Obstarávanie

Rekonštrukcia cestnej siete a oprava lokálnych porúch vozoviek CV Lešť


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Centrum výcviku Lešť
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
224 996,00
Konečná suma(Bez DPH):
119 212,00
Zaplatené:
52.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

1.Rekonštrukcia a zosilnenie ciest bude pozostávať zo zosilnenia, resp. výmeny krytu vozoviek v určených úsekoch. Špecifikácia prác: Rezanie do asfaltového krytu hr. 50 mm Frézovanie vozovky hr. 50mm s naložením a odvozom do 10 km Čistenie vozovky (zametanie) pred spojovacím postrekom Spojovací postrek Kryt z asfalt betónu AC 11 s dovozom rozprestretím, hr. 50mm po zhutnení Asfaltová zálievka pracovných spojov Dočasné dopravné značenie + regulácia dopravy 2.Oprava lokálnych porúch (výtlkov, výmrazkov, výmoľov, sieťových rozpadov, trhlín, prasklín a nerovností výtlkov) v potrebnom rozsahu predpísanými technologickými postupmi na opravu uvedených základných typov porúch vozoviek. Odporúčané technológie a pracovné postupy opráv sú uvedené v prílohe č. 2 s použitím teplej asfaltovej zmesi z asfaltobetónu AC 11 a horúcej zálievkovej hmoty pre asfaltové povrchy. Spôsob povrchovej úpravy pri použití technológie zhutnenie zmesi vibračným valcom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 10 119 212,00 Neuvedené EUR 24. September 2020 286425

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo č. CV-17-9/2020-5100007369 - ZoD - Rekonštrukcia cestnej siete a oprava lokálnych porúch vozoviek CV Lešť 1. Október 2020 1. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110803/content/1097171/download","filename":"Zmluva CV-17-9_2020 - text CRZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dokumenty v editovateľnom formáte, ktoré sú súčasťou ponuky - Návrh na plnenie kritérií a Zmluva o dielo 11. August 2020 11. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104107/content/1082807/download","filename":"Návrh na plnenie.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104107/content/1082838/download","filename":"Zmluva o dielo.docx"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 18. August 2020 18. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105015/content/1084826/download","filename":"Žiadosť o nápravu - Odpoveď.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 427452.pdf 11. August 2020 25. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104125/content/1086720/download","filename":"Odpovede na otázky VO 427452.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Október 2020 1. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110791/content/1097139/download","filename":"Správa o zákazke §24.docx.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 18. August 2020 18. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105018/content/1084830/download","filename":"Žiadosť o nápravu - Odpoveď.docx"}]
Súťažné podklady Rekonštrukcia cestnej siete a oprava lokálnych porúch vozoviek CV Lešť 7. August 2020 7. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103416/content/1081613/download","filename":"Súťažné podklady - Cesty.docx.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103416/content/1081614/download","filename":"Príloha č_1_Výkaz a výmer.xlsx"}]
Zápisnica Zápisnica 3. September 2020 3. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106946/content/1088965/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 9. September 2020 9. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107879/content/1090782/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk CESTY.doc"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×