Obstarávanie

Zdravotnícka prístrojová technika IV.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
586 221,00
Konečná suma(Bez DPH):
570 929,00
Zaplatené:
97.39%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33100000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
9

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru zdravotníckej prístrojovej techniky a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ZOLS s.r.o. 1 45 000,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2021 305382
Media Comp. s.r.o. 2 32 090,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2021 305381
RADIX spol. s r.o. 1 29 836,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2021 305380
NIMAG, spol. s r.o. 2 25 141,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2021 305379
RADIX spol. s r.o. 1 29 380,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2021 305378
UNOTECH, spol. s r.o. 2 38 349,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2021 305377
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 3 173 061,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2021 305376
A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. 3 105 500,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2021 305375
UNOTECH, spol. s r.o. 3 92 572,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2021 305374

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Zmena súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 20. Január 2021 20. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126368/content/1128946/download","filename":"Zmena súťažných podkladov a oznámenia.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť VIII. 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142502/content/1163302/download","filename":"KZ_časť VIII..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Máj 2021 6. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142731/content/1163866/download","filename":"Unique Medical.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť IX. 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142503/content/1163306/download","filename":"KZ_časť IX..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť IX. 25. Marec 2021 25. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136084/content/1149258/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť IX.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu 21. Január 2021 21. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126687/content/1129347/download","filename":"Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu .pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť VI. 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142499/content/1163298/download","filename":"KZ_časť VI..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Máj 2021 6. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142735/content/1163870/download","filename":"Messer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Máj 2021 6. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142733/content/1163868/download","filename":"Trademedical.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Máj 2021 6. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142726/content/1163861/download","filename":"RADIX.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť II. 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142494/content/1163293/download","filename":"KZ_časť II..pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť IV. 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142497/content/1163295/download","filename":"KZ_časť IV..pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142544/content/1163408/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena súťažných podkladov 15. Január 2021 15. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125666/content/1127684/download","filename":"Zmena súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125666/content/1127685/download","filename":"Príloha č. 1_Akzualizovaná Príloha č. D.1 súťažných podkladov.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Máj 2021 6. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142734/content/1163869/download","filename":"A.M.I..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 19. Január 2021 19. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126230/content/1128767/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2_Final.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť VIII. 25. Marec 2021 25. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136083/content/1149257/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť VIII.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Máj 2021 6. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142732/content/1163867/download","filename":"UNOTECH.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142559/content/1163435/download","filename":"Správa o zákazke_§ 24 ZVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť VII. 25. Marec 2021 25. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136082/content/1149256/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť VII.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 25. Január 2021 25. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3127007/content/1129804/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť I. 6. Apríl 2021 6. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137671/content/1153587/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť I.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť III. 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142495/content/1163294/download","filename":"KZ_časť III..pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť I. 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142489/content/1163288/download","filename":"KZ_časť I..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 19. Február 2021 19. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131096/content/1138111/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Máj 2021 6. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142729/content/1163864/download","filename":"Nimag.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142543/content/1163407/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť V. 25. Marec 2021 25. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136079/content/1149253/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť V.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť V. 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142498/content/1163297/download","filename":"KZ_časť V..pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - Časť VII. 5. Máj 2021 5. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142500/content/1163299/download","filename":"KZ_časť VII..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť IV. 25. Marec 2021 25. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136078/content/1149252/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť IV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena súťažných podkladov č. 3 21. Január 2021 21. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126688/content/1129350/download","filename":"Zmena súťažných podkladov č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3126688/content/1129351/download","filename":"Príloha č. 1 Aktualizovaný dokument „ZPT_IV_Cast_IX_Vybavenie neurologického oddelenia“.xlsx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť III. 6. Apríl 2021 6. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137674/content/1153590/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť III.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 15. Január 2021 15. Január 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3125663/content/1127681/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2020 22. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123106/content/1121663/download","filename":"Súťažné podklady_Zdravotnícka prístrojová technika IV..docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123106/content/1121664/download","filename":"Súťažné podklady_Zdravotnícka prístrojová technika IV..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123106/content/1121665/download","filename":"Príloha č. D.1 SP_Návrh zmluvy.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123106/content/1121666/download","filename":"Príloha č. B.1 SP_ Podrobná špecifikácia predmetu zákazky.zip"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Zdravotnícka prístrojová technika IV. 23. December 2020 23. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123310/content/1122244/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123310/content/1122245/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť II. 25. Marec 2021 25. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136077/content/1149251/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Máj 2021 6. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142727/content/1163862/download","filename":"ZOLS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 6. Máj 2021 6. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3142728/content/1163863/download","filename":"Media Comp.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť VI. 25. Marec 2021 25. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136081/content/1149255/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť VI.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania pre Časť V., VII. a IX. predmetu zákazky 10. Máj 2021 10. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3143231/content/1165056/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu_Časť V., VII. a IX.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×