Obstarávanie

OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 334,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 000,00
Zaplatené:
11.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98390000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú OPaOS 292 kusov vyhradených technických zariadení tlakových podľa § 13 ods.1-7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 180 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 2. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 180 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 3. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 4. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 5. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 6. Wiesmann GS 1 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 7. Wiesmann GS 1 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 8. Wiesmann GS 1 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 9. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 10. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 11. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 12. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 13. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 14. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 15. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 16. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 17. Wiesmann GS 1 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 18. Wiesmann GS 1 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 19. Wiesmann GS 1 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 20. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 21. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 22. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 23. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 24. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 25. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 26. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 27. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 28. Wiesmann GS 1 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 29. Wiesmann GS 1 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 30. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 31. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 32. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 33. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 34. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 35. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 36. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 37. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 100 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 38. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 100 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 39. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 40. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 41. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 42. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 43. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 44. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 45. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 46. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 47. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 100 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 48. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 49. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 50. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 51. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 52. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 53. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 54. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 55. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 56. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 57. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 58. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 59. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 60. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 61. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 62. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 63. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 180 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 64. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 180 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 65. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 66. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 67. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 68. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 69. Wiesmann Vitoplex 100 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 70. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 71. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 72. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 73. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 74. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 75. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 180 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 76. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 77. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 78. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 79. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 80. ČKD PGV 25 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 81. ČKD PGV 25 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 82. Wiesmann (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 83. Expanzná nádoba - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 1 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 84. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25/0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 85. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25/0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 86. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25/0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 87. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25/0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 88. Viadrus G 100 (teplovodný kotol) -Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 85 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 89. Viadrus G 100 (teplovodný kotol) -Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 85 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 90. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 91. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 200 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 92. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 93. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 94. Vitocrosal 300 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 95. Vitocrosal 300 (teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 96. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 33 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 97. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 33 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 98. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 33 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 99. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 33 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 100. Variomat VG (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 101. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 102. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 103. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 104. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 105. ČKD KDVE 1150 kW (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 106. ČKD KDVE 1860 kW (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 107. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 108. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 109. ČKD KDVE 650 kW (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 110. ČKD KDVE 650 kW (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 111. Exp Ok Žilina (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 1 000 litrov, Skupina VTZ - Bf4; Technické vlastnosti: 112. Poistný ventil PN40 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 113. Poistný ventil PN40 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 114. Poistný ventil XPN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 115. Kotol VSP 4 (parný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/para stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 2 500 litrov, Skupina VTZ - Aa4; Technické vlastnosti: 116. Kotol VSP 4 (parný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/para stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 2 500 litrov, Skupina VTZ - Aa4; Technické vlastnosti: 117. Kotol VSP 4 (parný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/para stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 2 500 litrov, Skupina VTZ - Aa4; Technické vlastnosti: 118. Kotol VSP 4 (parný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/para stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 2 500 litrov, Skupina VTZ - Aa4; Technické vlastnosti: 119. Protiprúdový ohrievač vody OVL (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 120. Protiprúdový ohrievač vody OVL (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,6 Mpa, Médium tlak. časti - para/voda, Vnút. objem TZ - 195 litrov, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 121. Rapido GA 121 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 122. WOLF 120 kW (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 123. WOLF 120 kW (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 124. Exp 50 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 60 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bf4; Technické vlastnosti: 125. Exp 50 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 60 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bf4; Technické vlastnosti: 126. Exp 50 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 60 stupňov C, Prac. tlak max. 0,2 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bf4; Technické vlastnosti: 127. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,9/2 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 128. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,9/2 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 129. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,9/2 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 130. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,9/2 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 131. Bojler TUV (zásobná nádrž TUV) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 500 litrov, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 132. Kotol Vitogas 100 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 133. Kotol Vitogas 100 (plynový teplovodný kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 134. Exp Elbi 50 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 60 stupňov C, Prac. tlak max. 0,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 135. Poistný ventil kotla PN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 136. Poistný ventil kotla PN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 137. Poistný ventil kotla PN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 138. Inštala Nitra (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 158 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195/50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 139. Inštala Nitra (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 158 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195/50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 140. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 141. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 142. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 143. Inštala Nitra (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 158 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195/50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 144. Inštala Nitra (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 158 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195/50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 145. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 146. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 147. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 148. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 149. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 150. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 151. Protiprúdový ohrievač vody OVL-PVUH Žilina (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195 litrov, Skupina VTZ - Ac; Technické vlastnosti: 152. Protiprúdový ohrievač vody OVS-HEAT PL. (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195 litrov, Skupina VTZ - Ac; Technické vlastnosti: 153. Poistný ventil PV25 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 154. Poistný ventil PV25 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 155. Poistný ventil PV25 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 156. Poistný ventil PV25 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 157. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 158. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 159. Protiprúdový ohrievač vody OVL-PVUH Žilina (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: rac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195 litrov, Skupina VTZ - Ac; Technické vlastnosti: 160. Protiprúdový ohrievač vody OVL-HEAT PL. (výmeník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195 litrov, Skupina VTZ - Ac; Technické vlastnosti: 161. Poistný ventil PV25 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 162. Poistný ventil PV25 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 163. Poistný ventil PV25 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 164. Poistný ventil PV25 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 165. