Obstarávanie

OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 112,00
Konečná suma(Bez DPH):
500,00
Zaplatené:
23.67%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98390000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú OPaOS 64 kusov vyhradených technických zariadení tlakových podľa § 13 ods.1-7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. KDVE160 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 2. KDVE160 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 3. VSE 6300 (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 6 300 L, Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 4. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,47 MPa, Médium tlak. časti- vzduch, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 5. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,47 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 6. REFLEX 33 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 33 L, Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 7. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 8. VIESSMANN Vitocrossall 200 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 9. VIESSMANN Vitocrossall 200 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 10. REFLEX 50 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Pprac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 50 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 11. REFLEX 50 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Pprac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 50 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 12. REFLEX 400 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Pprac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 400 L ,Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 13. REFLEX 33 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Pprac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 33 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 14. VIESSMANN Vitocrossall 200 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 15. VSE 530 (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 530 L, Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 16. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 17. VIESSMANN Vitocrossall 200 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 18. VIESSMANN Vitocrossall 200 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 19. REFLEX 50 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Pprac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 50 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 20. REFLEX 50 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Pprac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 50 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 21.  REFLEX 400 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Pprac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 400 L ,Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 22. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 23. Buderus Logano SE 735 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 24. Buderus Logano SE 735 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 25. VSE 1000 (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 1 000 L, Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 26. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 27. VIESSMANN Vitocrossall 200 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 28. VIESSMANN Vitocrossall 200 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 29. REFLEX 500 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 500 L ,Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 30. REFLEX 500 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 500 L ,Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 31. REFLEX 35 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 35 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 32. REFLEX 35 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 35 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 33. REFLEX 33 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 35 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 34. VSE 2500 (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 2 500 L, Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 35. VSE 2500 (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 2 500 L, Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 36. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 37. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 38. VIESSMANN Vitocrossall 200 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 39. VIESSMANN Vitocrossall 200 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 40. REFLEX 50 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 50 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 41. REFLEX 50 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 50 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 42. REFLEX 400 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 400 L ,Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 43. REFLEX 33 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 33 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 44.  Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 45. Expanzomat B (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,1 MPa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 46. REFLEX N 100 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 100 L ,Skupina VTZ-Bb; Technické vlastnosti: 47. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 48. B 300 (Expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,15 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 300 L ,Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 49. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 50. KLT350 (uholný parný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,225 MPa, Médium tlak. časti- para, Skupina VTZ-Aa4; Technické vlastnosti: 51. OVL (ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 65 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 MPa, Médium tlak. časti- para/voda, Vnút. objem TZ 2 500 L ,Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 52. Froling Euroval 2000/NT 250 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 53. Froling Euroval 2000/NT 250 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 54. VAREM 250 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 250 L ,Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 55. VAREM 250 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 250 L ,Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 56. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 57. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 58. Froling Euroval 2000/NT 300 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 59. B 320 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 320 L, Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 60. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Bf1; Technické vlastnosti: 61. VSB IV (uholný teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 62. VSB IV (uholný teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 MPa, Médium tlak. časti- voda, Skupina VTZ-Ba; Technické vlastnosti: 63. VSE 2500 (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 MPa, Médium tlak. časti- voda/vzduch, Vnút. objem TZ 2 500 L ,Skupina VTZ-Ab; Technické vlastnosti: 64. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 MPa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ-Bf1

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: VTZ tlakové - kotly, expanzomaty, zásobníky vody, ohrievače vody, vzdušníky, výmenníky atď., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 64

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 3 500,00 0% EUR 4. September 2020 285052

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×