Obstarávanie

Rekonštrukcia auly UK – umelecko-remeselná obnova drevených prvkov, povrchov a konštrukcii interiéru auly UK


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
107 407,50
Zaplatené:
53.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky Rekonštrukcia auly UK umelecko-remeselná obnova drevených prvkov, povrchov a konštrukcií interiéru auly UK, Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava je zvýšenie estetických a funkčných kvalít pôvodného interiéru auly Univerzity Komenského v Bratislave z roku 1937. Konkrétne ide o obnovu povrchov drevených prvkov, poškodených častí pultov (hlavného i vedľajších), konštrukcií a povrchov čalúnených kresiel, obkladov stien, výplní otvorov, dverí a častí stropov a výrobu replík pôvodných historických kresiel.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DREVONA GROUP s. r. o. 3 128 889,00 20% EUR 17. August 2015 44780

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34493/content/14197/download","filename":"Sprava o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34499/content/14388/download","filename":"Nákresy 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažne podklady -oprava 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34505/content/14266/download","filename":"SP-Rekonštrukcia auly -oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34505/content/14267/download","filename":"Príloha č. 3 Zmluva o dielo aula RUK -oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GEMEX SLOVAKIA s.r.o. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34484/content/14191/download","filename":"gemex1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov My DVA Slovakia s.r.o. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34481/content/14196/download","filename":"My dva1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk "Ostatné" 22. Jún 2015 22. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34508/content/14455/download","filename":"INO-aula.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34496/content/14249/download","filename":"cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34496/content/14250/download","filename":"Príloha č. 3 Zmluva o dielo aula RUK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Drevona GROUP s.r.o. 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34487/content/14313/download","filename":"Drevona1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk "Kritériá" 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34511/content/14185/download","filename":"aula kriteria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34517/content/14534/download","filename":"Zápisnica z otvarania spln podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34517/content/14535/download","filename":"Zápisnica z otvarania Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke doplňujuca informácia -obhliadka miesta 18. Jún 2015 18. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34502/content/14541/download","filename":"obhliadka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34478/content/14400/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. August 2015 18. August 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34475/content/14243/download","filename":"SP-Rekonštrukcia auly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34475/content/14244/download","filename":"Príloha č. 2 k SP Navrh uchadzaca.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/34514/content/14299/download","filename":"informacia z vyhodnotenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle § 49a ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627285/content/459077/download","filename":"DREVONA.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×