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 166. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 167. Inštala Nitra (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 158 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195/50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 168. Inštala Nitra (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 158 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195/50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 169. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 170. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 80 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 171. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 172. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 173. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 174. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 175. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 176. ČKD Dukla Trutnov (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 177. Inštala Nitra (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 158 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195/50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 178. Inštala Nitra (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 158 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 195/50 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 179. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 180. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 181. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 182. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 183. TI kompat s.r.o Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 315/167 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 184. TI kompat s.r.o Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200/200 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6/1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 315/167 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 185. OK ŽILINA (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 186. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 187. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 188. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 189. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 190. OK Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 160/38 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 191. OK Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 160/38 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 192. TLAKON ŽILINA OVL (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 193. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 194. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 195. OK Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 160/38 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 196. OK Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 160/38 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 197. OK ŽILINA (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 1 600 litrov, Skupina VTZ - Bf4; Technické vlastnosti: 198. OK ŽILINA (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 1 600 litrov, Skupina VTZ - Bf4; Technické vlastnosti: 199. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 200. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 201. OK Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 160/38 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 202. OK Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 160/38 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 203. TLAKON ŽILINA OVL (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Bf4; Technické vlastnosti: 204. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 205. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 206. OK Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 160/38 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 207. OK Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 160/38 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 208. TLAKON ŽILINA OVL (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/015 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 280 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 209. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 210. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 211. OK Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 160/38 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 212. OK Žilina (vymeník - protiprúdový ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110/200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,60 Mpa, Médium tlak. časti - voda/para, Vnút. objem TZ - 160/38 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 213. TLAKON ŽILINA OVL (expanzná nádoba) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Bf; Technické vlastnosti: 214. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 215. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 216. Potrubia para 50 -200 mm (parovod/1100m) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 170 stupňov C, Prac. tlak max. 2 Mpa, Médium tlak. časti - para, Skupina VTZ - Be; Technické vlastnosti: 217. Potrubiakondenz 50 -100 mm (parovod/1100m) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 170 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Be; Technické vlastnosti: 218. Reflex (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 219. Reflex (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 220. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 221. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 222. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,4 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 223. Buderus SV160/1WOVS (zásobník vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 160 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 224. Reflex (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 225. Poistný ventil DN3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 226. Vitocell 100 (zásobník vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 120 litrov, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 227. PGV 160 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 228. KDVE 160 (plynový kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 229. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 4 000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 230. Expanzomat - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 4 000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 231. Poistný ventil PV DN 50PN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6/0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 232. Poistný ventil PV DN 50PN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6/0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 233. Poistný ventil PV DN 50PN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6/0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 234. Poistný ventil PV DN 50PN16 (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6/0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 235. Poistný ventil PV DN5/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6/0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 236. Orlik JSK 50-3 (vzdušník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 237. Orlik JSK 50-3 (vzdušník) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Médium tlak. časti - vzduch, Vnút. objem TZ - 150 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 238. VSO (zásobník vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 1,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 1 600 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 239. Reflex (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 240. Reflex (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 241. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 242. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 243. Reflex N35 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 244. Reflex N35 (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 245. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 246. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 247. Reflex (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 248. Reflex (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 249. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 250. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 251. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 252. VK 15 Flexcon (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 253. OVS (Solár, zasobnik vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 254. Reflex (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 255. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 256. Aquapres (vodáreň) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 257. Aquapres (vodáreň) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 258. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 259. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 260. Reflex (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,3/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 261. Poistný ventil PV3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3/063 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 262. Poistný ventil DN3/4" (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,3/063 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 263. Vitocell 100 (zásobník vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 120 litrov, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 264. Reflex (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda/vzduch, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 265. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 266. Elbi s.p.s., Italy (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,60/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 267. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 268. Elbi s.p.s., Italy (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,60/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 24 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 269. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 270. Reflex (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,30/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 271. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 272. Elbi s.p.s., Italy (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,60/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 24 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 273. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 274. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 275. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 276. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 277. Reflex NG (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 800 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 278. Extravarem LR E1-3 (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,50/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 12 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 279. Extravarem LR E1-3 (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,50/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 12 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 280. Extravarem LR E1-3 (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,50/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 12 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 281. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 282. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 283. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 284. Reflex N (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,60/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 50 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 285. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 286. Maxivarem LS (vodojem stojanový) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 750 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 287. Aquatrading (vodojem stojanový) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 400 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 288. Tlaková expanzná nádoba s membránou - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,25/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 110 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 289. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1; Technické vlastnosti: 290. Reflex (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70/120 stupňov C, Prac. tlak max. 0,30/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 35 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 291. Reflex (tlaková expanzná nádoba s membránou) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,60/0,15 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ - 25 litrov, Skupina VTZ - Bb1; Technické vlastnosti: 292. Poistný ventil (bezpeč. príslušenstvo) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. tlak max. 0,25 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Bf1

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: VTZ tlakové - kotly, expanzomaty, zásobníky vody, ohrievače vody, vzdušníky, výmenníky atď., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 292

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 2 1 000,00 0% EUR 4. September 2020 285057

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×