Obstarávanie

OPaOS vyhradených technických zariadení tlakových


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
417,00
Konečná suma(Bez DPH):
200,00
Zaplatené:
47.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98390000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky sú OPaOS 16 kusov vyhradených technických zariadení tlakových podľa § 9 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v rozsahu podľa prílohy č. 1 - I. časť, vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. ČKD Dukla PGV 250 (teplovod. kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 2. ČKD Dukla KDVE 250 (teplovod. kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 3. ČKD Dukla PGV 160 (teplovod. kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 4. OK Žilina (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 10 000 litrov, Skupina VTZ - Bb; Technické vlastnosti: 5. OK Žilina (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 200 stupňov C, Prac. tlak max. 1 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 10 000 litrov, Skupina VTZ - Bb; Technické vlastnosti: 6. OK Žilina OVS (ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 90 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 6 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 7. OK Žilina OVS (ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 6 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 8. OK Žilina OVS (ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 6 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 9. OK Žilina OVS (ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 6 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 10. OK Žilina OVS (ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 6 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 11. OK Žilina OVS (ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 110 stupňov C, Prac. tlak max. 0,7 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 6 300 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 12. Baltúr 275 (teplovod. kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 13. Baltúr 275 (teplovod. kotol) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 100 stupňov C, Prac. tlak max. 0,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Skupina VTZ - Ba; Technické vlastnosti: 14. Maxivarem-UR LO (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 99 stupňov C, Prac. tlak max. 0,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 500 litrov, Skupina VTZ - Bb; Technické vlastnosti: 15. Buderus Logalux SV 1000 (ohrievač vody) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 95 stupňov C, Prac. tlak max. 0,5 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 1 000 litrov, Skupina VTZ - Ab1; Technické vlastnosti: 16. Reflex Ahlen (expanzomat) - Vonkajšia prehliadka, Hodnota / charakteristika: Prac. teplota max. 70 stupňov C, Prac. tlak max. 0,6 Mpa, Médium tlak. časti - voda, Vnút. objem TZ 200 litrov, Skupina VTZ - Bb

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: VTZ tlakové - kotly, expanzomaty, zásobníky vody, ohrievače vody, vzdušníky, výmenníky atď., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Denis Kandela - REVYT 2 200,00 0% EUR 27. September 2018 234460

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×