Obstarávanie

Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Borský Svätý Jur
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
35 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
35 534,00
Zaplatené:
98.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Na základe objednávky telefonicky alebo emailom doviesť uchádzačom verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 na objemový odpad, odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 7 m3 a jeho zneškodnenie. Pri najbližšom odvoze, dovoz prázdneho VKK späť.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT a.s. 3 35 534,00 Neuvedené EUR 20. September 2021 313007

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 433038.pdf 14. Júl 2021 14. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3154558/content/1189752/download","filename":"Odpovede na otázky VO 433038.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Júl 2021 9. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3153618/content/1187683/download","filename":"Súťažné podklady.doc"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica s otvárania ponúk 23. Júl 2021 23. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3156272/content/1193896/download","filename":"3. Zápisnica z otvárania ponúk...docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica s vyhodnotenia ponúk 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160224/content/1201789/download","filename":"4. Zápisnica s vyhodnotenia ponúk...docx"}]
Zápisnica Zápisnica 23. Júl 2021 23. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3156271/content/1193895/download","filename":"3. Zápisnica z otvárania ponúk...docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160229/content/1201794/download","filename":"Doklady a dokumenty PÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160226/content/1201791/download","filename":"955.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160223/content/1201788/download","filename":"5. Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok....docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160225/content/1201790/download","filename":"955.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160231/content/1201796/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160227/content/1201792/download","filename":"Čestné vyhlásenie uchádzača.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160228/content/1201793/download","filename":"ČV PÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160233/content/1201798/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií II (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160230/content/1201795/download","filename":"FCC SLO_Lešková.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160232/content/1201797/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160234/content/1201799/download","filename":"Návrh zmluvy I..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160244/content/1201809/download","filename":"Zmluva so skládkou.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160241/content/1201806/download","filename":"Vyhlásenie - údaje o stroj. a techn. vybavení.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160239/content/1201804/download","filename":"TP MA117DY.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160240/content/1201805/download","filename":"TP MA800EN.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160242/content/1201807/download","filename":"Vyhlásenie o stroj. a techn. vybavní.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160238/content/1201803/download","filename":"Sprievodný list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160235/content/1201800/download","filename":"Návrh zmluvy II..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160237/content/1201802/download","filename":"Referencia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160246/content/1201811/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160245/content/1201810/download","filename":"Zoznam hospodárskych subjektov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160248/content/1201815/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160236/content/1201801/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160243/content/1201808/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160252/content/1201817/download","filename":"10. jablonove_sprava_priradenie_nadob (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160253/content/1201818/download","filename":"10. Odpoveď o vysvetlenie § 40.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160247/content/1201812/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o doplnenie dokladov § 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160249/content/1201813/download","filename":"4. Prezenčná listina členov z vyhodnotenia ponúk.doc"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160264/content/1201829/download","filename":"cestne_prehlasenie_o_subdodavateloch_II_cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160251/content/1201816/download","filename":"10. jablonove_sprava_vyvozov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160250/content/1201814/download","filename":"10. jablonove_sprava_priradenie_nadob (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160257/content/1201822/download","filename":"10.rohoznik_sprava_vyvozov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160254/content/1201819/download","filename":"10. jablonove_sprava_vyvozov_mapa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača, spol. s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160259/content/1201824/download","filename":"Ponuka I. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160258/content/1201823/download","filename":"10.rohoznik_sprava_vyvozov_mapa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160255/content/1201820/download","filename":"10. rohoznik_sprava_obyvatelov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača FCC Slovensko, s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160256/content/1201821/download","filename":"10.rohoznik_sprava_vyvozov (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzača TEKOS, spol. s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160260/content/1201825/download","filename":"TEKOSspol. s r.o. 2. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160262/content/1201827/download","filename":"399.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160268/content/1201833/download","filename":"Doklady_dokumenty_podla_castiA2SP_k_casti_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzača TEKOS, spol. s.r.o. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160261/content/1201826/download","filename":"Sprievodný list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160267/content/1201832/download","filename":"cestne_vyhlasenie_o_strojovom_a_technickom_vybaveni_ k_časti_I_anonym_dok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT WEST s.r.o 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160263/content/1201828/download","filename":"cestne_prehlasenie_o_subdodavateloch_I_cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160281/content/1201843/download","filename":"Kopia_osvedcenia_o_evidencii_dopravneho_prostriedku_anonym_dok_pre_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160283/content/1201845/download","filename":"Kopia_osvedcenia_o_evidencii_dopravneho_prostriedku_pre_cast_II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160278/content/1201840/download","filename":"Identifikacne_udaje_cast_II_anon_dok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160287/content/1201849/download","filename":"Návr kritérii II. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160265/content/1201830/download","filename":"cestne_vyhlasenie_o_pravdivosti_a_uplnosti_udajov_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160266/content/1201831/download","filename":"cestne_vyhlasenie_o_pravdivosti_udajov_k_casti_I_anonym_dok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160269/content/1201834/download","filename":"Doklady_dokumenty_podla_castiA2SP_k_casti_II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160299/content/1201862/download","filename":"Registracia_obchodnik_a_sprostredkovatel_pre_cast_II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160315/content/1201879/download","filename":"Zmluva_skladka_Cerova_a_KOSIT_I_a_II_cast_anon_dok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160286/content/1201848/download","filename":"Nahlad_zaznamu_zo_zoznamu_hospodarskych_subjektov_KOSIT_cast_II.pdf"}]
