Obstarávanie

Parkovací dom a spevnené plochy v areáli Ľubovnianskej nemocnice, n.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 750 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 750 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213312-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Parkovací dom a spevnené plochy v areáli Ľubovnianska nemocnica, n.o. Vyprojektuj a postav Zhotoviteľ je zodpovedný za vyprojektovanie aj realizáciu diela, a to podľa požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ vykonáva dielo za pevnú, vopred dohodnutú cenu (cenu vysúťaženú v elektronickej aukcii) a je zodpovedný za správny rozpočet, tzn. všetky náklady na práce spojené so stavebnou, realizačnou projekčnou činnosťou vrátane profesii a všetky náklady na práce spojené so stavebnou činnosťou vrátane profesii až do odovzdania a skolaudovania diela. Základným cieľom projektu je vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre novostavbu parkovacieho domu. Predmetná stavba bude umiestnená v areály Ľubovnianskej nemocnice, n.o. v Starej Ľubovni. Parcela je situovaná v katastrálnom území Stará Ľubovňa. Najvyšší bod stavby je v úrovni +15,486 m.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav Slovakia a. s. 3 1 750 000,00 Neuvedené EUR 12. Január 2021 295870

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 23. Január 2021 23. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123003/content/1121315/download","filename":"Ponuka_anonymizovana.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. December 2020 21. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122992/content/1121301/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Podrobný inžiniersko-geologický prieskum_Operačné trakty ĽN, n.o. 5. November 2020 5. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116394/content/1107749/download","filename":"Pr+şloha_1_situ+ícia_sk+¦man+ęho_+¦zemia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116394/content/1107750/download","filename":"Pr+şloha_2_schematick+í_situ+ícia_rozmiestnenia_prieskumn+Żch_sond.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116394/content/1107751/download","filename":"Pr+şloha_3_p+şsomn+í_dokument+ícia_v+Ľtan+Żch_sond.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116394/content/1107752/download","filename":"Pr+şloha_4_geologick+Ż_rez_s_vysvetlivkami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116394/content/1107753/download","filename":"Pr+şloha_5_fotodokument+ícia_prieskumn+Żch_sond.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116394/content/1107754/download","filename":"Pr+şloha_6_v+Żsledky_laborat+-rnych_sk+¦+íok_zem+şn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116394/content/1107755/download","filename":"Protokol_098_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116394/content/1107756/download","filename":"ZS_Star+í_¦Żubov+ła_pr+şstavba_opera¦Źn+Żch_s+íl.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 23. Január 2021 23. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121324/download","filename":"SKMBT_C28420120413310str.1-8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121325/download","filename":"SKMBT_C28420120413410str 9-32.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121326/download","filename":"SKMBT_C28420120413550str. 32a-37.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121327/download","filename":"SKMBT_C28420120414030 str. 38-46.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121328/download","filename":"SKMBT_C28420120414100 str. 47-57.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121329/download","filename":"SKMBT_C28420120414140 str.58-64.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121330/download","filename":"SKMBT_C28420120414580 str.65-91.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121331/download","filename":"SKMBT_C28420120415110 str.92.94.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121333/download","filename":"SKMBT_Harmonogram príloha 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121334/download","filename":"munchen potvrdená II..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121335/download","filename":"referenz potvrdená I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123006/content/1121336/download","filename":"doc0860302020III.reference.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 3 PD Územné konanie 2. November 2020 2. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115532/content/1105899/download","filename":"E_TECH~1.DOC"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115532/content/1105900/download","filename":"SO01_P~1.DWG"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115532/content/1105901/download","filename":"SO01_P~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115532/content/1105902/download","filename":"SO01_P~2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115532/content/1105903/download","filename":"SO01_P~2.DWG"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115532/content/1105904/download","filename":"SO01_P~3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115532/content/1105905/download","filename":"SO01_P~3.DWG"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115532/content/1105906/download","filename":"SO01_P~4.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Parkovací dom a spevnené plochy v areáli ĽN, n.o. 2. November 2020 2. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115721/content/1106302/download","filename":"Súťažné podklady - Parkovací dom a spevnené plochy v areáli ĽN, n.o..docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 21. December 2020 21. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122994/content/1121303/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.docx"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Parkovací dom a spevnené plochy v areáli Ľubovnianskej nemocnice, n.o. 2. November 2020 2. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115735/content/1106321/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115735/content/1106322/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 21. December 2020 21. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122993/content/1121302/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa §24 26. Január 2021 26. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3127326/content/1130290/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 23. Január 2021 23. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123005/content/1121323/download","filename":"Goldbeck ponuka na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 26. Január 2021 26. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3127316/content/1130272/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3127316/content/1130274/download","filename":"Príloha č. 1_Projekt pre územné rozhodnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3127316/content/1130275/download","filename":"Príloha č. 2_Štúdia priľahlých plôch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3127316/content/1130276/download","filename":"Príloha č. 3_Projekt predkládky sieti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3127316/content/1130278/download","filename":"Príloha č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3127316/content/1130279/download","filename":"Príloha č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3127316/content/1130280/download","filename":"Príloha č. 6.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Január 2021 26. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3127324/content/1130289/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.docx"}]
Súťažné podklady Informácia o odkaze na prílohy k súťažným podkladom 2. November 2020 2. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115723/content/1106306/download","filename":"Informácia o odkaze na prílohy k SP.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 428879.pdf 3. November 2020 27. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115984/content/1113555/download","filename":"Odpovede na otázky VO 428879.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×