Obstarávanie

Ožarovač krvi v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
447 361,00
Konečná suma(Bez DPH):
447 000,00
Zaplatené:
99.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33190000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ožarovač krvi v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb pre potreby Onkologickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Predmet zákazky bude slúžiť na ožarovanie krvi a krvných derivátov pre imunosuprimovaných pacientov. Ožarovač krvi nahradí súčasný kobaltový ožarovač krvi, ktorý bude v súvislosti s inštaláciou nového lineárneho urýchľovača demontovaný a odstránený.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ZOLS s.r.o. 1 447 000,00 Neuvedené EUR 24. Február 2021 300679

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Január 2021 22. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126833/content/1129541/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 22. Január 2021 22. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126834/content/1129542/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Február 2021 26. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132060/content/1139795/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk vrátane príloh.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 26. Február 2021 26. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132062/content/1139798/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 26. Február 2021 26. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132066/content/1139802/download","filename":"Kúpna zmluva s prílohami.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Február 2021 26. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132063/content/1139799/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zverejnenie dokumentov 1. December 2020 1. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119786/content/1114424/download","filename":"Zverejnenie dokumentov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odkaz na zverejnenú zmluvu 26. Február 2021 26. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132065/content/1139801/download","filename":"Odkaz na zverejnenú zmluvu v CRZ.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26. Február 2021 26. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132061/content/1139797/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ZOLS 26. Február 2021 26. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132064/content/1139800/download","filename":"Ponuka.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×