Zmluva Zmluva na 2. časť 17. November 2021 17. November 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3175863/content/1234842/download","filename":"Zmluva KOSIT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160285/content/1201847/download","filename":"Kopia_report_vazenia_anonym_dok_pre_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160316/content/1201880/download","filename":"Zmluva_skladka_Cerova_a_KOSIT_pre_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160279/content/1201841/download","filename":"Identifikacne_udaje_uchadzaca_I_cast_anonym-dok (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160290/content/1201852/download","filename":"Navrh_zmluvy_cast_I_anonym_dok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160305/content/1201868/download","filename":"Vyhlasenie_pisomny_suhlas_ochrana_osobnych_udajov_k_casti_II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160271/content/1201836/download","filename":"Hlavne_povolenie_Skladka_Cerova_anonymizovany_dokument.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160301/content/1201864/download","filename":"Splnomocnenie_pre_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160277/content/1201839/download","filename":"Hlavne_povolenie_Skladka_Cerova_pre_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160303/content/1201866/download","filename":"Sprievodný list KOSIT a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160304/content/1201867/download","filename":"Vyhlasenie_pisomny_suhlas_ochrana_osobnych_udajov_k_casti_I_anonym_dok.docx.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160280/content/1201842/download","filename":"Nahlad_zaznamu_zo_zoznamu_hospodarskych_subjektov_KOSIT_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160319/content/1201883/download","filename":"zoznam_subdodavatelov_I_cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160309/content/1201872/download","filename":"Vypis_z_registra_partnerov_verejneho_sektora_KOSIT_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160306/content/1201869/download","filename":"Vyhlasenie_pisomny_suhlas_ochrana_osobnych_udajov_k_casti_II_anon_dok (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160320/content/1201884/download","filename":"zoznam_subdodavatelov_II_cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160289/content/1201851/download","filename":"Navrh_zmluvy_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160293/content/1201855/download","filename":"Registracia_na_prepravu_OO_odpadov_pre_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160312/content/1201876/download","filename":"Zmena_povolenia_Z6_Skladka_Cerova_I_a_II_cast_anon_dok.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení ponúk 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160324/content/1201888/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 ZVO.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160296/content/1201859/download","filename":"Registracia_na_prepravu_OO_odpadov_pre_cast_II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160318/content/1201882/download","filename":"Zmluva_skladka_Cerova_a_KOSIT_pre_cast_II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160292/content/1201854/download","filename":"Protokol_o_odovzdani_zariadenia_ RFID_vaziaci_system_pre_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160317/content/1201881/download","filename":"Zmluva_skladka_Cerova_a_KOSIT_pre_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160307/content/1201870/download","filename":"Vyhlasenie_pisomny_suhlas_ochrana_osobnych_udajov_k_casti_II_anon_dok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160294/content/1201856/download","filename":"Registracia_na_prepravu_OO_odpadov_pre_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160291/content/1201853/download","filename":"Navrh_zmluvy_cast_II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160313/content/1201877/download","filename":"Zmena_povolenia_Z7_Skladka_Cerova_I_a_II_cast_anon_dok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160321/content/1201885/download","filename":"zoznam_subdodavatelov_II_cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160323/content/1201887/download","filename":"Zoznam_vsetkych_predlozenych_dokladov_a_dokumentov_k_casti_II.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z opätovného posúdenia splnenia podmienok účasti 17. Október 2021 17. Október 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3170023/content/1222754/download","filename":"22. Zápisnica s opätovného vyhodnotenia splnenia podmienok.docx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 ZVO 17. Október 2021 17. Október 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3170024/content/1222755/download","filename":"25. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2---.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160300/content/1201863/download","filename":"Registracia_obchodnik_a_sprostredkovatel_pre_cast_II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160302/content/1201865/download","filename":"Splnomocnenie_pre_cast_II (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160298/content/1201861/download","filename":"Registracia_obchodnik_a_sprostredkovatel_pre_cast_II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160288/content/1201850/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160308/content/1201871/download","filename":"Vypis_z_ partnerov_verejneho_sektora_KOSIT__I_a_II_cast_anonym_dok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160297/content/1201860/download","filename":"Registracia_obchodnik_a_sprostredkovatel__I_a_II_cast_anonym_dok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160270/content/1201835/download","filename":"Dolozka_pravoplatnosti_k_zmene_povolenia_Z7_anonymizovany_dokument.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160322/content/1201886/download","filename":"Zoznam_vsetkych_predlozenych_dokladov_a_dokumentov_k_casti_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160284/content/1201846/download","filename":"Kopia_osvedcenia_o_evidencii_dopravneho_prostriedku_pre_cast_II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača KOSIT a.s. 17. August 2021 17. August 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3160314/content/1201878/download","filename":"Zmena_povolenia_Z7_Skladka_Cerova_I_a_II_cast_anon_dok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur" II. časť. 17. Október 2021 17. Október 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3170017/content/1222738/download","filename":"Zmluva na podpis_II.časť.docx"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×