Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Gymnázium Mikuláša Kováča
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
617 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
617 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na diele "Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici" v rozsahu: SO-01, SO-02, SO-03.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 5 617 000,00 Neuvedené EUR 21. September 2020 305736

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Stanovisko k Žiadosti o nápravu Stanovisko k Žiadosti o nápravu 30. December 2019 30. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072781/content/1020504/download","filename":"GMK_vybavenie_Ziadosti_o_napravu.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica splnenia podmienok účasti 24. September 2020 24. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109686/content/1095036/download","filename":"GMK_zápisnica_PU.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24. September 2020 24. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109687/content/1095037/download","filename":"GMK_zápisnica z VP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109687/content/1095038/download","filename":"GMK_Zábezpeka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. August 2020 8. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105079/content/1134552/download","filename":"GMK_informacia_o_vysledku_VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 13 4. Jún 2020 4. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094588/content/1064603/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_13.zip"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MS THERM 14. Máj 2021 14. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144287/content/1167073/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii_MS_THERM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144287/content/1167074/download","filename":"rekapitulacia_objektov_stavby_MS_THERM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144287/content/1167077/download","filename":"ZoD_s_doplnenymi_navrhmi_MS_THERM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka IKM REALITY-STAVING Banská Bystrica 14. Máj 2021 14. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144278/content/1167064/download","filename":"IKM-BB_Rekapitul cia CELKOM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144278/content/1167065/download","filename":"N vrh na plnenie krit‚rii - cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144278/content/1167066/download","filename":"Zmluva o dielo_IKM.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11 14. Máj 2020 14. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091830/content/1058327/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_11.zip"}]
Zmluva Zmluva o dielo 24. September 2020 24. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109690/content/1095041/download","filename":"Zmluva o dielo-zhotoviteľ Metrostav_osetrene.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 14 19. Jún 2020 19. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096633/content/1069133/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096633/content/1069135/download","filename":"SO 02 Kuchyňa a jedáleň - VV okna - oprava_po_vysvetleni_SP_c.14.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096633/content/1069136/download","filename":"1. Návrh ZoD_po_vysvetleni_c_14.docx"}]
Zmluva Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“ 14. Máj 2021 14. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144290/content/1167079/download","filename":"Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo_ošetrené.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka OMOSS 14. Máj 2021 14. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144276/content/1167053/download","filename":"Navrh ZoD_OMOSS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144276/content/1167054/download","filename":"Plnenie_kriteria_OMOSS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144276/content/1167055/download","filename":"Rozpocet_OMOSS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 30. December 2019 30. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072793/content/1020537/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c.1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. December 2019 10. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069973/content/1013537/download","filename":"SP_GMK.zip"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079699/content/1033550/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_4.zip"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6 12. Marec 2020 12. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083732/content/1042061/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_6.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. September 2020 24. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109685/content/1095035/download","filename":"GMK_zapisnica_z_OP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5 26. Február 2020 26. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081392/content/1037217/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_5.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10 4. Máj 2020 4. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090281/content/1055020/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_10.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077112/content/1028877/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12 4. Jún 2020 4. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093657/content/1062390/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_12.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9 7. Apríl 2020 7. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086811/content/1048608/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_9.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Metrostav a.s. 14. Máj 2021 14. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144261/content/1167009/download","filename":"navrh na plnenie kriterii_Metrostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144261/content/1167010/download","filename":"VV_Metrostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144261/content/1167011/download","filename":"zmluva o dielo_Metrostav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8 25. Marec 2020 25. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085359/content/1045588/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EURO-ŠTUKONZ, a.s. 14. Máj 2021 14. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144270/content/1167045/download","filename":"4_Navrh_na_plnenie_kriterii_Euroštukonz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144270/content/1167046/download","filename":"OVV_pdf_podpisany_Euroštukonz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3144270/content/1167047/download","filename":"navrh_zmluvy_o_dielo_Euroštukonz.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077115/content/1028879/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_3.zip"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. September 2020 24. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3109689/content/1095040/download","filename":"GMK_správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 15 6. Júl 2020 6. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098781/content/1073183/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_15.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7 13. Marec 2020 13. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084007/content/1042596/download","filename":"Vysvetlenie_SP_GMK_c_7.zip"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×