Obstarávanie

Strážna služba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
57 480,00
Konečná suma(Bez DPH):
9,99
Zaplatené:
0.01%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79713000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celok v zmysle vyššie uvedených požiadaviek
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Poskytovanie strážnej a informačnej služby pre dva objekty objednávateľa na na zaistenie bezpečnosti zamestnancov a návštevníkov, ako aj ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku objednávateľa a tretích osôb pred krádežou, poškodením alebo znehodnotením, za podmienok dohodnutých v zmluve, v súlade so zákonom č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Objekt č. 1 Poskytovanie strážnej a informačnej služby v období: August - Apríl, Hodnota / charakteristika: denne v čase od 05,45 do 22,15 hod; Technické vlastnosti: Objekt č. 1 Poskytovanie strážnej a informačnej služby v období: Máj - Júl, Hodnota / charakteristika: denne v čase od 07,00 do 15,00 hod; Technické vlastnosti: Objekt č. 2 Poskytovanie strážnej a informačnej služby v období: Jún - September ( podľa uvedenia objektu do prevádzky pričom počet hodín poskytovania strážnej služby pre daný objekt nepresiahne pomernú časť za jeden rok), Hodnota / charakteristika: denne v čase od 20,30 do 5,30 hod

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Objekt č. 1 - Predpokladaný počet hodín poskytovania služby za 12 mesiacov, Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5240,5; Technické vlastnosti: Objekt č. 1 - Počet zamestnancov vykonávajúcich požadovanú službu, Jednotka: osoba, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Objekt č. 2 - Predpokladaný počet hodín poskytovania služby za 12 mesiacov, Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 747; Technické vlastnosti: Objekt č. 2 - Počet zamestnancov vykonávajúcich požadovanú službu, Jednotka: osoba, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. 19 11,99 20% EUR 28. Október 2020 289566

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×