008806/download","filename":"2np.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008807/download","filename":"3np Model (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008808/download","filename":"3np.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008809/download","filename":"4np Model (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008810/download","filename":"4np.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008817/download","filename":"20151204_081109.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008818/download","filename":"20151204_081120.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008819/download","filename":"20151204_081126.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008820/download","filename":"20151204_081147.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008821/download","filename":"20151204_081157.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008822/download","filename":"20151204_081206.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008823/download","filename":"20151204_081231.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008824/download","filename":"20151204_081244.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008825/download","filename":"20151204_081324.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008826/download","filename":"20151204_081345.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008827/download","filename":"20151204_081358.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008828/download","filename":"20151204_081415.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008829/download","filename":"20151204_081436.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008830/download","filename":"20151204_081459.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008831/download","filename":"20151204_081513.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008832/download","filename":"20151204_081516.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008833/download","filename":"20151204_081519.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008834/download","filename":"20151204_081526.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008835/download","filename":"20151204_081536.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008836/download","filename":"20151204_081540.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008837/download","filename":"20151204_081547.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008838/download","filename":"20151204_081602.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008839/download","filename":"20151204_081617.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008840/download","filename":"20151204_081622.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008841/download","filename":"20151204_081636.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008842/download","filename":"20151204_081654.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008843/download","filename":"20151204_081658.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008844/download","filename":"20151204_081716.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008845/download","filename":"20151204_081743.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008846/download","filename":"20151204_081746.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008847/download","filename":"20151204_081754.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008848/download","filename":"20151204_081806.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008849/download","filename":"20151204_081809.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008850/download","filename":"20151204_081832.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008851/download","filename":"20151204_081850.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008852/download","filename":"20151204_081857.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008853/download","filename":"20151204_081900.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008854/download","filename":"20151204_081910.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008855/download","filename":"20151204_081951.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008856/download","filename":"20151204_081958.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008857/download","filename":"20151204_082007.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008858/download","filename":"20151204_082026.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068049/content/1008859/download","filename":"20151204_082031.jpg"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.3 22. Január 2020 22. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026443/download","filename":"Vysvetlenie a Doplnenie sutaznych podkladov 3 final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026444/download","filename":"1np -ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026445/download","filename":"2np -ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026446/download","filename":"3np -ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026447/download","filename":"A.07 PODORYS SUTERENU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026448/download","filename":"Priloha_c_3_SP_JED_formular.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026449/download","filename":"Priloha_c_5_SP_Zavazny_harmonogram_prac.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026450/download","filename":"Priloha_c_6_SP_Zoznam_subdodavatelov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026451/download","filename":"Projektové hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026452/download","filename":"rezy - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026453/download","filename":"Tepelnotechnické posúdenie stav. konštr. - Mestský dom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026454/download","filename":"TS-Ustredne vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026455/download","filename":"VYKUROVANIE MU ČADCA vykr.01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026456/download","filename":"VYKUROVANIE MU ČADCA vykr.03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026457/download","filename":"VYKUROVANIE MU ČADCA vykr.04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026458/download","filename":"VYKUROVANIE MU ČADCA vykr.05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075741/content/1026459/download","filename":"VYKUROVANIE MU ČADCA vykr.06.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Máj 2020 25. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093032/content/1060619/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk_profil.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Jún 2020 10. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095357/content/1066620/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.3 10. Jún 2020 10. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095363/content/1066628/download","filename":"Ponuka MIPE__Znizenie_energetickej_narocnos.zip"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava 3 22. Január 2020 22. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075743/content/1026460/download","filename":"Redakcna oprava 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava 2 7. Január 2020 7. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073320/content/1022072/download","filename":"Redakčná oprava 2.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.5 15. Apríl 2020 15. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087469/content/1049899/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie sutaznych podkladov 5.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Jún 2020 10. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095358/content/1066621/download","filename":"Zapisnica Otvaranie ponuk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo s prílohami 24. Júl 2020 24. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101649/content/1078544/download","filename":"ZMLUVA s prilohami.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava 4 15. Apríl 2020 15. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087468/content/1049898/download","filename":"Redakcna oprava 4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava 5 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097535/content/1070698/download","filename":"Redakcna oprava 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 10. Jún 2020 10. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095361/content/1066626/download","filename":"Ponuka B\u0026B__Znizenie_energetickej_narocnos.zip"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č.4 4. Február 2020 4. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078089/content/1030561/download","filename":"Vysvetlenie sutaznych podkladov 4.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Jún 2020 10. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095360/content/1066623/download","filename":"Zapisnica vyhodnotenie ponuk c1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095360/content/1066624/download","filename":"Zapisnica vyhodnotenie ponuk c2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095360/content/1066625/download","filename":"Zapisnica vyhodnotenie ponuk c3.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.6 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097536/content/1070699/download","filename":"Vysvetlenie sutaznych podkladov 6.pdf"}]
Súťažné podklady Doplnenie súťažných podkladov č.1 16. December 2019 16. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070851/content/1015589/download","filename":"Doplnenie sutaznych podkladov 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.4 10. Jún 2020 10. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095364/content/1066629/download","filename":"Ponuka SOAR__Znizenie_energetickej_narocnos.zip"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×