Obstarávanie

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
323 373 002,00
Konečná suma(Bez DPH):
323 373 002,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina". Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne: Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina" -Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno" -Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa". Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatického koridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 323 373 002,00 Neuvedené EUR 12. November 2020 292762

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077427/content/1029370/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_30.01.2020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 420247.pdf 18. Október 2019 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062194/content/1033560/download","filename":"Odpovede na otázky VO 420247.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina 15. Október 2019 15. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060415/content/995913/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060415/content/995914/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov 13. Január 2020 13. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074139/content/1023407/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_13.01.2020.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 13. November 2020 13. November 2020 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Október 2019 15. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061357/content/995836/download","filename":"uzolZA_SP_profil_15.10.2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061357/content/995837/download","filename":"uzolZA_odkaz_na_priloha_c_6_SP_a_c_7_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061357/content/995840/download","filename":"uzolZA_SP_profil_15.10.2019.doc"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Máj 2020 22. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092885/content/1060266/download","filename":"uzolZA_info o výsledku_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 16. Január 2020 16. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074873/content/1024794/download","filename":"uzolZA_ŽoN_profil_16.01.2020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch 23. December 2019 23. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072245/content/1019438/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_23.12.2019.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - aktualizácia 22. November 2019 22. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067595/content/1007814/download","filename":"uzolZA_SP_profil_aktualizácia_22.11.2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067595/content/1007815/download","filename":"uzolZA_SP_profil_aktualizácia_22.11.2019.doc"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch 19. December 2019 19. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071661/content/1017086/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_19.12.2019.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - aktualizácia 10. Február 2020 10. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078929/content/1032282/download","filename":"uzolZA_SP_profil_aktualizácia_10.02.2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078929/content/1032283/download","filename":"uzolZA_SP_profil_aktualizácia_10.02.2020.doc"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch 22. November 2019 22. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067594/content/1007813/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_22.11.2019.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 10. Február 2020 10. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078927/content/1032241/download","filename":"uzolZA_ŽoN_7_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch 27. November 2019 27. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068225/content/1009198/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_27.11.2019.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch 15. November 2019 15. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066408/content/1005465/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_15.11.2019.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch 6. December 2019 6. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069639/content/1012889/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_06.12.2019.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: „UZOL ŽILINA“ 13. November 2020 13. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116440/content/1107841/download","filename":"ponuka_U2.part1.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116440/content/1107842/download","filename":"ponuka_U2.part2.rar"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch 17. Január 2020 17. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075072/content/1025091/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_17.01.2020.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - aktualizácia 13. Január 2020 13. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074141/content/1023410/download","filename":"uzolZA_SP_profil_aktualizácia_13.01.2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074141/content/1023412/download","filename":"uzolZA_SP_profil_aktualizácia_13.01.2020.doc"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - aktualizácia 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077428/content/1029371/download","filename":"uzolZA_SP_profil_aktualizácia_30.01.2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077428/content/1029372/download","filename":"uzolZA_SP_profil_aktualizácia_30.01.2020.doc"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 10. Február 2020 10. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078928/content/1032281/download","filename":"uzolZA_oprava_SP_profil_10.02.2020.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie: „Združenie Pod Dubňom“ 13. November 2020 13. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116439/content/1107836/download","filename":"ponuka_U1.part1.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116439/content/1107837/download","filename":"ponuka_U1.part2.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116439/content/1107838/download","filename":"ponuka_U1.part3.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116439/content/1107839/download","filename":"ponuka_U1.part4.rar"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. November 2020 13. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116442/content/1107845/download","filename":"uzolZA_zápisnica_vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 13. November 2020 13. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116435/content/1107831/download","filename":"uzolZA_zápisnica_vyhodnotenie_PÚ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. November 2020 13. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116443/content/1107846/download","filename":"uzolZA_správa o zákazke_§24.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov 5. Február 2020 5. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078341/content/1031151/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_05.02.2020.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. November 2020 13. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116441/content/1107843/download","filename":"uzolZA_zápisnica_otváranie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 15. November 2019 15. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066431/content/1005567/download","filename":"uzolZA_ŽoN_profil_15.11.2019.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpovede na otázky_poradové číslo: 235 17. Január 2020 17. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075071/content/1025090/download","filename":"odpovede na otázky pod poradovým číslom 235.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - aktualizácia 5. Február 2020 5. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078343/content/1031153/download","filename":"uzolZA_SP_profil_aktualizácia_05.02.2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078343/content/1031155/download","filename":"uzolZA_SP_profil_aktualizácia_05.02.2020.doc"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov 11. Február 2020 11. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078998/content/1032377/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_11.02.2020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch 31. Január 2020 31. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077721/content/1029836/download","filename":"uzolZA_doplnenie-zmena_SP_profil_31.01.2020.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×