Obstarávanie

Laboratórne prístroje


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
37 299,00
Konečná suma(Bez DPH):
37 299,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka vybraného sortimentu laboratórnych prístrojov a náhradných dielov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupín 331, 383, 384, 385 a 429 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane poskytovania záručného servisu, prípadne aj mimozáručného servisu prostredníctvom servisného technika (ak bude takáto požiadavka určená niektorým žiadateľom pri konkrétnej čiastkovej výzve) a ostatných súvisiacich služieb. Presná špecifikácia konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS, ako aj presná špecifikácia súvisiacich služieb bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 19 931,00 Neuvedené EUR 15. Jún 2021 307992
Lambda Life a.s. 1 4 034,00 Neuvedené EUR 8. Jún 2021 307991
PRAGOLAB s.r.o. 1 13 334,00 Neuvedené EUR 8. Jún 2021 307990

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o nezverejňovaní dokumentov 5. Marec 2020 5. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082754/content/1040283/download","filename":"PROFIL_info o nezverejnovani.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva 18. Marec 2020 18. Marec 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva 18. Marec 2020 18. Marec 2020 []
Súťažné podklady Informácia o uložení súťažných podkladov a o zverejňovaní ďalších dokumentov 12. December 2019 12. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070502/content/1014873/download","filename":"informacia_o_ulozeni_podkladov_a_zverejnovani_dokumentov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ 234/2020 BIOTECH 16. Apríl 2020 16. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087746/content/1050519/download","filename":"KZ 234-2020 Biotech.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ 233/2020 BIOTECH 16. Apríl 2020 16. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087745/content/1050518/download","filename":"KZ 233-2020 Biotech.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×