Obstarávanie

Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
130 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
29 888,00
Zaplatené:
22.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44912000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uzatvorenie rámcových kúpnych zmlúv (ďalej len ako Zmlúv) na nákup: -triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg, s hmotnosťou od 200 do 500 kg), -netriedeného lomového kameňa, a -kameniva drveného/štrkodrvy, (všetky druhy kameňa a kameniva spolu ďalej v texte ako "Kameň"), vrátane naloženia Kameňa na vozidlo verejného obstarávateľa, kde odberateľom budú vnútorné organizačné zložky verejného obstarávateľa - jednotlivé Správy povodí v pôsobnosti verejného obstarávateľa. Odber Kameňa bude vykonávaný v odbernom mieste/lome úspešného uchádzača, pričom naloženie Kameňa na vozidlá verejného obstarávateľa zabezpečí úspešný uchádzač. Odvoz/dovoz naloženého Kameňa na miesto určenia/dovozu zabezpečí verejný obstarávateľ vo vlastnej réžii. Podrobné vymedzenie predmetu Zákazky, vrátane technických požiadaviek, uvádza verejný obstarávateľ v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v Prílohe číslo 2 k súťažným podkladom, návrh Zmluvy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ROLTA, s.r.o. 2 29 888,00 Neuvedené EUR 10. Jún 2021 307363

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×